SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

Knižní kolekce toho nejlepšího z vydavatelství Lippincott Williams & Wilkins 27. 9. 2016 - Wolters Kluwer - Ovid

Exkluzivně na platformě Ovid je nyní dostupná kolekce e-knih LWW Classic Book Collection, která zahrnuje více než 1 000 titulů z vydavatelství Lippincott Williams & Wilkins.

Najdete zde stěžejní tituly z padesáti specializací klinické medicíny, ošetřovatelství, farmakologie, behaviorálních a sociálních věd, např.:

 • Devita, Hellman & Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology
 • The Washington Manual of Medical Therapeutics
 • 5-Minute Clinical Consult Standard 2016
 • Colon and Rectal Surgery
 • Feigenbaum's Echo­cardiography
 • Handbook of Psychiatric Drug Therapy
 • Kaplan & Sadock’s Compre­hensive Textbook of Psychiatry
 • Lippincott's Nur­sing Procedures

Další přednosti této kolekce:

 • cca 700 titulů v aktuálním vydání
 • 551 titulů s Doody hodnocením
 • platforma Books@Ovid nabízí intuitivní vyhledávání, komfortní zobrazení a umožňuje stahování jednotlivých kapitol
 • přístup pro instituci lze získat jednorázovým nákupem za zvýhodněné ceny

Více informací

Knovel Engineering Academic Challenge začne 10. 10. 2016 23. 9. 2016 - Knovel | Elsevier

Onedlho začne jesenná súťaž Engineering Academic Challenge určená študentom vysokých škôl, ktoré majú prístup ku Knovel Library. Súťaž vypukne 10. októbra 2016 a potrvá päť týždňov do 13. novembra. Každý pondelok bude zverejnená jedna „výzva“ a do ďalšieho pondelka možno odpovedať.

Podmienkou účasti je predchádzajúca registrácia účastníka. Podrobnosti vrátanie výhier sú uvedené na eac.elsevier.com a tiež na stránke otázok a odpovedí.

Prajeme veľa zdaru všetkým študentom z českých a slovenských vysokých škôl!

Více informací

Nové heslá k hudobným nástrojom, európskej a americkej hudbe v Oxford Music Online 23. 9. 2016 - Oxford University Press

Aktualizácia z augusta 2016 prináša:

Pokiaľ vaša organizácia má predplatné k Oxford Music Online, automaticky získavate prístup ku všetkým novým aj aktualizovaným heslám.

Zoznámte sa s Oxford Music cez voľne dostupné heslá Cell [Mobile] Phone Orchestra, Crete, Lady's Glove Controller, Outsider Music a Alice Tully.

Více informací

Peer Review Week: oslavujeme prácu recenzentov vedeckých článkov 21. 9. 2016 - rôzni

Viaceré odborné spoločnosti, vydavateľstvá a organizácie hodnotiace výskum minulý rok prvýkrát usporiadali Peer Review Week, aby objasnili a zviditeľnili skrytú ale dôležitú prácu recenzentov vedeckých článkov a význam recenzovania na udržaní vedeckej kvality.

Vyberáme z článkov, materiálov a podujatí, ktoré sa konajú pri príležitosti tohtoročného týždňa s mottom Recognition for Review od 19. do 25. 9. 2016:

Na oficiálnej stránke Peer Review Week nájdete pozvánky na podujatia a webináre ako aj tutoriály a návody, ktoré slúžia ostrieľaným recenzentom aj mladým vedcom, ktorí sa chcú pustiť do hodnotenia vedeckých prác.

Více informací

Latinská próza, dráma a dejiny v Oxford Scholarly Editions Online 20. 9. 2016 - Oxford University Press

Po latinskej poézii s úplným vydaním diel od Horatia, Ovidia a Vergilia, sú Oxford Scholarly Editions Online rozšírené o ďalšie moduly s dielami latinských autorov:

Súčasťou modulov je Oxford Latin Dictionary. Používateľ si zvolí, či po označení slova sa zobrazí úplné heslo zo slovníku s etymológiou, ortografiou a citátmi alebo len preklady do angličtiny.

Více informací

OECD - aktuální trendy v energetice a v sektoru nerostných surovin 19. 9. 2016 - OECD Publishing

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zveřejnila/při­pravuje nové studie, které lze přes AiP/AiB získat jak v elektronické, tak papírové podobě:

Více informací

Nové knihy v Oxford Clinical Psychology 18. 9. 2016 - Oxford University Press

Počas prvého polroku 2016 na portále Oxford Clinical Psychology pribudlo 16 kníh vrátane:

 • Mentalization-based Treatment for Personality Disorders
 • Stress and Coping in Autism
 • Child Sexual Abuse
 • Psychology of Meditation
 • Cue-Centered Therapy for Youth Experiencing Posttraumatic Symptoms
 • Social Cognition and Interaction Training
 • Mentalization-Based Group Therapy (MBT-G): A theoretical, clinical, and research manual
 • Specialty Competencies in Forensic Psychology
 • Handbook of Methodological Approaches to Community-Based Research

Zoznámte sa s obsahom portálu cez voľne dostupné vyhľadávanie, výber kníh a kapitol.

Více informací

Aké časopisy začne vydávať Brill v roku 2017 17. 9. 2016 - Brill

Budúci rok začne Brill vydávať úplne nové časopisy Chinese Journal of Environmental Law, Endowment Studies, Journal of African Military History, Journal of Islamic Ethics a Shii Studies Review.

Úplne nové časopisy budú aj v kolekcii Brill Research Perspectives – Art and Law, Comparative Discrimination Law, Environmental Law and Governance, International Legal Theory and Practice, Law and Religion, Religion and Art, Southeast European History, Theology a Transnational Cri­me.

Nasledujúce časopisy vychádzali pred tým u iných vydavateľstiev a od roku 2017 ich vydávanie zabezpečí Brill:

Časopisy budú dostupné v kolekciách alebo samostatne.

Více informací

Biochémia, genetika a výskum rakoviny v Journal of Visualised Experiments 15. 9. 2016 - MyJoVE Corp.

Journal of Visualized Experiments je od 20. septembra 2016 rozšírený o tri nové sekcie. Zahrnuté sú témy:

 • Biochemistry – bunkový metabolizmus, biochémia membrány, štruktúra a funkcie biomolekuly, interakcie bielkovina-bielkovina a bielkovina-nuekleová kyselina, bioseparácia a čistenie, skladanie, modifikácia a preskupovanie bielkovín
 • Cancer Research – bunková onkológia, vývoj nádoru, interakcia hostiteľ-nádor, a protinádorová imunita, mutagenéza a metastázy nádorových buniek, nádorové bio markery, epigenetika, genetika a genomika rakoviny, biochémia, riziko, prevencia a vývoj nových terapií, liečba rakoviny a chirurgická onkológia, identifikácia nových biologických cieľov, rakovina kmeňových buniek
 • Genetics – objavovanie, funkcie a prejavy génov, evolučná genetika, lekárska genetika a génová terapia, sekvenovanie, porovnávacia a funkčná genomika, epigenetika, replikácia, oprava a rekombinácia DNA

Videá sú voľne dostupné od 20. 9. do 20. 10. 2016. Chcete prístup? Napíšte nám.

Více informací

E-knihy od Wiley cez systém OASIS 15. 9. 2016 - ProQuest LLC

Systém OASIS slúži na vyhľadávanie, výber a akvizíciu tlačených a elektronických kníh poskytuje prístup k najväčšiemu výberu e-kníh s 1,5 miliónom deduplikovaných e-kníh a 25 miliónmi tlačených kníh. Obsahuje metadáta o knihách na platformách EBL, ebrary, MyiLibrary, ProQuest Ebook Central a EBSCO ebooks.

Od teraz môžete vyhľadávať a objednávať cez OASIS aj všetkých vyše 18 000 e-kníh, ktoré sú na platforme Wiley Online Library. Informácie o nových e-knihách od Wiley sú dopĺňané dvakrát mesačne.

Cez OASIS sú dostupné aj e-knihy ďalších vydavateľstiev vrátane Oxford University Press a IGI Global. ProQuest rokuje o spolupráci s významnými akademickými vydavateľstvami vrátane Taylor & Francis Group, Cambridge University Press a World Scientific.

OASIS je bezplatná online služba na vyhľadávanie, výber a objednávanie tlačených a elektronických kníh pre akademické a vedecké knižnice. Je nielen najrozsiahlejšou databázou kníh s podrobnými metadátami, ale aj nástrojom, ktorý pomáha knihovníkom pri budovaní knižného fondu, s organizáciou pracovných procesov, akvizíciou a vyhodnotením využitia. Podporuje rôzne spôsoby získania e-kníh vrátane akvizície riadenej používateľmi (demand driven acqusition).

Vďaka spolupráci s Ingram, najväčším knižným veľkoobchodom, cez systém OASIS objednáte aj zahraničné knihy v tlačenej podobe.

Více informací