SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

Gramatiky jazykov z celého sveta v databáze šitej na mieru jazykovedcom 23. 6. 2014 - De Gruyter

Vydavateľstvo De Gruyter sprístupní v auguste 2014 databázu podrobných gramatík jazykov z rôznych geografických oblastí a jazykových rodín vrátane typológie a popisu jazykov.

Gramatiky sú vzájomne prepojené a sémanticky anotované, čo umožňuje detailný prístup ku gramatickým dátam. Vyhľadávanie je šité na mieru jazykovedcom s možnosťou krížového vyhľadávania gramatických javov vo viacerých jazykoch súčasne. Obsah je obohatený o multimediálne materiály, ako je audio, video a mapy.

Více informací

Krásné léto a příjemnou dovolenou 23. 6. 2014 - Albertina icome Praha

Přejeme vám krásné prosluněné léto, pohodovou dovolenou a mnoho nezapomenutelných zážitků! Vaše AiP.

Ilustrace Eva Holická

Více informací

Nové kolekcie Making of Modern Law 23. 6. 2014 - GALE, part of Cengage Learning

GALE, pokračuje v digitalizácii primárnych prameňov a súvisiacich materiálov pre výskum dejín práva.

Nové kolekcie Making of Modern Law obsahujú historické zákonníky z rokov 1600 – 1970 a ich interpretačné analýzy:

Dokumenty sú zo zbierok Harvard University, Yale University a George Washington University.

Více informací

Online vyjdú rozsiahle komentáre k nemeckému právu 23. 6. 2014 - De Gruyter

Na platforme DeGruyter Online vyjdú rozsiahle komentáre k nemeckému obchodnému, občianskemu a trestnému právu:

Komentáre sú písané uznávanými autormi s aktívnou právnou praxou aj teoretikmi práva. Elektronická verzia je obohatená o odkazy na citované rozhodnutia a normy a umožňuje vyhľadávať v celom texte.

Databázy budú sprístupnené v auguste 2014 a následne aktualizované.

Více informací

Fotografie biblického sveta z archívu B. Schwanka online 18. 6. 2014 - De Gruyter

Vydavateľstvo De Gruyter sprístupnilo online archív Benedikta Schwanka. Images of the Biblical World obsahujú 24 825 doteraz nezverejnených fotografií zo Stredomorskej oblasti súvisiacich s bibliou zachytených v rokoch 1952 až 2004. Dokumentujú výkopové práce, budovy, krajinu a reálie. Mnoho fotografií zachytáva prostredie, ktoré dnes už neexistuje.

Databáza je užitočným nástrojom pre výskum biblického hmotného sveta a vynikajúcou vizuálnou pomôckou pre prezentácie, prednášky i výučbu. Vďaka širokému geografickému a tematickému rozsahu kolekcia je zaujímavá nielen pre teológov, ale aj archeológov, klasických filológov a historikov umenia.

Více informací

ProQuest spojením ProQuest Dialog a Pi2 vytvorí integrované riešenie pre farmakovigilanciu 18. 6. 2014 - ProQuest LLC

ProQuest kúpil britskú spoločnosť Pi2 Solutions, producenta produktových databáz, nástrojov a súvisiacich outsourcingových služieb pre globálne farmaceutické spoločnosti. Spoločnosť plánuje spojiť Pi2 s informačnou službou pre komerčné a vládne organizácie ProQuest Dialog a vytvoriť tak integrované riešenie pre farmakovigilan­ciu.

Farmaceutické spoločnosti využívajú ProQuest Dialog na monitorovanie odbornej literatúry o pokrokoch a správ o liečivách cez alerty. Pi2 Drug Safety Triager automatizuje vytváranie prehľadov, kategorizáciu a indexáciu výsledkov z alertov, ich ukladanie do repozitárov s funkciami na vyhľadávanie a správu dokumentov.

Více informací

Všetko o ProQuest Dialog na ProQuest.com 18. 6. 2014 - ProQuest LLC

Od začiatku júna, webstránka dialog.com je presmerovaná a všetky relevantné informácie presunuté na proquest.com. Používatelia tu nájdu tie isté informácie a materiály o informačných zdrojoch dostupných na platforme ProQuest Dialog™, ale v novom šate:

Na platforme Dialog ProQuest sú dostupné jednotlivé databázy a nové kolekcie pre komerčné a vládne organizácie:

Více informací

Všetko o službách 360, Summon a Intota na ProQuest.com 18. 6. 2014 - ProQuest LLC

Od začiatku júna, webstránka serialssoluti­ons.com je presmerovaná na proquest.com. Používatelia tu nájdu:

Více informací

Ako integrovať Knovel s MS SharePoint 17. 6. 2014 - Knovel Corporation

Knovel predstavil Knovel Software Development Kit (SDK) na integráciu s Microsoft SharePoint. Sada nástrojov umožňuje organizáciám – používajúcim softvér SharePoint ako systém manažmentu znalostí – integrovať technické informačné zdroje dostupné na platforme Knovel. Keď používatelia vyhľadávajú v intranete cez SharePoint, zobrazia sa im aj výsledky nájdené v Knoveli.

Knovel SDK pre SharePoint je prvým zo série integračných nástrojov. Jedným z nich bude API rozhranie.

Zákazníci Knovelu môžu požiadať o ďalšie informácie ku Knovel SDK pre MS SharePoint.

Více informací

Nové publikace z OECD - zajímavé mezinárodní srovnání kvality života od roku 1820 17. 6. 2014 - OECD

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zveřejnila/při­pravuje nové studie, které lze přes AiP/AiB získat jak v elektronické, tak papírové podobě:

Více informací