SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

Alternativní metriky nově také u e-books 28. 4. 2016 - Digital Science

Služba Altmetric aktuálně oznámila horkou novinku – zobrazení alternativních metrik z altmetric.com již nenajdeme jen u článků, ale také u elektronických knih. První platformou, která u elektronických publikací zveřejní alternativní ukazatele čtenosti, sdílení a citovanosti na úrovni celé publikace i jednotlivých kapitol, bude v květnu Taylor & Francis Routledge Handbooks Online (viz ukázka).

Routledge Handbooks Online je kolekce cca 600 recenzovaných příruček vydavatelství Routledge (Taylor & Francis Group), jejichž autory jsou uznávaní odborníci na výzkum v humanitních a společenských vědách. Přístup k plným textům lze získat jednorázovým nákupem některé z oborových kolekcí.

Více informací

AiP a AiB zastupujú Classiques Garnier 27. 4. 2016 - Albertina icome Bratislava / Albertina icome Praha

Albertina icome Praha a Albertina icome Bratislava se stali oficiálnymi exkluzívnymi partnermi vydavateľstva Classiques Garnier pre Českú a Slovenskú republiku.

Classiques Garnier vydáva online odborné knihy a časopisy pre literárnu vedu a humanity, slovníky a encyklopédie vo francúzštine z 9. – 20. storočia, francúzsku a frankofónnu beletriu a tiež primárne diela francúzskych učencov, napr. Michel de Montaignea a Pierra Bayle. Vydavateľstvo je známe edíciou literárnych diel „Classiques Jaunes“ s obálkami tradične žltej farby.

Vydavateľstvo spolupracuje s francúzskymi aj švajčiarskymi inštitúciami vrátane University of Basel, University of Paris-Sorbonne, University of Saint-Étienne, Centre National de la Recherche Scientifique a Organisation Intergouverne­mentale de la Francophonie.

Online sú diela dostupné na platforme Classiques Garnier Digital. Spracovanie diel do digitálnej podoby sa riadi troma kritériami numerickej filológie definovaným Claudom Blumom.

Více informací

Publikace New York University Press součástí UPSO 21. 4. 2016 - Oxford University Press

New York University Press (NYP) se stává v pořadí dvacátým prvním vydavatelem, který právě zpřístupnil své tituly na platformě University Press Scholarship Online (UPSO). V nabídce je přes 390 titulů v devíti předmětových kategoriích – antropologie, právo, vzdělávání, náboženství, politické vědy, společnost a kultura, hitorie, psychologie, sociologie.

Vydavatelství New York University Press bylo založeno před 100 lety v roce 1916. U příle­žitosti spuštění jsou vybrané kapitoly z několika klíčových titulů tohoto vydavatelství volně dostupné:

 • The Jewish-Socialist Nexus z Jewish Radicals: A Documentary History
 • Introduction z Psychopathy: An Introduction to Biological Findings and Their Implications
 • Why Marry?: The Value of Marriage z When Gay People Get Married: What Happens When Societies Legalize Same-Sex Marriage
 • Making Animals z Cloning Wild Life: Zoos, Captivity, and the Future of Endangered Animals
 • Anti-Immigrant Rhetoric z Those Damned Immigrants: America's Hysteria over Undocumented Immigration

K dispozici je také nové promo video How University Press Scholarship Online can benefit your studies.

Více informací

Zapojte se do celosvětového průzkumu k využití e-knih pro knihovníky a uživatele 20. 4. 2016 - ProQuest LLC

Společnost ProQuest aktuálně zveřejnila online dotazník k elektronickým knihám 2016 Global Student & Researcher Ebook Survey a žádá všechny knihovny o sdílení informace o tomto celosvětovém průzkumu na jejich webových stránkách a přes sociální sítě. Zapojit se mohou knihovníci, vědci, studenti a všichni další uživatelé, kteří chtějí sdílet svoje zkušenosti s elektronickými knihami. Průzkum navazuje na dotazníková šetření, která byla realizována v letech 2008 a 2011.

Studenti, kteří dotazník vyplní, budou zařazeni do slosování o chytré hodinky Apple Watch. Pokud odpoví z jedné instituce 100 a více respondetů, obdrží knihovna individuální report. Dotazník je možné vyplnit do začátku května.

Více informací

Nejaktuálnější adresáře knihoven a muzeí z celého světa 19. 4. 2016 - DeGruyter

Vydavatelství DeGruyter chystá na květen a červen aktuální vydání přehledů knihoven a muzeí z celého světa. Obě publikace budou dostupné také v elektronické podobě, která umožňuje snadné vyhledávání.

World Guide to Libraries 2016 (31. vyd.) obsahuje informace o knihovnách různých typů z celého světa. K dispozici jsou kontaktní údaje, jména vedoucích pracovníků, informace o fondu a o zapojení do systému MVS, o zvláštních sbírkách, členství v národních nebo mezinárodních organizacích, ad. Údaje o cca 42 500 knihovnách z více než 200 zemí.

Museums of the World (23. vyd.) je jedinou referenční příručkou, která shromažďuje informace o muzeích z celého světa. Uvedeno je jméno muzea, adresa a kontaktní údaje, rok založení, jména vedoucích pracovníků, oblast zájmu a speciální oddělení, ad. Údaje o cca 55 000 muzeích z více než 202 zemí.

V případě zájmu o elektronickou verzi některé z těchto publikací nás kontaktujte.

Kompletní katalog De Gruyter pro letošní rok z oboru knihovnictví a informační věda je dostupný online.

Více informací

Knihy a časopisy GeoScienceWorld v novém 18. 4. 2016 - Albertina icome Praha

Kolekce časopisů a knih GeoScienceWorld jsou nově dostupné ve společném, vylepšeném rozhraní. Prostředí vychází z uživatelského testování a je velmi intuitivní.

Tituly lze procházet v rámci volby Browse podle:

 • předmětu (Subjects)
 • vydavatele (Publishers)

Na úrovni titulů se zobrazují nejčtenější články a podrobné informace o vydavateli. Uživatelé mohou využít i vyhledávaní pouze v konkrétním časopise nebo čísle. V rámci čísla se navíc ještě sledují i nejcitovanější články.

Na detailu článku jsou k dispozici mmj:

 • autorské informace
 • citovanost (Cited By)
 • grafický doprovod článku na záložce Figures (ilustrace, mapy, grafy)

Pokročilé hledání umožňuje zadat klíčová slova do jednotlivých polí (název, abstrakt, autor), kombinovat operátory (AND, OR, NOT) a vybrat konkrétní region pomocí souřadnic Google Earth.

Více informací k integraci najdete v nápovědě FAQ.

S dotazy a žádostmi o školení se obracejte na Kláru Loukotovou.

Více informací

Brill zpřístupní obsah ebooks prostřednictvím Google Scholar 15. 4. 2016 - Brill

Google Scholar, bezplatný vyhledávač, často používaný studenty a pedagogy vysokých škol, zindexuje plnotextový obsah elektronických knih vydavatelství Brill. Již dříve byl zindexován i obsah elektronických časopisů Brill.

Uživatelé tak budou mít možnost v rozhraní Google Scholar vyhledávat v obsahu Brill a následně se dostat rovnou k plnému textu článku / knihy (pokud má instituce předplacen přístup) nebo k abstraktu. Tato novinka by měla usnadnit uživatelům přístup k předplacenému obsahu a podpořit využití.

Vydavatelství Brill se specializuje např. na humanitní a sociální vědy, religionistiku a teologii, orientalistiku a islamistiku, mezinárodní práva a lidská práva, literaturu a lingvistiku, nebo na biologii. Ve své nabídce má předmětové kolekce, specializované edice nebo jednotlivé knižní tituly na výběr. Přístup si lze zajistit jednorázovým nákupem, k dispozici jsou záznamy ve formátu MARC 21, statistiky ve formátu COUNTER 4, DOI na úrovni titulu i kapitoly, přihlašování prostřednictvím Shibboleth, možnost nastavení alertů a další funkce.

Brill zpřístupňuje také řadu e-knih v režimu open access.

Více informací

Knižní tituly předních čínských vydavatelů nyní elektronicky 14. 4. 2016 - ProQuest LLC

ProQuest podporuje knihovny, které se specializují na asijská studia nebo mají zájem obohatit svůj fond o stěžejní odborné knižní tituly z produkce renomovaných čínských vydavatelů a univerzitních vydavatelství.

Aktuálně ProQuest navázal spolupráci s těmito vydavateli:

 • Science & Technology Press (HUSTP)
 • Peking University Press (zal. 1902, publikuje v celé řadě oborů, včetně humanitních, společenských a přírodních věd a informačních technologií)
 • China Intercontinental Press (vydává tituly v oblasti umění, kultury, literatury, filozofie, náboženství, a cestování)
 • China Economic Science Press (patří pod Ministerstvo financí, specializuje se na ekonomii)
 • Hong Kong University Press (ročně vydává více než 50 titulů v čínštině i angličtině)
 • China Translation Publishing House (vydavatelství zaměřené na sociální vědy, literaturu, umění, vzdělání a dětskou literaturu)

Tituly z čínské produkce budou dostupné na plaformách Ebook Central (nabízí i vyhledávací rozhraní v čínštině), EBL a ebrary. Všechny budou k dispozici formou jednorázového nákupu.

Více informací

Inspec zpřístupněn akademickým institucím v rozhraní ProQuest 13. 4. 2016 - ProQuest LLC

Společnost ProQuest nyní univerzitám nabízí přístup do renomované databáze Inspec na platformě ProQuest. Inspec je stěžejní abstraktovou databází pro strojírenství a fyziku, jejím producentem je Institution of Engineering and Technology (IET). Obsahuje aktuálně více než 16 milionů abstraktů a indexovaných záznamů.

Kromě fyziky, elektrotechniky, elektroniky, komunikace, výpočetní techniky, informačních technologií, výroby a strojírenství databáze pokrývá i příbuzné obory, jako je nauka o materiálech, oceánografie, jaderné strojírenství, geofyzika, biomedicínské inženýrství a mnoho dalších.

Na platformě ProQuest lze nyní Inspec křížově prohledávat s dalšími zdroji, které univerzita na této platformě předplácí. Vhodným doplňkem k Inspec jsou např. plnotextové databáze ProQuest Dissertations & Theses Global a SciTech Premium Collection.

Inspec pro korporátní sféru je nadále dostupný na platformě ProQuest Dialog.

Více informací