SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

Stáhněte si zdarma příručku Metadata v knihovně 6. 11. 2017 - Taylor & Francis Group, an Informa business

Vydavatelství Taylor & Francis nabízí v rámci své série In the Library zdarma ke stažení příručku Metadata Practice in the Library, která se zabývá metadaty ve spojitosti s knihovními systémy, technologiemi, katalogizací budoucnosti, vytvořením standardů pro digitalizační proces a digitálními knihovnami.

Příručka čerpá z publikací autorů s bohatou praxí: Bradford Lee Eden (University of California), Jay Jordan (bývalý prezident OCLC), Jung-ran Park (Drexel University).

In The Library je nová série bezplatných příruček pro knihovníky a studenty knihovnických škol, která seznamuje s aktuálními tématy v oboru. Každý měsíc bude k dispozici nová příručka ke stažení, v minulém měsíci vyšlo Social Media in the Library.

Více informací

Publikácie Medzinárodnej telekomunikačnej únie v ITU iLibrary 4. 11. 2017 - OECD Publishin

International Telecommunication Union (ITU) je významná inštitúcia, ktorá spoločne s výkonnou, koordinačnou a dozornou úlohou publikuje mimoriadne cenné informačné zdroje pre túto oblasť.

Oblasť telekomunikácií dnes pokrýva až neuveriteľne širokú paletu ľudskej činnosti – od vesmírnej techniky, pozemných komunikácií, mobilné zariadenia, telemedicínu, dopravné systémy, letectvo, rozhlasové a televízne vysielanie… a mohli by sme pokračovať ďalej, ako vo sfére civilnej, tak aj vojenskej.

V súčasnosti knižnica ITU obsahuje okolo 400 titulov a ročne ich ďalších 40 pribúda. Veľmi cenené sú najmä štúdie trendov, štatistiky, ročenky a pod. Možnosti vyhľadávania a prezentácie výsledkov sú bohaté.

ITU iLibrary funguje na celosvetovo osvedčenej platforme OECD Publishing. Knižnicu nájdete na www.itu-ilibrary.org, kde sa môžete sami presvedčiť o obsahu a typológii zahrnutých informačných zdrojov.

Více informací

Ušetrite za nákup medicínskych e-kníh na Ebook Central 4. 11. 2017 - ProQuest

ProQuest ponúka 20% zľavu na trvalý nákup vybraných elektronických kníh z medicíny, ošetrovateľstva, verejného zdravotníctva, biomedicínskeho výskumu a psychológie.

Aktuálne sa zľava týka 506 kníh vydavateľstiev American Psychological Association, American Society for Microbiology, Dartmouth College Press, Elsevier, Human Kinetics, IGI Global, Peter E. Randall Publisher, Polity, Rutgers University Press, The National Academies Press, University Press of New England a Wiley. Takmer polovica e-kníh vyšla v rokoch 2016 a 2017.

Vypýtajte si celý zoznam titulov.

Zľava platí do 31. 12. 2017.

Více informací

Informačné portály McGraw-Hill pre hematologickú onkológiu, neurológiu a gynekológiu 2. 11. 2017 - McGraw-Hill Global Education Holdings

Od informačného portálu AccessMedicine vydavateľstva McGraw-Hill sa osamostatnili tri špecializované kolekcie:

AccessHemOnc zameraná na diagnostiku nádorových ochorení krvotvorných a lymfoidných tkanív – leukémiu, lymfóm a myelón. Najnovšie je rozšírená o prvé vydanie Textbook of Complex General Surgical Oncology.

AccessNeurology poskytuje širokú škálu informácií z neurológie vrátane neurovied, neuroanatómie, pediatrickej neurológie, porúch hybnosti, neuromuskulárnych chorôb, oftalmológie, neurointenzívnej starostlivosti a psychiatrie. Súčasťou sú Principles Of Neural Science a Adams and Victor’s Principles of Neurology. Tento rok pribudli nové vydania Clinical Neuroanatomy, Harrison's Ne­urology in Clinical Medicine, The NeuroICU Book a Neurology Examination and Board Review.

AccessObGyn sprístupňuje informácie z gynekológie a pôrodníctva vrátane urogynekológie, gynekologickej onkológie a fetológie. Súčasťou sú knihy Williams Obstetrics a Williams Gynecology. Medzi novými knihami sú Obesity Medicine: Management of Obesity in Women's Health Care a 3. vydanie Cunningham and Gilstrap's Ope­rative Obstetrics.

Medicínske knihy vydavateľstva McGraw-Hill sú dostupné len cez informačné portály na platforme McGraw-Hill Medical, kde sú okrem textov k dispozícii aj multimédiá a nástroje pre vzdelávanie a klinickú prax.

Pri objednávke predplatného do 15. 12. 2017 získate zľavu 20 %. K hlavným kolekciám AccessMedicine, AccessPharmacy a Access BiomedicalScience ich môžete získať na rok zdarma. Platí pre nových zákazníkov. Viac o zľavách sa dozviete tu.

Více informací

Čo je nové v databázach ProQuest: tretí štvrťrok 2017 1. 11. 2017 - ProQuest LLC

Od júla do septembra 2017 do ProQuest Central pribudlo 120 publikácií s aktuálnymi úplnými textami, z toho 85 vedeckých od Springer, Spandidos Publications UK, Royal College of Surgeons of England, Oxford University Press a ďalších vydavateľstiev. Z impaktovaných napr. International Journal of Oncology, Fluoride (International Society for Fluoride Research, Inc.) a Water Policy (IWA Publishing).

Nasleduje prehľad po odboroch. Uvedené počty sú publikácie s aktuálnymi úplnými textami článkov. Odkazy vydavateľstiev a publikácií slúžia používateľom s aktívnym prístupom ProQuest Central, prémiových kolekcií a odborových databáz.. Vedú priamo do služby ProQuest, pokiaľ ste v internetovej sieti vašej organizácie alebo využívate vzdialený prístup. Všetky uvedené publikácie sú s aktualizovanými úplnými textami.

Medicína a zdravie Do ProQuest Central a Health Research Premium Collection pribudlo 23 publikácií vrátane impaktovaných vedeckých časopisov od vydavateľstiev :

 • Spandidos Publications – Experimental and Therapeutic Medicine, International Journal of Molecular Medicine, International Journal of Oncology, Molecular and Clinical Oncology, Molecular Medicine Reports, Oncology Letters, Oncology Reports
 • Royal College of Surgeons of England – The Annals of Royal College of Surgeons, Bulletin of the Royal College of Surgeons a Faculty Dental Journal

Prírodné vedy a technika ProQuest rozšíril ProQuest Central a SciTech Premium Colletion o 44 vedeckých časopisov a správ od vydavateľstiev:

 • Springer Science & Business Media – European Journal for Philosophy of Science, Learning & Behavior, Netnomics: Economic Research and Electronic Networking
 • American Meteorological Society – Earth Interactions, Journal of Hydrometeorology, Weather, Climate, and Society
 • Food and Agriculture Organization of the United Nations – Jute, Kenaf, Sisal, Abaca, Coir and Allied Fibres Statistics a FAO Yearbook of Forest Products

Ekonomické vedy V ProQuest Central, Business Premium Collection a ProQuest Entrepreneurship je 42 nových publikácií, z toho:

Spoločenské vedy ProQuest Central a Social Sciences Premium Collection sú rozšírené o 34 publikácií z toho 29 vedeckých časopisov:

 • 12 časopisov od Springeru, napr. Review of Religious Research a Language Policy
 • 2 časopisy Cambridge University Press – New Perspectives on Turkey a Rivista Italania di Scienza Politica

Umenie a literatúra ProQuest Central a Arts Premium Collection sú rozšírené o 14 titulov vrátane medzinárodného filmového časopisu Sight & Sound od British Film Institute.

Aktuálne spravodajstvo a noviny Do Global Newsstream pribudli videá, digital-first a online zdroje aktuálneho spravodajstva:

Chcete dohodnúť školenie u vás alebo online? Kontaktujte Kláru Loukotovú (ČR) a Ladislava Svrška (SR).

Více informací

Open access knihy v CAB eBooks 1. 11. 2017 - CABI Publishing

CAB eBooks sprístupňuje odborné a vedecké publikácie vydavateľstva CABI Publishing. Patrí k základným zdrojom pre vedcov a študentov aplikovaných vied o živej prírode vrátane poľnohospodárstva, lesníctva, environmentalis­tiky, veterinárnych vied, verejného zdravotníctva, cestovného ruchu a turistiky. K dispozícii je 20 tématických kolekcií.

Vedeli ste, že CAB eBooks od roku 2017 vydáva e-knihy aj v režime open access? Doteraz vyšli:

Otvorené e-knihy budú priebežne vydávané na platforme CAB eBooks. CABI Publishing vydáva aj otvorené Invasive Species Compendium.

Více informací

6000 nových titulů Taylor & Francis v ProQuest Academic Complete 19. 10. 2017 - ProQuest

Do kolekce Academic Complete aktuálně přibylo 6 000 knižních titulů z vydavatelství Taylor & Francis, které jsou nyní dostupné na platformě Ebook Central®. Pro předplatitele je k dispozici také vylepšený nástroj pro vizuální propagaci dostupných e-knih na www stránkách knihovny, na Facebooku, blogu a dalších místech – Book Display Widget.

Academic Complete existuje již 15 let, jedná se o polytematickou kolekci více než 150 000 odborných elektronických monografií z produkce řady významných vydavatelů včetně univerzitních a akademických vydavatelství, jakož i malých, ale důležitých vydavatelů. Vybrány jsou především publikace, které obvykle nakupují akademické knihovny včetně titulů na seznamech Choice Magazine's Ou­tstanding Academic Titles a Doody's. Pokrývá obory ekonomie a obchod, humanitní vědy, biologie a fyzika, medicína, informační technologie, inženýrství a technologie, historie a politické vědy, právo, sociální vědy, náboženství a filosofie, literatura a jazykověda, umění a pedagogika.

Kolekce je dostupná formou předplatného pro akademické instituce pro neomezený počet současně pracujících uživatelů. Obsah lze číst online i offline, k dispozici jsou statistiky COUNTER i záznamy MARC 21.

Více informací

BMJ zařadí do svého portfolia další open access titul 18. 10. 2017 - BMJ

Vydavatelství BMJ oznámilo vznik nového časopisu BMJ Open Science (ISSN 2398–8703), zaměřeného na podporu vývoje v oblasti klinické medicíny. Časopis je vydáván formou open access a open peer review.

Posláním časopisu je zlepšit transparentnost, integritu a reprodukovatelnost biomedicínského výzkumu, s cílem zlepšit zdravotní péči. Záběr časopisu je široký a pokrývá celé spektrum preklinického a translačního biomedicínského výzkumu, od studijních protokolů až po původní výzkumné články a systematické recenze.

Časopis najdete na adrese openscience.bmj­.com. Šéfredaktorkou je Dr Emily Sena, pro více informací si přečtěte její první editorial.

Více informací

Thieme eRadiology na novej platforme MedOne 18. 10. 2017 - Thieme Publishing Group

Vydavateľstvo Thieme Publishing Group po Thieme eNeurosurgery sprístupnilo na novej platforme MedOne modul Radiology, ktorý sprístupňuje na jednom mieste všetky zdroje Thieme zamerané na rádiológiu.

Používatelia majú prístup k mixu:

 • všetky elektronické knihy Thieme z rádiológie
 • tisíce interaktívnych prípadových štúdií RadCases s klinickými prezentáciami, obrázkami vo vysokej kvalite, otázkami a odpoveďami pre samoštúdium, diferenciálnu diagnostiku a ďalšie
 • 121 000 rádio­grafických snímiek s popismi
 • časopisy od Thieme s vyhľadávaním v PubMed

Na platformu MedOne postupne prejdú všetky portály Thieme. Pokiaľ má organizácia predplatné viacerých kolekcií, platforma MedOne umožňuje vyhľadávanie vo všetkých naraz.

Více informací

Knovel Library s novým vzhľadom 17. 10. 2017 - Elsevier | Knovel

Od 16. októbra má Knovel nové rozhranie, ktoré prináša:

 • prehľadnejšiu domovskú stránku so základným vyhľadávaním, vyhľadávaním materiálov podľa ich fyzikálno-chemických vlastností premenovaným na Material Property Search a prístupom k osobnému účtu My Knovel.
 • samostatnú stránku v časti Browse s prehľadom najnovších kníh, ktoré pribudli do Knovel Library.
 • ľahší prístup ku všetkým nástrojom na každej stránke, aby boli vždy po ruke.
 • filtrovanie výsledkov vyhľadávania pomocou kľúčových slov, ďalej podľa toho, či hľadáte text, vlastnosti materiálu, rovnice, či definície.
 • vkladanie vlastných poznámok do kníh a zvýrazňovanie textov.
 • chronologický prehľad vašej činnosti za 30 dní v osobnom účte My Knovel. V časti My Activity môžete zobraziť aktivity len za určité obdobie a filtrovať podľa typu činnosti (tlač, uloženie, pridanie poznámky a pod.). Ďalej sa dajú označené texty, tabuľky, grafy, rovnice, vyhľadávania uložiť, triediť do zložiek. Texty, tabuľky a grafy si môžete vytlačiť, stiahnuť, alebo uložiť na off-line čítanie cez mobilnú aplikáciu My Knovel ToGo.
 • jednoduchšie vytváranie a zdieľanie zložiek v My Knovel a presúvanie uložených dokumentov a vyhľadávaní do nich.

S novým rozhraním sa zoznámite na webinároch v angličtine v stredy 18. 10. o 16:00 – 16:30 a 25. 10. o 12:00 – 12:30. Radi tiež dohodneme školenie v češtine alebo slovenčine, či už u vás alebo online. Kontaktujte Jiřího Kadlečka (ČR) alebo Ladislava Svrška (SR).

Více informací