SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

K dispozici jsou kompletní archivy LWW časopisů Pain a JBJS 6. 4. 2016 - Wolters Kluwer Health Learning, Research & Practice

Patří-li Vaše instituce k pravidelným předplatitelům časopisů jako je The PAIN, Journal of Bone and Joint Surgery (JBJS), Anesthesiology nebo Annals of Surgery, zvažte i přístup do online archivů s retrospektivou od prvního čísla až po rok 2012.

Archivy jsou dostupné formou jednorázového nákupu po jednoltivých časopiseckých titulech nebo v kolekci 280 časopisů LWW Comprehensive Archive Collection 2016.

Kompletní archiv obsahuje více než 1,7 milionu článků, více než 5 milionů stran, včetně článků laureátů Nobelovy ceny a dalších světově uznávaných odborníků. Pro uživatele jsou k dispozici texty, obrázky, fotografie, ilustrace, tabulky a grafy. Prohledávat lze křížově spolu s dalšími zdroji, které máte dostupné na platformě Ovid.

Více informací

COUNTER zveřejnil průvodce pro knihovníky 5. 4. 2016 - UKSG eNews

Teprve se seznamujete se statistikami COUNTER pro sledování využití online zdrojů nebo si potřebujete vyjasnit jen některé části? Pak jsou právě pro vás určeny nové COUNTER guides pro knihovníky, osvětlující, jak reporty COUNTER fungují:

Aktuálně iniciativa COUNTER představila také nový COUNTER report pro sledování využití elektronických knih BR7.

Projekt COUNTER usiluje o vytvoření mezinárodně uznávaných jednotných formátů pro konzistentní a kompatibilní statistiky (Code of Practice – CoP). První CoP vznikl v roce 2003 (elektronické časopisy a databáze). V roce 2006 byl rozšířen o kodex pro e-knihy a referenční díla.

Prakticky většina vydavatelů, jejichž e-zdroje máme v nabídce v našem katalogu, nabízí stahování uživatelských statistik ve formátu COUNTER. Máte-li dotazy ke svým statistikám, obraťte se na naši podporu.

Více informací

Bezkonkurenční online referenční zdroj pro studium antiky 4. 4. 2016 - Oxford University Press

Vydavatelství Oxford University Press oznámilo, že Oxford Classical Dictionary (OCD) je nyní k dispozici online. Jedná se o referenční zdroj zaměřený na studium řecko-římského světa, který je pravidelně každý měsíc aktualizován.

V tištěné podobě vychází od roku 1949 a aktuálně obsahuje cca 6 500 hesel. Nabízí i multimediální obsah – obrázky, interaktivní mapy a audio soubory.

Více informací

Art and Architecture Archive je kompletný 3. 4. 2016 - ProQuest

ProQuest dokončil digitalizáciu najvýznamnejších umeleckých a architektonických časopisov 20. storočia v anglickom jazyku. Časopisy slúžia pre výskum aj inšpiráciu v oblasti výtvarného a úžitkového umenia, vrátane interiérového dizajnu, priemyselného dizajnu, záhradníctva a krajinného inžinierstva.

Súčasťou sú plné texty časopisov od prvého vydania po rok 2005. Samozrejmosťou je vyhľadávanie v plných textoch a zobrazenie článkov aj ilustrácií, fotografií a technických plánov vo vysokom rozlíšení a vo farbe:

 • American Craft (1965–2005)
 • Apollo (1925–2005)
 • Architectural Review (1896–2005)
 • Architects’ Journal (1895–2005)
 • ArtAsiaPacific (1993–2005)
 • Art Monthly (1976–2005)
 • British Journal of Photography (1854–2005)
 • C Magazine (1983–2005)
 • Canadian Architect (1955–2005)
 • Ceramics Technical (1995–2005)
 • Craft Horizons (1941–1965)
 • Eye (1990–2005)
 • Graphis (1944–2005)
 • Ornament (1974–2005)
 • Print (1940–2005)
 • Sculpture (1982–2005)
 • Southwest Art (1971–2005)

Více informací

Videonávody laboratórnych postupov pre geovedy v JoVE 1. 4. 2016 - MyJoVE Corp.

Journal of Visualised Experiments sprístupnil tretí modul videonávodov pre environmentálne vedy, ktorý slúži na výučbu základných laboratórnych postupov a pokusov vo vedách o Zemi vrátane geológie, mineralógie a geochémie. Súčasťou sú:

 • Determining Spatial Orientation of Rock Layers with the Brunton Compass
 • Using Topographic Maps to Generate Topographic Profiles
 • Making a Geologic Cross Section
 • Physical Properties Of Minerals I: Crystals and Cleavage
 • Physical Properties Of Minerals II: Polymineralic Analysis
 • Igneous Volcanic Rock
 • Igneous Intrusive Rock
 • An Overview of bGDGT Biomarker Analysis for Paleoclimatology
 • An Overview of Alkenone Biomarker Analysis for Paleothermometry
 • Sonication Extraction of Lipid Biomarkers from Sediment
 • Soxhlet Extraction of Lipid Biomarkers from Sediment
 • Extraction of Biomarkers from Sediments – Accelerated Solvent Extraction
 • Conversion of Fatty Acid Methyl Esters by Saponification for Uk'37 Paleothermometry
 • Purification of a Total Lipid Extract with Column Chromatography
 • Removal of Branched and Cyclic Compounds by Urea Adduction for Uk'37 Paleothermometry

Více informací

V ebrary pribudlo 56 e-kníh od nakladateľstva Karolinum 31. 3. 2016 - ProQuest

Na platforme ebrary pribudlo 56 kníh nakladateľstva Karolinum, ktoré ako prvé české vydavateľstvo predáva svoje e-knihy prostredníctvom ebrary. Knihy sú zamerané najmä na humanitné odbory, najmä históriu a lingvistiku, ďalej medicínu, telovýchovu, spoločenské vedy, biológiu a fyzikálnu chémiu.

Spolu je v súčasnosti na výber 271 e-kníh na platforme ebrary a 463 na platforme ProQuest Ebook Central. Dostupné sú formou trvalého nákupu alebo krátkodobých výpožičiek (short-term loans, STL).

Zoznam titulov Vám pošleme na vyžiadanie.

Více informací

Interaktivní fyziologie a anatomie pro studenty lékařských fakult 30. 3. 2016 - Visible Body

Společnost Visible Body představila novou verzi Anatomy & Physiology 3, která nabízí interaktivní 3D modely, ilustrace a animace základní lidské anatomie a fyziologie, pokrývá všech 12 systémů lidského těla. Lze velmi dobře uplatnit při výuce v rámci medicínských a ošetřovatelských oborů, a pro samostudium a ověření znalostí formou kvízů.

Modely lze otáčet, zvětšovat, skrývat nebo přidávat jednotlivé vrstvy, dopisovat vlastní poznámky a označovat si konkrétní místa. Obrázky je možné následně ukládat a sdílet. K dispozici jsou také aplikace pro iPad, iPhone a Android.

Nová verze nabízí především zjednodušení vyhledávání a navigaci v jednotlivých lekcích. Rozšířena byla lekce o reprodukci – obsahuje animace vývoje plodu a nové prezentace zaměřené na embryonální vývoj, dvojčata a těhotenské hormony.

Podívejte se, co vám Anatomy & Physiology nabízí: představení Anatomy & Physiology 3 v krátkém videu, a ukázka lekce o nervovém systému vedená prof. B. Nilson.

Do konce dubna 2016 je k dispozici zkušební přístup.

Visible Body zpřístupňuje také řadu studijních materiálů pro anatomii bezplatně na portálu Learn @ Visible Body, kde najdete obrázky, krátké animace a snadno pochopitelné studijní texty. Dalším zajímavým zdrojem informací jsou pak krátká videa Fast Facts na YouTube.

Více informací

Príručka historickej, textovej a literárnej kritiky biblie 30. 3. 2016 - Brill

Online vyšiel prvý komplexný a aktuálny súbor informácií o textoch hebrejskej biblie a deuterokanonických knihách.

Súčasťou The Textual History of the Bible sú pôvodne štyri tlačené zväzky. Heslá napísali uznávaní odborníci. Príručka je zameraná na historickú, ale aj textovú a literárnu kritiku, charakter textu, techniku prekladu, dejiny výskumu, históriu vydaní hebrejskej biblie, lingvistiku, papyrológiu a kodikológiu. Dejiny textov siahajú od ich počiatkov po arabské a slovanské preklady.

Počas roku 2016 Brill doplní chýbajúce články. Zverejnené budú skôr online než v tlačenej podobe.

Více informací

Archív Svetovej rady cirkví prvýkrát dostupný online 23. 3. 2016 - Brill

Prvýkrát v elektronickej podobe je dostupná kolekcia prameňov z archívu World Council of Churches, ktorá dokumentuje udalosti 2. svetovej vojny, osudy Židov, nástup komunizmu v krajinách strednej a východnej Európy, počiatky Svetovej rady cirkví a vznik ekumenického hnutia. Materiály sú z rokov 1932 až 1957.

Dokumenty sa týkajú Nemecka a ďalších prevažne európskych štátov vrátane Československa, Francúzska, Holandska, Juhoslávie, Maďarska, Poľska, Rakúska, Talianska, Veľkej Británie, ale aj Spojených štátov amerických, Kolumbie, Izraela, Číny či Indonézie.

Zastúpené sú noviny, výstrižky, tlačové správy, telegramy, korešpondencia, rukopisy, osobné poznámky a korešpondencia významných osobností európskeho kresťanstva, vrátane teológov, ako Karl Barth, Martin Niemöller, Dietrich Bonhoeffer a Visser't Hooft.

Štruktúra kolekcie je v súlade s fyzickým archívom WCC, vďaka čomu sa v nej používatelia archívu v Ženeve jednoducho zorientujú.

Více informací