SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

Prečítajte si: vedecká komunikácia 19. 7. 2018 - Albertina icome Bratislava

Kým e-knihu Bias in Science and Communication, ktorá sa venuje zaujatosti vo vede a komunikácii, si môžete celú prečítať a stiahnuť len do 22. 7. 2018, nasledujúce články a kapitoly o vedeckej komunikácii sú voľne dostupné neobmedzený čas:

Pokiaľ máte prístup v internetovej sieti vašej organizácie k e-knihám na platforme ProQuest Ebook Central, môžete si prečítať aj ďalšie knihy, keď pohľadáte frázu „scholarly communication“. Prípadne v rozšírenom vyhľadávaní napíšete v poli Deskriptor Kongresovej knižnice „communication in learning and scholarship“ alebo v BISAC Subject Heading „reference / research“. Články, dizertačné práce a ďalšie publikácie na túto tému si prečítate v ProQuest Central.

Pre vedcov z technických odborov:

Novinku priebežne aktualizujeme. Keď sa vrátite, môžete tu nájsť niečo nové.

Chcete rozšíriť váš prístup pre vašu organizáciu o ďalšie e-knihy zamerané na vedeckú komunikáciu? Kontaktujte Luciu Poledníkovú.

Více informací

Augustová aktualizácia Summon 18. 7. 2018 - Ex Libris, a ProQuest company

Augustová aktualizácia prináša rýchlejšie dopĺňanie nových záznamov z katalógu, ale predovšetkým zlepšenie interakcie medzi prvkami, ktoré zvýšia celkovú relevantnosť zobrazených výsledkov vyhľadávania:

 • radenie časopisov podľa kľúčových slov v názve titulu na základe SCImago Journal & Country Rank
 • vylepšený zoznam anglických synoným rieši vyhľadávanie variácií ako napr. "Paleopathology” and ”Palaeopathology”
 • aktualizovaný slovník pre našepkávač Mali ste na mysli…? v nemeckom a francúzskom rozhraní

Podrobnejšie sa o novinkách dozviete zo záznamu webinára Summon Release Preview and Update a prezentácie.

Aktualizácia je naplánovaná na 1. 8. 2018, náhľad na novú verziu discovery služby Summon bude k dispozícii od 18. 7. do 1. 8. V administrátorskom portáli zájdite do Summon Admin Console a zobrazte Preview.

Zmeny v integrovaných nástrojoch:

 • Linkovací nástroj, ktorý je súčasťou discovery služby Summon, má vylepšené funkcie linkovania na informačné zdroje Ovid, American Physical Society Journals, MIT a ďalšie.
 • E-Journal Portal 2.0 je rozšírený o datové body z Ulrichsweb, informácie o vydaní, zobrazuje verejné poznámky v HTML a ďalšie úpravy, ktoré zlepšia dostupnosť.

Nové funkcie sa v Summone neprejavia automaticky, treba ich nastaviť v administrátorskej konzole. Pokiaľ máte otázky, obráťte sa na Ladislava Svrška (SR) alebo Michala Jelínka (ČR).

Více informací

Journal of Mathematical Logic na 1. mieste podľa JCR aj SJR 17. 7. 2018 - World Scientific Publishing

Časopis Journal of Mathematical Logic medzinárodného vydavateľstva World Scientific Publishing sa dostal na prvé miesto v kategórii Logic podľa najnovších hodnotení Journal Citation Reports vo Web of Science aj SCImago Journal Rank.

83 % časopisov World Scientific zameraných na matematiky zaznamenalo nárast v citovanosti.:

World Scientific Publishing patrí medzi veľké a významné vydavateľstvá časopisov a kníh zameraných na prírodné vedy, techniku a medicínu, ale aj niektoré oblasti ekonomických a spoločenských vied. S obsahom sa zoznámite cez voľne dostupné vyhľadávanie a otvorené články.

Více informací

60 % časopisov Institute of Physics s vyšším impakt faktorom 16. 7. 2018 - IOP Publishing

Časopisy vydavateľstva Institute of Physics si výrazne polepšili podľa 2017 Journal Impact Factors od Clarivate Analytics – vyše 60 % portfólia má vyšší impakt faktor oproti minulému roku. Napr.:

 • Reports on Progress in Physics – 14,257
 • 2D Materials – 7,042
 • Biofabrication – 6,838
 • Environmental Research Letters – 4,541
 • Journal of Optics – 2,323

Do Emerging Sources Citation Index (ESCI) boli zaradené Biomedical Physics & Engineering Express, Convergent Science Physical Oncology, Flexible Printed Electronics, Journal of Physics Communications, Translational Materials Research a Quantum Science & Technology.

IOP Publishing vydáva špecializované časopisy z fyzikálnych vied a súvisiacich odborov vrátane kvantovej technológie, optiky, lekárskej fyziky, astronómie a astrofyziky, techniky a učiteľstvo fyziky.

Více informací

Témou týždňa vedeckého recenzovania 2018 bude rozmanitosť a inklúzia 16. 7. 2018 - Albertina icome Bratislava

Odborné spoločnosti, vydavateľstvá a organizácie hodnotiace výskum oznámili čas konania štvrtého Peer Review Week. Bude od 10. do 15. 9. 2018 s mottom Diversity and Inclusion.

Medzi organizátormi sú AAAS, ACS Publications, ORCID, The Royal Society, Sage Publications, Taylor & Francis a Wiley. O prípravách sa dozviete na Twitteri a ďalších sociálych mediách. Sledujte #PeerRevWk18 a #PeerRevDiver­sityInclusion.

Kým budú zverejnené prvé články a pozvánky na podujatia môžete si prečítať článok o vedeckom recenzovaní od The Charlesworth Group, články z minulých rokov venované dôležitosti práce recenzentov vedeckých článkov a transparentnosti recenzných činností.

Více informací

Časopisy Nanoscale Horizons a Reaction Chemistry & Engineering získali prvý impakt faktor 14. 7. 2018 - Royal Society of Chemistry

Podľa Journal Citation Reports 2017 od Clarivate Analytics si impakt faktor zvýšili časopisy Chemical Science o 4,6 % na 9,1 a Chemical Society Reviews o 4,0 % na 40,2, čím sa dostal na druhé miesto v kategórii Chemistry, Multidisciplinary.

Z ďalších časopisov Royal Society of Chemistry majú vyšší impakt faktor:

Prvý impakt faktor získali časoopisy Nanoscale Horizons – 9,391 a Reaction Chemistry & Engineering – 4,641, ktoré vychádzajú od roku 2016. Oba sa umiestnili v hornom kvartile vo svojich kategóriách.

Pozrite si všetky impakt faktory časopisov RSC po odboroch.

Více informací

BioOne s 1,5 miliónom strán a úplnými textami cez Google Scholar 13. 7. 2018 - BioOne

BioOne Complete dosiahol koncom júna 1,5 milióna strán článkov z vied o živej prírode. BioOne je domovom pre časopisy 157 spoločností, múzeí, výskumných ústavov a nezávislých vydavateľstiev.

207 časopisov v BioOne sa 157 (76 %) umiestnilo v rebríčkoch najnovšieho vydania Journal Citation Reports od Clarivate Analytics. Silné je zastúpenie najmä v kategóriách:

 • Ornithology – 10 z 25 časopisov v kategórii (40 %)
 • Entomology – 24 z 96 časopisov (25 %)
 • Biodiversity Conservation – 12 z 55 časopisov (22 %)
 • Paleontology – 12 z 55 časopisov (22 %)
 • Zoology – 32 z 166 časopisov d (19 %)
 • Ecology – 26 z 158 časopisov (17 %)
 • Plant Sciences – 30 z 222 časopisov (14 %)

Dobrou správou je, že od 9. júla majú používatelia z inštitúcií s predplatným vďaka iniciatíve Campus Activated Subscriber Access prístup k úplným textom článkov v BioOne aj mimo internetovej siete cez Google Scholar. Keď používateľ používa BioOne v počítačovej sieti svojej organizácie, CASA si to zapamätá a umožní mu prístup počas 30 dní aj mimo IP adries organizácie.

Více informací

Oxford Scholarship Online oslavuje 15 rokov 12. 7. 2018 - Oxford University Press

V roku 2003, kedy Oxford University Press začal vydávať monografie na platforme Oxford Scholarship Online, začínal so 700 knihami v štyroch odboroch: Philosophy, Economics and Finance, Political Science a Religion. Teraz ich je vyše 14 000 v 20 od­boroch zo spoločenských a prírodných vied, ale aj hudobného umenia, paliatívnej starostlivosti, epidemiológie a verejného zdravotníctva.

Oslavujte spolu s OUP. Vydavateľstvo vybralo a sprístupnilo po kapitole z pätnásť kníh:

Prečítajte si ďalšie voľne dostupné a otvorené kapitoly zamerané na právo, ekonomické vedy a manažment a ostatné odbory.

Novinku priebežne aktualizujeme. Keď sa vrátite, môžete tu nájsť niečo nové.

Více informací

Učebnice Cambridge University Press prvýkrát v digitálnej podobe 11. 7. 2018 - Cambridge University Press

Po prvýkrát sprístupnil Cambridge University Press učebnice v digitálnej podobe pre organizácie. Začína s 300 ťažiskovými učebnicami z prírodných vied, techniky a matematiky vrátane fyziky, vied o Zemi, živej prírode, ako aj zo spoločenských vied:

 • neobmedzený počet súčasne pracujúcich používateľov
 • predplatiť sa dajú kolekcie aj jednotlivé učebnice podľa informačných potrieb vašej inštitúcie
 • nové vydania dostupné ihneď po vydaní
 • jednoduchá orientácia v obsahu na úrovni kníh a kapitol
 • ľahká integrácia do e-learningových systémov
 • používatelia si môžu uložiť vyhľadávania a vkladať záložky do učebníc
 • rozsiahla podpora pri citovaní, bibliografické údaje, OpenURL a CrossRef

Medzi prvými titulmi sú známe učebnice:

 • A History of East Asia
 • Jet Propulsion
 • European Union Law
 • Cognitive Science
 • English Literature in Context
 • Global Turning Points

S obsahom sa zoznámite cez voľne dostupné vyhľadávanie.

Více informací