SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

De Gruyter představuje novinky pro nanotechnologie, lingvistiku, chemii, folkloristiku a literaturu 17. 3. 2016 - de Gruyter

Vydavatelství De Gruyter na rok 2016 nachystalo pestrou nabídku nových online zdrojů:

Více informací

Úroveň života a nákladov v mestách podľa EIU 17. 3. 2016 - Economist Intelligence Unit (EIU)

Najnovšia špeciálna správa EIU Worldwide Cost of Living 2016 porovnáva 131 miest v 97 krajinách podľa ekonomických indikátorov až po úroveň praktických nákladových položiek občianskeho a firemného sektoru vrátane 400 cien 160 produktov a služieb. Súčasťou sú aj údaje spred 5 a 10 rokov.

Economist Intelligence Unit (súčasť koncernu The Economist) je svetovo rešpektované vydavateľstvo analýz jednotlivých štátov. Firma vybudovala globálnu sieť vyše 500 analytikov, redaktorov a dopisovateľov. Táto mocná základňa je oporou pre všetky analýzy – od globálnych makroekonomických prognóz až po politické a ekonomické rozbory konkrétnych krajín.

Více informací

Vyšiel posledný zväzok dejín Afganistanu 17. 3. 2016 - Brill

Brill vydal štvrtý posledný zväzok oficiálnych afgánskych dejín Afganistanu v anglickom preklade. Na 3000 stranách popisuje život v Afganistane v rokoch 1896 až 1925.

Celé dielo The History of Afghanistan – v originály Siraj al-tawarikh – so 6000 stranami poskytuje cenné informácie z politických a hospodárskych dejín 18. – 19. storočia ako aj o jeho vzťahoch s britskou Indiou, Iránom za Kádžarovcov a emirátom Buchara. V online podobe bude štvrtý diel sprístupnený počas roku 2016.

Více informací

Biologická fyzika v Physical Review E 16. 3. 2016 - American Physical Society

American Physical Society rozšírila zameranie časopisu Physical Review E o biologickú fyziku. Odzrkadľuje to aj nový oficiálny popis titulu: "Statistical, Nonlinear, Biological, and Soft Matter Physics.”

Významná časť článkov v časopise sa venuje biologickej fyzike. Všetky sekcie časopisu publikujú výskum súvisiaci s biologickými alebo živými systémami.

Více informací

Gale zpřístupnil svůj obsah prostřednictvím Google 16. 3. 2016 - Gale, a part of Cengage Learning

Google Scholar, bezplatný vyhledávač, často používaný studenty a pedagogy vysokých škol, zindexoval plnotextový obsah databáze Gale Academic Search Complete, která agreguje recenzované články z předních světových časopisů pro přírodní a sociální vědy, technologie, medicínu, strojírenství, literaturu a další obory (celkem více než 2,5 milionu článků).

Uživatelé tak mohou v rozhraní Google Scholar nebo Google vyhledávat v obsahu Gale a následně se dostat rovnou k plnému textu článku (pokud má instituce předplacen přístup) nebo k abstraktu. Tato novinka by měla usnadnit uživatelům přístup k předplacenému obsahu a podpořit využití.

Gale také do více než 70 svých produktů integroval aplikace Google (Google Apps for Education), což uživatelům usnadní přilogování nebo sdílení a ukládání článků, a pegagogům integraci obsahu Gale do výuky. Více informací na adrese www.gale.com/google.

Více informací

Aktuálne publikácie od IMF: Ázia 15. 3. 2016 - International Monetary Fund

Inflácia a hospodárska politika Indie, ekonomická sila Ázie, politické zmeny, rodové otázky a nerovnosť sú tento hlavnou témou konferencie, ktorú usporiadalo IMF spolu s vládou Indie. Zastúpené sú aj v publikáciách IMF:

 • Taming Indian Inflation
 • The Future of Asian Finance
 • Frontier and Developing Asia
 • Inequality and Fiscal Policy
 • Climate Change and Fiscal Policy
 • Macroprudential Frameworks in Asia
 • Macroeconomic Impacts of Gender Inequality and Informality in India
 • Fair Play: More Equal Laws Boost Female Labor Participation

Používatelia IMF eLibrary majú k novým knihám, výskumným štúdiám, časopisom a štatistikám automaticky prístup po ich vydaní. Rovnako ako k mikrostránkam India, China a ASEAN – Association of Southeast Asian Nations venovaným ázijským krajinám. Materiály vyberajú odborníci z IMF.

Více informací

ASTM Standards & Engineering Digital Library sa mení na ASTM Compass 13. 3. 2016 - ASTM International

Databáza doteraz známa ako ASTM Standards & Engineering Digital Library sa mení na ASTM Compass.

Kým ASTM International je celosvetovo známa ako medzinárodná organizácia vytvárajúca štandardy, v ASTM Compass sú dostupné aj knihy, časopisy, konferenčné zborníky, manuály, tabuľky, či odborné videá.

Vedci a študenti môžu využiť na platforme viaceré nástroje. Napr. pridávať vlastné poznámky, obrázky a prílohy a zdieľať informácie.

Více informací

Edícia Studies in Christian Mission na platforme BrillOnline 13. 3. 2016 - Brill

Ako samostatná kolekcia je teraz dostupná knižná edícia Studies in Christian Mission – od 1. po 47. zväzok – vydavateľstva Brill. V edícii vychádzajú monografie a zborníky z dejín misií od 16. storočia po súčasnosť. Zahrnuté sú rímsko-katolícka, protestantská, pravoslávna, evanjelická a letničná misijná práca.

Edícia sa dá zakúpiť samostatne alebo ako súčasť kolekcií Religious Studies, Theology and Philosophy E-Books Online.

Více informací

International Monetary Fund vydal ročnú správu 2015 12. 3. 2016 - International Monetary Fund

International Monetary Fund vydal novú správu IMF Annual Report 2015: Tackling Challenges Together. Popisuje podporu IMF, ktorú poskytol 188 členským štátom minulý rok v oblastiach: hodnotenie hospodárskej a finančnej politiky, poskytovanie financovania a vytváranie kapacít v ťažiskových oblastiach hospodárskej politiky. Správy vychádzajú od roku 1950.

Správy využívajú odborníci a študenti medzinárodného obchodu, globálnej ekonomiky a finančníctva. Správa je dostupná v dvoch formátoch ako online databáza s retrospektívou od roku 1999 a tlačené vydanie s CD-ROM.

Používatelia IMF eLibrary majú k novým knihám, výskumným štúdiám, časopisom a štatistikám automaticky prístup po ich vydaní.

Více informací

Platforma BrillOnline Books and Journals s novými funkciami 12. 3. 2016 - Brill

Používatelia v aktualizovanom rozhraní môžu:

 • Search within Journal – Na domovskej stránke časopisu vyhľadávať len v jeho článkoch.
 • Cited By – Platforma BrillOnline bola prepojená s databázami CrossRef. Vždy keď je v inom online článku citovaný článok z časopisu Brill, články sú prepojené.
 • Ringgold ID – V štatistikách inštitucionálnych predplatiteľov sa zobrazuje identifikačné číslo organizácie v systéme Ringgold.

Více informací