SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

Aktuálne publikácie od IMF: Ázia 15. 3. 2016 - International Monetary Fund

Inflácia a hospodárska politika Indie, ekonomická sila Ázie, politické zmeny, rodové otázky a nerovnosť sú tento hlavnou témou konferencie, ktorú usporiadalo IMF spolu s vládou Indie. Zastúpené sú aj v publikáciách IMF:

 • Taming Indian Inflation
 • The Future of Asian Finance
 • Frontier and Developing Asia
 • Inequality and Fiscal Policy
 • Climate Change and Fiscal Policy
 • Macroprudential Frameworks in Asia
 • Macroeconomic Impacts of Gender Inequality and Informality in India
 • Fair Play: More Equal Laws Boost Female Labor Participation

Používatelia IMF eLibrary majú k novým knihám, výskumným štúdiám, časopisom a štatistikám automaticky prístup po ich vydaní. Rovnako ako k mikrostránkam India, China a ASEAN – Association of Southeast Asian Nations venovaným ázijským krajinám. Materiály vyberajú odborníci z IMF.

Více informací

ASTM Standards & Engineering Digital Library sa mení na ASTM Compass 13. 3. 2016 - ASTM International

Databáza doteraz známa ako ASTM Standards & Engineering Digital Library sa mení na ASTM Compass.

Kým ASTM International je celosvetovo známa ako medzinárodná organizácia vytvárajúca štandardy, v ASTM Compass sú dostupné aj knihy, časopisy, konferenčné zborníky, manuály, tabuľky, či odborné videá.

Vedci a študenti môžu využiť na platforme viaceré nástroje. Napr. pridávať vlastné poznámky, obrázky a prílohy a zdieľať informácie.

Více informací

Edícia Studies in Christian Mission na platforme BrillOnline 13. 3. 2016 - Brill

Ako samostatná kolekcia je teraz dostupná knižná edícia Studies in Christian Mission – od 1. po 47. zväzok – vydavateľstva Brill. V edícii vychádzajú monografie a zborníky z dejín misií od 16. storočia po súčasnosť. Zahrnuté sú rímsko-katolícka, protestantská, pravoslávna, evanjelická a letničná misijná práca.

Edícia sa dá zakúpiť samostatne alebo ako súčasť kolekcií Religious Studies, Theology and Philosophy E-Books Online.

Více informací

International Monetary Fund vydal ročnú správu 2015 12. 3. 2016 - International Monetary Fund

International Monetary Fund vydal novú správu IMF Annual Report 2015: Tackling Challenges Together. Popisuje podporu IMF, ktorú poskytol 188 členským štátom minulý rok v oblastiach: hodnotenie hospodárskej a finančnej politiky, poskytovanie financovania a vytváranie kapacít v ťažiskových oblastiach hospodárskej politiky. Správy vychádzajú od roku 1950.

Správy využívajú odborníci a študenti medzinárodného obchodu, globálnej ekonomiky a finančníctva. Správa je dostupná v dvoch formátoch ako online databáza s retrospektívou od roku 1999 a tlačené vydanie s CD-ROM.

Používatelia IMF eLibrary majú k novým knihám, výskumným štúdiám, časopisom a štatistikám automaticky prístup po ich vydaní.

Více informací

Platforma BrillOnline Books and Journals s novými funkciami 12. 3. 2016 - Brill

Používatelia v aktualizovanom rozhraní môžu:

 • Search within Journal – Na domovskej stránke časopisu vyhľadávať len v jeho článkoch.
 • Cited By – Platforma BrillOnline bola prepojená s databázami CrossRef. Vždy keď je v inom online článku citovaný článok z časopisu Brill, články sú prepojené.
 • Ringgold ID – V štatistikách inštitucionálnych predplatiteľov sa zobrazuje identifikačné číslo organizácie v systéme Ringgold.

Více informací

Aktuálne analýzy a štúdie od World Bank 11. 3. 2016 - World Bank Group

Vo World Bank eLibrary boli zverejnené nové štúdie v edícii Policy Research Working Papers:

Digitálna knižnica World Bank obsahuje kompletnú produkciu kníh, časopisov, datových souborov, reportov a štúdií od r. 1990. Hlavnými producentami informácií sú tietož zložky World Bank: International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) a International Development Association (IDA). Čiastnočne k nim prispieva aj International Finance Corporation (IFC).

Pokiaľ vaša organizácia má predplatné k World Bank eLibrary, automaticky získavate prístup ku všetkým novým aj aktualizovaným publikáciám.

Více informací

American Physical Society premenovala časopisy 11. 3. 2016 - American Physical Society

American Physical Society (APS) premenovala časopisy a Library of Congress im pridelila nové ISSN:

APS začala vydávať aj nový časopis Physical Review Fluids (ISSN: 2469–990X; CODEN: PLFHBR).

Více informací

Nové časopisy od American Chemical Society 10. 3. 2016 - American Chemical Society

V roku 2015 začala American Chemical Society vydávať nové časopisy:

Počas roku 2016 začnú vychádzať ďalšie časopisy ACS:

 • ACS Omega – multidisciplinárny online časopis, ktorý bude vydávať recenzované články formou open access.
 • ACS Sensors – recenzovaný vedecký časopis venovaný všetkým aspektom senzorov, ktoré snímajú chemické a biologické druhy alebo procesy.

S obsahom časopisov ACS sa môžete oboznámiť cez voľne dostupné vyhľadávanie a abstrakty, ako aj články, ktoré každý deň redaktori ACS vyberajú a sprístupňujú na ACS Editors’ Choice.

Více informací

Ôsma kolekcia Early European Books s knihami raného novoveku z Bibliotheque Nationale de France 7. 3. 2016 - ProQuest

Ôsma kolekcia Early European Books začína s 3200 knihami a 1,12 miliónom strán zo zbierok Bibliothèque nationale de France. Po dokončení bude zdigitalizovaných 5300 tlačí a 1,7 strán. Silnou stránkou 8. kolekcie je rozmanitosť diel, ktoré ilustrujú francúzske dejiny, spoločnosť a topografiu, ale aj raný novovek, osvietenstvo, dejiny vedy a zámorské objavy:

 • Základ tvoria náboženské texty protestantskej reformácie aj katolíckej odozvy, vrátane Bernarda z Clairvaux, Jeana Calvina, Pierre Du Moulina, Savonarolu a Bonaventuru, ako aj diela cirkevných otcov sv. Cypriána a sv Augustína.
 • Zastúpené sú aj diela klasických rímskych autorov: Cicero, Vergílius, Juvenalis, Martialis, Terentius a Ovidiove diela v latinčine aj francúzskom preklade.
 • Ďalej predchodkyňa súčasných encyklopédií – De Proprietatibus rerum (Paríž 1480) od Bartolomeja Angličana. Kniha obľúbená v stredoveku vznikla v polovičke 13. storočia.
 • Z poézie sú v kolekcii diela od francúzskych autorov: François Villon, Pierre de Ronsard, Rabelais a Madeleine de Scudéry.
 • Francúzske preklady literárnych diel Cervantesa, Boccaccia a Leona Battistu Albertiho.

Více informací