SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

Jak vědci využívají sociální média a odborně zaměřené sociální sítě? 26. 7. 2017 - Springer Nature

Springer Nature v letošním roce provedl rozsáhlý průzkum, který ukázal, že sociální média nejsou jen cestou, jak mohou autoři z akademické sféry a vydavatelé šířit výzkumné poznatky, ale vědci je stále častěji využívají i k vyhledávání a čtení vědeckého obsahu.

Na průzkum reagovalo více než 3000 respondentů, převážně z medicínsko-technických oborů (STM), a z Evropy. Všechna data z průzkumu jsou k dispozici pro čtení na Figshare spolu se souhrnem hlavních poznatků:

 • více než 95% respondentů uvedlo, že používají nějakou formu sociálních médií nebo vědeckých sociálních sítí (scholarly collaboration networks) pro profesionální účely
 • ResearchGate je platforma s největším podílem profesionálních uživatelů (71%), následuje Google Scholar (66%)
 • 50% respondentů uvedlo, že denně přistupují k Facebooku
 • zatímco v průzkumu v roce 2014 vědci uváděli, že ResearchGate a Academia.edu navštěvují především proto, aby udržovali aktuální svůj profil pro případ, že by je chtěl někdo kontaktovat, letošní průzkum ukázal, že více než tři čtvrtiny respondentů využívají sociální média a odborně zaměřené sociální sítě pro vyhledávání a čtení vědeckého obsahu (v roce 2014 to bylo 33%)
 • 57% respondentů v průzkumu použilo nějakou formu sociálních sítí pro propagaci sebe sama nebo výzkumu
 • většina vědců oceňuje od vydavatelů především informace o nových tématech a trendech, o výzkumu relevantním pro jejich obor a odkazy na relevantní články

Více informací

ProQuest Academic Complete nabídne tisíce nových titulů vydavatelství Wiley 26. 7. 2017 - ProQuest

Společnost Wiley a společnost ProQuest již dlouho spolupracují, aby vědcům poskytly neomezený přístup k důležitému multidiscipli­nárnímu obsahu. V rámci nové pětileté dohody bude prostřednictvím kolekce Academic Complete a deseti předmětových kolekcí dostupných 4 000 nových knižních titulů vydavatelství Wiley. Do roku 2022 tak bude Academic Complete obsahovat více než 14 000 titulů Wiley.

Databáze Academic Complete existuje již 15 let, jedná se o polytematickou kolekci více než 145 000 odborných elektronických monografií z produkce řady významných vydavatelů včetně univerzitních a akademických vydavatelství, jakož i malých, ale důležitých vydavatelů. Vybrány jsou především publikace, které obvykle nakupují akademické knihovny včetně titulů na seznamech Choice Magazine's Ou­tstanding Academic Titles a Doody's. Pokrývá obory ekonomie a obchod, humanitní vědy, biologie a fyzika, medicína, informační technologie, inženýrství a technologie, historie a politické vědy, právo, sociální vědy, náboženství a filosofie, literatura a jazykověda, umění a pedagogika.

Kolekce je dostupná formou předplatného pro akademické instituce pro neomezený počet současně pracujících uživatelů. Obsah lze číst online i offline, k dispozici jsou statistiky COUNTER i záznamy MARC 21.

Více informací

Akademické eseje z fyziky v Oxford Handbooks Online 25. 7. 2017 - Oxford University Press

Do Oxford Handbooks Online pribudli akademické eseje z fyziky. Zastúpené sú témy od materiálových vied po dejiny fyziky. Začína so piatimi knihami:

 • The Oxford Handbook of Generality in Mathematics and the Sciences
 • Oxford Handbook of Nanoscience and Technology
 • The Oxford Handbook of Small Superconductors
 • The Oxford Handbook of Soft Condensed Matter
 • The Oxford Handbook of the History of Physics

S redaktormi sa zoznámite na domovskej stránke odboru. Voľne dostupné eseje sú Was There a Scientific Revolution? a Quantum Physics.

Každá príručka Oxford Handbooks oboznamuje s témou, skúma hlavné problémy a významné diskusie, kriticky nahliada na bádanie v danom vednom odbore s výhľadom na možný ďalší vývoj. Každá esej má danú štruktúru a slúži ako vstupný bod na začiatku výskumu.

Celé príručky z humanitných a spoločenských vied v júni pribudli do existujúcich modulov:

Len v elektronickej verzii vyšli nové články – všetky teraz voľne dostupné

Více informací

Vydavatelství Sense Publishers se stává součástí Brill 25. 7. 2017 - Brill

Vydavatelství Brill dokončilo akvizici Sense Publishers, které vydává především knižní publikace v angličtině zaměřené na pedagogický výzkum a příbuzné obory. Aktuálně je v nabídce 1 400 publikací, každý rok přibyde cca 160 nových titulů. Všechny budou do konce letošního roku dostupné na platformě BrillOnline.

Více informací

Nové knihy o liečbe bolesti v LWW Pain Management Essentials Book Collection 21. 7. 2017 - Wolters Kluwer - Ovid

Knižná kolekcia je rozšírená o šesť nových kníh od vydavateľstva Lippincott Williams & Wilkins zameraných na paliatívnu medicínu:

 • Fundamentals of Pain Medicine: How to Diagnose and Treat your Patients
 • Mechanisms and Management of Pain for the Physical Therapist
 • Pain and the Conscious Brain
 • Waldman's Atlas of Diagnostic Ultrasound of Painful Foot and Ankle Conditions
 • Waldman's Com­prehensive Atlas of Diagnostic Ultrasound of Painful Conditions
 • Whiplash Injury: Perspectives on the Development of Chronic Pain

Viac o e-zdrojoch na platforme Ovid

Kolekcia je jedným z informačných zdrojov dostupných na platforme Ovid zameraných na liečbu bolesti, algeziológiu, paliatívnu medicínu a starostlivosť. Okrem časopisov a kníh vydavateľstva Lippincott, Williams & Wilkins sprístupňuje aj publikácie ďalších vydavateľstiev a odborných spoločností vrátane American Society of Anesthesiologists (ASA), International Anesthesia Research Society (IARS), American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine (ASRA) a International Association for the Study of Pain (IASP).

Napr. časopisy PAIN, Anesthesia & Analgesia, European Journal of Pain a American Journal of Hospice & Palliative Medicine. Z kníh Principles of Pain Management for Anaesthetists, Bonica’s Management of Pain, Emergencies in Palliative and Supportive Care a Fast Facts: Chronic and Cancer Pain.

Dostupné sú jednotlivé publikácie aj kolekcie:

Více informací

MedicinesComplete: nové a aktualizované informácie o liečivách v júli 18. 7. 2017 - Pharmaceutical Press

Počas júla 2017 boli v MedicinesComplete doplnené a aktualizované publikácie:

 • AHFS Drug Information – 13 nových monografií, napr. Elotuzumab, Metreleptin, Tenofovir Alafenamide, Deutetrabenazine, Niraparib, Valbenazine, Durvalumab, Brigatinib, Midostaurin, Cerliponase Alfa a 36 revidovaných monografií, napr. levETIRAcetam, Lopinavir and Ritonavir, Levofloxacin, Eprosartan, Telmisartan, Olmesartan, Propofol, Etomidate, Teriparatide, Gatifloxacin, Moxifloxacin
 • BNF – 12 dôležitých zmien týkajúcich sa: levETIRAcetam, Lopinavir and Ritonavir, Levofloxacin, Eprosartan, Telmisartan, Olmesartan, Propofol, Etomidate, Teriparatide, Gatifloxacin, Moxifloxacin, 1 zmena dávkovania: Fenofibrate [dose in renal impairment], 3 vymazané prípravy: Incivo® [telaprevir], Victrelis® [boceprevir], Trobalt® [retigabine] a 10 nových príprav vrátane AirFluSal Forspiro® [fluticasone with salmeterol], Benepali® [etanercept], Delmosart® modified release tablet [methylphenidate hydrochloride].
 • BNF for Children – 6 dôležitých zmien, týkajúce sa napr. Constipation, Contraceptive, interactions, Diabetes, 1 zmena dávkovania: Fenofibrate [dose in renal impairment] a 9 nových príprav, napr. enepali® [etanercept], Delmosart® [methylphenidate hydrochloride].
 • Herbal Medicines – 1 nová mongrafia: Black Raspberry, 1 celá revidovaná: Tansy a 1 čiastočne revidovaná: Thyme
 • Stockley's Drug Interactions – 1054 nových a 18 aktualizovaných alertov
 • Stockley's Herbal Medicines Interactions – aktualizované údaje z Európskeho liekopisu
 • Handbook on Injectable Drugs – 10 nových monografií: Lacosamide, Daunorubicin Citrate Liposomal, Paclitaxel (albumin-bound), Clevidipine Butyrate, Clofarabine, Minocycline Hydrochloride, Ibutilide a 57 aktualizovaných monografií, napr. Linezolid, Argatroban, Quinupristin-Dalfopristin, Daptomycin, Caspofungin Acetate, Tigecycline, Voriconazole, Doripenem, Tranexamic Acid.

Pokiaľ vaša organizácia má predplatné k MedicinesCom­plete alebo niektorej z publikácií, automaticky získavate prístup ku všetkým novým aj aktualizovaným monografiám.

Více informací

Mary Ellen Bates: měření návratnosti investic informačního centra 17. 7. 2017 - Springer Nature

Kalkulace a obhajoba návratnosti investic do informačních služeb a vašeho informačního centra je vždy výzva, obzvlášť v době, kdy často slýcháme, že „vše je k dispozici zdarma na internetu“.

Pro výpočet hodnoty služeb (ROI) vaší knihovny se můžete inspirovat v nejnovější bílé knize The True Cost of Information: Measuring the ROI of the Information Center, která je ke stažení zdarma. Autorkou je Mary Ellen Bates, informační profesionálka a zkušená rešeršérka, která v roce 2003 vystoupila na konferenci Inforum.

Více informací

Nové vydání příručky Phila Bradleyho a publikace vydavatelství Karolinum 14. 7. 2017 - Albertina icome Praha

Na platformě ProQuest Ebook Central je k dispozici nejnovější vydání publikace Expert Internet Searching. Autorem je Phil Bradley, který je uznávaným odborníkem na internetové vyhledávače a různé způsoby vyhledávání. V 5. vydání odkazuje na více než 300 vyhledávacích nástrojů a dotýká se aktuálních trendů včetně sociálních médií, vizuálního vyhledávání a validity výsledků vyhledávání.

Rozšiřuje se také nabídka e-knih z českého vydavatelství Karolinum, z titulů publikovaných v letošním roce vybíráme:

 • Evropská integrace z pohledu teorie veřejné volby
 • Inferences with Ignorance: Logics of Questions
 • Theatre Theory Reader: Prague School Writings
 • Vzdělání a dnešek
 • Náročné otcovství
 • Psychiatry and Pedopsychiatry
 • Diagnostika a léčba nejčastějších osteoporotických zlomenin

Přes ProQuest Ebook Central lze publikace jednotlivě zakoupit, číst obsah online i offline, stahovat jednotlivé kapitoly i kompletní obsah nebo dopisovat vlastní poznámky.

Pro informace o cenách kontaktujte Filipa Vojtáška a Miriam Suchoňovú.

Více informací

Jak úspěšné knihovny prezentují hodnotu svých služeb a kreativně komunikují s uživateli? 13. 7. 2017 - Taylor & Francis Group, an Informa business

V průběhu roku 2016 společnost Taylor & Francis shromažďovala informace o tom, jak knihovníci komunikují hodnotu své knihovny, jak spolupracují s akademiky a propagují své sbírky. Publikovaný white paper Creative, Evolving, Relevant – Communicating the Library's Value zkoumá inovativní způsoby, kterými knihovny prezentují svou hodnotu směrem ke studentům a vyučujícím a shrnuje, co funguje a co ne. K dispozici jsou konkrétním příklady, které knihovníci mohou implementovat ve své instituci. Dotýkají se témat jako je digitální marketing, spolupráce s akademiky nebo organizace aktivit v knihovně.

Celá publikace je k dispozici ke stažení zdarma.

Další volně dostupné publikace jsou dostupné v sekci Free resources.

Více informací

Unikátní zdroje pro etnomuzikology a divadelní produkci 12. 7. 2017 - Alexander Street, a ProQuest Company

Alexander Street v průběhu letošního roku představil několik nových audiovizuálních kolekcí:

 • Performance Design Archive Online – umožňuje nahlédnout do zákulisí největších světových divadelních představení. Je to první komplexní mezinárodní kolekce, která pokrývá všechny aspekty divadelní tvorby, od 17. století až po současnost, včetně scénografie, osvětlení, ozvučení, kostýmů, make-upu, ad.
 • Ethnographic Sound Archives Online – kolekce spojuje dosud nepublikované historické zvukové nahrávky z terénních expedic a korespondující podpůrné materiály, čímž otevírá nové cesty pro studium hudby v kulturním kontextu.
 • Music Online: Music Periodicals of the 19th Century – kolekce anglických periodik zaměřených na hudbu v kontextu společenských, politických, náboženských a hospodářských dějin USA a Velké Británie.

Více informací v aktuálním letáku, pro zkušební přístup nás kontaktujte.

Alexander Street patří celosvětově k předním dodavatelům multimediálního obsahu. Kombinuje video, audio a text s pokročilými online nástroji, což umožňuje změnit způsob, jakým dnes lidé bádají, studují nebo vyučují, prakticky v jakémkoliv oboru.

Více informací