SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

Kritické vydanie diela Gregora z Nyssy online 25. 8. 2014 - Brill

Vydavateľstvo Brill sprístupnilo v elektronickej podobe referenčné dielo Gregory of Nyssa Online pre filologický, filozofický a teologický výskum Gregora z Nyssy, otcov gréckej cirkvi, cirkevné dejiny a neskoro antické myslenie. Súčasťou sú:

  • Elektronická verzia referenčného diela Gregory of Nyssa Online je kritické vydanie diela Gregora z Nyssy na základe všetkých dostupných známych rukopisov s úplnou diskusiou o zmenách v textoch, rozsiahlymi poznámkami o biblických, klasických a patristických zdrojoch a indexoch.
  • Výsledkom viac ako troch desaťročí venovaných vedeckému výskumu vo Forschungsstelle Gregor von Nyssa an der Westfälischen Wilhelms-Universität (Münster) je najrozsiahlejší grécko-nemecký slovník jazyka, ktorý používal Gregor z Nyssy. V súčasnosti je Lexicon Gregorianum Online jediným slovníkom špeciálne zameraným na neskorú klasickú gréčtinu 4. storočia n. l.

Oba zdroje sú dostupné v beta verzii a dajú sa predplatiť alebo zakúpiť spoločne aj samostatne.

Více informací

Nový časopis British Veterinary Association sa špecializuje na kazuistiky z veterinárneho lekárstva 25. 8. 2014 - BMJ Publishing Group

Po In Practice a Veterinary Record spoločnosť BMJ Publishing Group začala vydávať ďalší z oficiálnych časopisov British Veterinary Association.

Veterinary Record Case Reports sa zameriava na publikovanie recenzovaných prípadových štúdií zo všetkých oblastí veterinárneho lekárstva a chirurgie. Nájdete v ňom informácie o bežných i vzácnych zdravotných problémoch a stavoch pre klinickú prax z diagnostického, etického i manažerského hľadiska. Zastúpené sú kazuistiky z menej obvyklých oblastí praxe a od menších inštitúcií.

Více informací

Podzimní novinky vydavatelství Birkhäuser pro architekturu a design 25. 8. 2014 - De Gruyter

Vydavatelství De Gruyter, které od roku 2012 nabízí tituly Birkhäuser zaměřené na architekturu, umění a design, zveřejnilo podzimní katalog titulů, kde naleznete podrobné informace o 40 nových knihách.

Publikace vydavatelství Birkhäuser se vyznačují unikátním grafickým zpracováním. V produkci tohoto vydavatelství naleznete monografie, příručky, slovníky, kolekce esejů a učebnice pro teorii i praxi.

Aktuální nabídka přináší třeba i titul zaměřený na stavby knihoven Libraries: A Design Manual. Dále pak publikace jako Modern Concrete Construction Manual!, Passive House Design, Squares: Urban Spaces in Europe, ad. V řadě případů se jedná o vícejazyčné publikace.

Všechny elektronické knihy jsou dostupné přes platformu De Gruyter Online. E-knihy je možné kupovat jednotlivě nebo si vybrat z nabízených balíčků.

Více informací

Časopisy Royal Society of Chemistry mezi top chemickými tituly 8. 8. 2014 - Royal Society of Chemistry

Časopisy Royal Society of Chemistry (RSC) se nadále řadí mezi špičku – v aktuálním žebříčku impaktovaných časopisů patří šest z dvaceti časopisů v kategorii „multidisciplinary chemistry“ právě pod hlavičku RSC, která tak drží prvenství.

Dva časopisy jsou na vedoucí pozici ve své kategorii – Energy & Environmental Science (IF 15.490) a Natural Product Reports (IF 10.715). K významnému nárůstu impakt faktoru došlo u časopisů Chemical Society Reviews (IF 30.425), Catalysis Science & Technology (IF 4.760) a Energy & Environmental Science (IF 15.490).

Třetina časopisů RSC má vyšší impakt faktor než 5,0 a 76% z nich patří mezi top 25% titulů v jejich ISI kategorii.

Časopisy lze předplatit individuálně nebo zvolit některý z balíčků. Získat lze také přístup do archivu z let 1841 až 2007.

Více informací

Databáze abstraktů a posterů z konferencí pro medicínu a farmacii 8. 8. 2014 - Wolters Kluwer - Ovid

Nejnovější výsledky kontrolovaných studií bývají prezentovány na odborných konferencích, a v podobě článku v odborném časopise se objeví třeba až za několik měsíců.

Držte krok s vývojem ve vašem oboru s unikátní databází Northern Light's Life Sciences Conference Abstracts, která obsahuje abstrakty příspěvků z konferencí a konferenční postery z více než 1 600 odborných konferencí zaměřených na přírodní vědy a farmaceutický výzkum (od roku 2010). Záznamy z nových konferencí jsou přidávány s minimálním zpožděním (do 3 týdnů od zveřejnění na stránkách konference).

Databáze je určena vědcům ve farma a biotechnologických firmách, zdravotnických zařízeních, akademických institucích a výzkumným týmům v nemocnicích a výzkumných ústavech.

Více informací

Index Religiosus je nástupcom Bibliografia Revue d'histoire ecclésiastique 1. 8. 2014 - Brepols Publishers

V spolupráci Brepols Publishers, Katholieke Universiteit Leuven a Université catholique de Louvain vznikla nová referenčná bibliografia Index Religiosus – International Bibliography of Theology, Church History and Religious Studies.

Indexuje akademické publikácie zamerané na teológiu, religionistiku, kanonické právo a cirkevné dejiny. Bibliografia začína ako nástupca dvoch zdrojov: Bibliografia Revue d'histoire ecclésiastique a Elenchus Bibliographicus časopisu Ephemerides Theologicae Lovanienses.

Index Religiosus je dostupný na online platforme BREPOLiS vydavateľstva Brepols Publishers a jeho partnerov.

Více informací

Knižné kolekcie vydavateľstva Brill na rok 2014 1. 8. 2014 - Brill

Vydavateľstvo Brill predstavilo knižné kolekcie na rok 2014. Novinkami sú:

V portfóliu zostávajú všetky kolekcie zamerané na humanitné a spoločenskovedné odbory, medzinárodné právo, ľudské práva, vedy o materiáloch a biológiu.

Více informací

Citační služba Flow integrována do vyhledávače Summon 2.0 31. 7. 2014 - ProQuest LLC

Aktuálně došlo k integraci služeb Summon 2.0 (online vyhledávač) a ProQuest Flow (online služba pro ukládání a sdílení bibliografických záznamů a plných textů). Výsledky vyhledávání v Summon 2.0 nyní jedním kliknutím uložíte do osobního účtu v ProQuest Flow, kde jsou pak natrvalo dostupné, lze je sdílet, vytvářet bibliografie nebo vkládat citace přímo do vznikajícího odborného textu.

Jak to funguje? V rozhraní Summon 2.0 je nově vpravo nahoře dostupný odkaz pro přihlášení do osobního Flow účtu (Log in). Jakmile se do svého Flow účtu přihlásíte, všechny záznamy, které si v rozhraní Summon 2.0 ukládáte do dočasné složky, se automaticky natrvalo ukládají i do Vašeho Flow účtu. Podívejte se na video ukázku.

Nemáte-li ještě svůj bezplatný účet ve Flow, založte si ho! Osobní účet Flow nabízí 2GB prostor pro ukládání plných textů a sdílení složek (s omezeným sdílením plných textů) s deseti dalšími uživateli Flow.

Placená institucionální licence pak nabízí každému uživateli ještě větší prostor, neomezené možnosti sdílení a administrátorům řadu dalších nadstavbových služeb. Dostupná je recenze služby Flow z únorového čísla Smart Libraries Newsletter.

Více informací

Nová série e-knih zaměřená na otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku 31. 7. 2014 - Wolters Kluwer - Ovid

Vydavatelství Lippincott Williams & Wilkins přichází s novou knižní sérií zaměřenou na nejnovější techniky v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Master Techniques in Otolaryngology – Head and Neck Surgery (celkem 7 svazků). Tituly jsou vydávány postupně, v online podobě jsou k dispozici v rozhraní Books@Ovid. E-knihy je možné získat formou jednorázového nákupu nebo ročního předplatného.

Edice zpřístupňuje nejnovější poznatky předních odborníků z celého světa a detailně dokumentuje pokroky v oblasti endoskopických a otevřených chirurgických zákroků. Zabývá se tématy jako onkologie hlavy a krku, rekonstrukční chirurgie, chirurgie lební baze, rhinologie, estetická chirurgie, otologie, štítná žláza, příštítná tělíska, slinné žlázy, vedlejší nosní dutiny a nosohltan. Texty jsou doplněny barevnými fotografiemi a nákresy.

Součástí jsou tyto svazky:

Více informací

Paliatívna starostlivosť v UpToDate 31. 7. 2014 - UpToDate

Spoločnosť Wolters Kluwer Health rozšírila UpToDate o 22. lekársku špecializáciu – paliatívnu starostlivosť. Šéfredaktormi modulu sú J Andrew Billings, MD a Susan D Block, MD. UpToDate: Palliative Care obsahuje takmer 150 tém pre lekárov rôznych špecializácií a na vzdelávanie pacientov.

Zamerané sú na zlepšenie symptómov a poskytovanie najlepšej možnej kvality života pacientov, ktorí čelia vážnym ochoreniam. Témy integrujú do praxe najnovšie informácie o paliatívnej starostlivosti z klinického i psychosociálneho hľadiska. Zahŕňajú odporúčania založené na dôkazoch na vyhodnocovanie a zvládanie bolesti aj nebolestivých príznakov u pacientov z pohľadu mnohých odborov:

  • General principles of palliative care
  • Non pain symptoms: Assessment and management
  • Pain: Assessment and management
  • Psychosocial issues
  • Selected end stage conditions
  • Special sites of care and allied health professions

Všetky témy – písané exkluzívne pre UpToDate – prejdú rozsiahlym odborným recenzným hodnotením, aby odporúčania boli presné a spoľahlivé. Súčasťou sú odkazy na pramene (napr. PubMed a Cochrane library). Určené sú pre klinickú prax aj vzdelávacie programy paliatívnej starostlivosti. Nová špecializácia je teraz k dispozícii online pre predplatiteľov UpToDate.

Více informací