SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

Thieme eNeurosurgery na novej platforme MedOne 12. 6. 2017 - Thieme Publishing Group

Vydavateľstvo Thieme Publishing Group predstavilo novú platformu MedOne. Ako prvý spustila MedOne Neurosurgery, ktorý sprístupňuje na jednom mieste všetky zdroje Thieme zamerané na neurochirurgiu.

Používatelia majú prístup k mixu:

 • 183 elektronických kníh vrátane najnovšieho vydania Handbook of Neurosurgery od Marka Greenberga
 • časopis Journal of Neurological Surgery
 • 418 kľúčových operačných techník popísaných „krok za krokom“ (Procedures)
 • 225 prípadových štúdií
 • 74 000 obrázkov a 900 videí

Thieme patrí celosvetovo k špičke v sprístupňovaní najnovších informácií pre neurochirurgii, a tiež v MedOne eNeurosurgery zverejňuje najnovšie poznatky hneď, ako sú dostupné.

Více informací

Grécka tragédia v Oxford Scholarly Editions Online 10. 6. 2017 - Oxford University Press

Úplne nový modul Greek Tradegy v Oxford Scholarly Editions Online začína s 36 vedeckými vydaniami diel gréckej tragédie. Oxford Scholarly Editions Online v súčasnosti obsahuje 1090 vedeckých vydaní diel britskej a latinskej poézie, drámy a prózy ako aj ďalšie dôležité primárne texty pre humanitné odbory. Spolu 543 000 strán.

Modul obsahuje vydania diel z edície Oxford Classical Texts od antických autorov, ako sú Aischylos, Sofokles a Euripides. Súčasťou sú podrobné komentáre, napr. Fraenkel, Denniston & Page a Raeburn & Thomas o Agamemnonovi, A. F. Garvie o Peržanoch, E. R. Dodds o Bakchantkách, Richard Seaford o Kyklopoch a W. S. Barrett o Hippolytovi. Diela sú v pôvodnej gréčtine a v anglických prekladoch z edície Oxford World’s Classics.

Dočasne voľne dostupné je Euripidovo dielo Herakles v gréčtine a s úplným vedeckým aparátom.

Více informací

Brockelmann v angličtině a online 9. 6. 2017 - Brill

Anglický překlad slavné knižní předlohy Geschichte der Arabischen Litteratur (GAL) je dostupný online formou jednorázového nákupu. „Brockelmann“ je nepostradatelným výzkumným nástrojem pro každého, jehož studium a výzkum se týká islámského světa obecně a zejména pak Středního Východu.

Brockelmannovo dílo poskytuje bio-bibliografické informace o dílech napsaných v arabštině a jejich autorech s důrazem na klasické období. Dílo je členěno do chronologicky organizovaných sekcí, které jsou rozděleny podle literárního žánru. Jednotlivé záznamy se obvykle skládají z biografické části a seznamu autorských prací v rukopise a tisku s odkazy na sekundární literaturu.

V případě zájmu o tuto publikaci kontaktujte Jakuba Petříka a Miriam Suchoňovú.

Více informací

E-prednášky o personalizovanej medicíne v onkológii v HSTalks 9. 6. 2017 - Henry Stewart Talks

Do HSTalks Biomedical & Life Sciences pribudla séria Cancer Therapies in the Personalized Medicine Era zameraná na liečbu rakoviny z pohľadu personalizovanej medicíny. Redaktormi série sú Dr. Federico Innocenti z University of Chicago, USA a Prof. Daniel J. Crona z University of North Carolina Chapel Hill, USA. Začína s e-prednáškami:

Rozšírené a aktualizované sú aj existujúce série.

Na vydanie pripravuje HSTalks série The Complement System, Ecology, Stroke Prevention, Mitochondria in Health and Disease, Bioinformatics for Metabolomics, Drug Delivery, Allergy – from basics to clinic, Introduction to biochemistry, Autophagy and lysosomal storage diseases a Gene-drives and active genetics.

Pokiaľ vaša organizácia má predplatné ku kolekcii Biomedical & Life Sciences, automaticky získavate prístup ku všetkým novým aj aktualizovaným sériám a e-prednáškam. Pedagógovia môžu využiť službu vedeckej poradkyne, ktorá podľa sylabov vášho predmetu vyhľadá relevantné e-prednášky.

Více informací

Aktualizované učebnice onkológie a kardiológie v Oxford Medicine Online 8. 6. 2017 - Oxford University Press

Na Oxford Medicine Online sú aktualizované vydania The Oxford Textbook of Oncology a The ESC Textbook of Preventive Cardiology. V učebnici preventívnej kardiológie sú zrevidované kapitoly, terminológia a odkazy. Doplnené sú nové tabuľky, ktoré sa dajú stiahnuť.

Pribudli aj nové publikácie Mental Health Practice and the Law, Women's Neurology a Telemental Health in Resource-Limited Global Settings.

Celá kolekcia Oxford Medicine Online je teraz dostupná formou predplatného za zvýhodnených podmienok.

Více informací

Classiques Garnier: knihy vydané v máji 2017 8. 6. 2017 - Classiques Garnier Publishers

V online kolekciách francúzskeho vydavateľstva Classiques Garnier vyšli knihy zamerané najmä na francúzske divadlo, ďalej renesanciu, rodové štúdie, antropológiu, filozofiu, dejiny techniky, ekonómiu, ale aj korešpondencia a pamäte francúzskych osobností.

V edícii Bibliothèque du théâtre français vyšli v šiestich zväzkoch kritické vydania dramatických diel Victoriena Sardou – Drames et pièces historiques. V edícii Études et essais sur la Renaissance eseje o vzťahu Erazma Rotterdamského k Francúzsku – Érasme et la France.

Knižné kolekcie sú dostupné formou trvalého nákupu. Pokiaľ má vaša organizácia zakúpenú niektorú tohtoročnú kolekciu, automaticky získavate prístup ku všetkým novým knihám vydaným v r. 2017.

Více informací

Aktuálne analýzy a štúdie World Bank 7. 6. 2017 - World Bank Group

World Bank v máji zverejnila publikácie najmä v edíciách Policy Research Working Papers a Directions in Development – Human Development, ale aj:

Pokiaľ vaša organizácia má predplatné k World Bank eLibrary, automaticky získavate prístup ku všetkým novým aj aktualizovaným publikáciám.

Více informací

Aktuální verze Kaplan and Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry je dostupná online 7. 6. 2017 - Wolters Kluwer - Ovid

Základní příručka pro obor psychiatrie a duševní zdraví Kaplan and Sadock’s Compre­hensive Textbook of Psychiatry letos slaví 50té výročí. Zároveň vychází nejnovější, 10. vydání této publikace, které je dostupné na platformě Books@Ovid také elektronicky.

Hlavními editory dvousvazkového díla jsou Benjamin J Sadock MD, Virginia A Sadock MD a Pedro Ruiz MD, na publikaci se dále podílelo více než 600 odborníků, kteří přinášejí nový pohled na řadu témat a současný vývoj v oboru. Mezi hlavní body patří:

 • detailně ktualizované pokrytí neuronových věd, včetně nových částí o epigenetice, mikrobiologii, systémových neurovědách, projektu Human Connectome a neurodevelopmentu
 • revidované sekce o schizofrenii, poruchách nálady, úzkostných poruchách, geriatrické psychiatrii a neurokognitivních poruchách
 • komplexní informace o psychosomatické medicíně, včetně kapitol o obezitě, chronické bolesti a psychiatrických důsledcích závažného onemocnění
 • aktuální informace o veřejné a globální psychiatrii, biologických terapiích a psychoterapii
 • „Text v textu“ zabývající se dětskou psychiatrií, včetně detailních informací o neuroimagingu, hodnocení, genetice, poruchách spánku a vlivu rodičů na zvýšení psychiatrického postižení dítěte
 • případové studie představující rozsáhlé klinické zkušenosti a odborné znalosti přispívajících au­torů

Publikace se stala zlatým standardem ve svém oboru, určeným pro studenty, pedagogy, lékaře a sestry v praxi. K dispozici je online na platformách Ovid a OvidMD Advantage. Pro informace o cenách kontaktujte Janu Machonskou a Miriam Suchoňovú.

Více informací

Konference INFORUM 2017 úspěšně za námi 7. 6. 2017 - Albertina icome Praha

Na Vysoké škole ekonomické se v květnu uskutečnil 23. ročník konference INFORUM, které se zúčastnilo cca 410 účastníků, přednášejících a vystavovatelů.

V roli zvaných řečníků letos vystoupili Carl Grant (přeměna univerzitní knihovny na intelektuální křižovatku a centrum inovací), Yvonne Ng (archivace videozáznamů a sociálních médií), Fiona Greig (význam dizertací v elektronické podobě) a Kai Karin Geschuhn (Open Access 2020).

Úvodní scénka AiP byla tentokrát na téma Pracovní písně v knihovnách a jejich význam v knihovnickém workflow.

Příspěvky v letošním programu byly věnovány např. proměně knihoven na inovativní společenská centra, krizi v uchovávání audiovizuálních dokumentů a archivaci sociálních médií, zpřístupňování elektronických dizertačních prací, projektům CzechElib a knihovny.cz, otevřenému přístupu k vědeckým informacím, trendům v akvizici tištěných a elektronických knih, videozdrojům, tématu digital humanities, problematice sledování využití e-zdrojů a alternativním metrikám, nástrojům pro vyhledávání nebo informačním potřebám mladých vědců, součástí konference byla i posterová sekce. Během středečního odpoledne pak proběhla panelová diskuse Open Access – hledání rovnováhy. Téměř všechny příspěvky a prezentace jsou již dostupné v online sborníku.

Denní i noční dění na konferenci zachycuje také obsáhlá fotogalerie. Mediálními partnery letošní konference jsou časopisy ITlib a KNIHOVNA – knihovnická revue.

Děkujeme všem účastníkům, vystavovatelům a přednášejícím, kteří se na příjemné atmosféře konference podíleli a spolu s námi se těší opět na viděnou za rok v termínu 29.-30. 5. 2018.

Více informací

Cenově zvýhodněné předplatné kolekce Oxford Medicine Online 6. 6. 2017 - Oxford University Press

Oxford Medicine Online je kolekce 1 036 plnotex­tových příruček se zaměřením na medicínu z vydavatelství Oxford University Press v elektronické podobě. Ideální zdroj jak pro studenty medicíny, tak pro začínající i zkušené lékaře, sestry a porodní asistentky. Aktuálně je předplatné celé kolekce (včetně nebo bez Mayo Clinic Toolkit) nabízeno akademickým institucím za zvýhodněné ceny.

Rozhraní Oxford Medicine nabízí komfortní práci s plnými texty, sofistikované vyhledávání, vytvoření osobního uživatelského účtu, sdílení s dalšími uživateli, a je optimalizováno pro mobilní zařízení. K dispozici jsou MARC21 záznamy, OpenURL linkování a COUNTER 4 statistiky. Obsah je pravidelně aktualizován, včetně stěžejní publikace Oxford Textbook of Medicine, k dispozici je také více než 85 900 obrázků a grafů a 2 000 videí.

V případě zájmu si lékařské fakulty mohou vyžádat zkušební přístup. Nebo si rozhraní otestovat na publikaci Field Trials of Health Interventions: A Toolbox (3 ed.), která je dostupná v režimu open access. Vybrané tituly Oxford Medicine lze získat také formou jednorázového nákupu.

Pro informace o cenách kontaktujte Filipa Vojtáška a Miriam Suchoňovú.

Více informací