SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

Starostlivosť u onkologických ochorení a vývoj liečiv v Expert Collection 25. 7. 2016 - Taylor & Francis Group, an Informa business

Do kolekcie Expert Collection od Taylor & Francis pribudli dva nové časopisy Expert Review of Quality of Life in Cancer Care a Expert Review of Precision Medicine and Drug Development.

Expert Collection je najväčšou kolekciou „review“ časopisov v oblasti výskumu, vývoja liečiv a klinickej medicíny. Spája 29 recenzovaných vedeckých časopisov z edícií Expert Opinion a Expert Reviews, ktoré zverejňujú recenzie vedeckých diel, pôvodný výskum, hodnotenia účinných látok, liečebných postupov, klinických testov, patentov, technológií a významných článkov. 25 z nich je indexovaná v databáze Medline/PubMed.

V kolekcii sú časopisy – Expert Review of…:

Ďalej časopisy Expert Opinion on…:

Impakt faktory sú podľa 2015 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®.

S časopismi sa môžete zoznámiť cez open access články na hore uvedených stránkach časopisov a u nových časopisov sú voľne dostupné aj celé prvé vydania Expert Review of Quality of Life in Cancer Care (Volume 1, Issue 1, 2016) a Expert Review of Precision Medicine and Drug Development (Volume 1, Issue 1, 2016).

Více informací

Od roku 2017 päť nových časopisov Nature Research 22. 7. 2016 - Springer Nature

V roku 2017 začne Springer Nature vydávať nové časopisy:

Prehľad 19 nových časopisov, ktoré začne vydávať budúci rok Springer, nájdete tu. Budúci rok prevezme vydávanie časopisov:

 • Applied Cancer Research (eISSN: 1980–5578)
 • Asian Bioethics Review vydávalo Centre for Biomedical Ethics
 • Behaviormetrika vydávala The Behaviormetric Society of Japan (ISSN: 0385–7417, eISSN: 1349–6964)
 • Cellular & Molecular Biology Letters (eISSN: 1689–1392)
 • Chemical Papers vydával de Gruyter (ISSN: 0366–6352, eISSN: 1336–9075)
 • Curriculum Perspectives vydávala Australian Curriculum Studies Association (ISSN: 0159–7868, eISSN: 2367–1793)
 • Journal of the European Optical Society-Rapid Publications (eISSN: 1990–2573)
 • Photogrammetrie Fernerkundung Geoinformation vydával Schweizerbart (ISSN: 1432–8364, eISSN: 2363–7145)

Více informací

ProQuest dokončil digitalizaci vzácných tisků z Wellcome Library 19. 7. 2016 - ProQuest

Program Early European Books (EEB) nyní zahrnuje téměř 10 000 digita­lizovaných titulů a více než 4 miliony stránek z Wellcome Library, význačné evropské sbírky zaměřené na historii medicíny a související témata.

Po pěti letech ProQuest dokončil digitalizaci a indexaci knih, které byly vytištěny před rokem 1701, včetně tisků z unikátní sbírky prvotisků (350 titulů, vydání před rokem 1501), řada z nich je velmi vzácná a dostupná pouze v této sbírce. Součástí jsou ranné anatomické texty, včetně díla Andrease Vesalia, ale i starší, jako např. Fasciculus medicinae přisuzované Johannesu de Kethamovi a práce Berengaria da Carpi.

Projekt je součástí celoevropského programu EEB, který zpřístupňuje staré tisky z období 1450–1700 z pěti prestižních evropských knihoven s cílem poskytnout přístup k vzácným a významným historickým svazkům v podobě faksimilií z obrázků naskenovaných přímo z originálních děl (barevně ve vysokém rozlišení 400 ppi). Celkově je v EEB k dispozici více než 45 000 titulů s více než 14,5 miliony stran obsahu. O celém projektu se dozvíte více v ProQuest LibGuides.

Více informací

Nové videokolekce SAGE pro pro obchod, politiku a psychologii 15. 7. 2016 - SAGE

Vydavatelství SAGE představilo na své platformě SAGE Video tři nové videokolekce pro akademické instituce:

 • Business and Management – více než 140 hodin videa, včetně detailních interview s odborníky z celého světa na témata jako inovační management, společenská odpovědnost firem nebo social media marketing.
 • Politics and International Relations – více než 130 hodin videa, včetně rozhovorů s experty na témata mezinárodní migrace, politická filosofie, mezinárodní vztahy Číny nebo dokumenty z BBC Worldwide a politické projevy Martina Luthera Kinga a Johna F. Kennedyho.
 • Psychology – více než 130 hodin videa s dokumentací, dobovými záběry a záznamy skutečných psychologů a jejich klientů, stejně tak jako originální tutoriály pro forenzní psychology a klinické psychology pracující s pacienty s různými duševními chorobami.

Pět základních pilířů SAGE Video:

 • na obsah dohlíží mezinárodní ediční rada, SAGE spolupracuje také s knihovníky
 • pedagogické zaměření – v každé kolekci se nabízí různé typy obsahu pro různé úrovně uživatelů
 • stabilita – z velké části se jedná o exkluzivní obsah, nákupem knihovny získají trvalý přístup ke kolekci
 • reflektuje studijní kurikula ke každé disciplíně, i s ohledem na rozdíly osnov v různých částech světa
 • globální záběr

Platforma SAGE Video letos obdržela cenu APEX Award v kategorii Electronic Media – Multimedia. Nabízí intuitivní webové rozhraní a řadu užitečných funkcí pro akademiky – vyhledávat lze i v přepisech textu, k dispozici je html kód pro vložení videa do výukových systémů nebo možnost vytvářet své vlastní krátké klipy.

Více informací

Společnost Alexander Street se stala součástí ProQuest 14. 7. 2016 - ProQuest / Alexander Street

22. června se společnost Alexander Street stala oficiální součástí společnosti ProQuest. V rámci ProQuestu tak vznikla nová obchodní divize Alexander Street, a ProQuest Company – která se nadále bude věnovat širokému portfoliu digitálních sbírek video a audio nahrávek, notových zápisů a plných textů primárních pramenů zejména pro humanitní a sociální vědy.

Do budoucna se tak můžeme těšit na řadu nových potenciálních produktů, které nabídnou bezproblémový přístup k relevantnímu obsahu v různých formátech – videa, časopisecké články, zpravodajství, dizertace, e-knihy – z jednoho místa. Instituce budou moci získat robustní kolekce, které obsahují text i videa a jsou k dispozici prostřednictvím různých akvizičních modelů (předplatné, PDA, trvalý nákup).

Obě společnosti budou také spolupracovat na vývoji nových historických kolekcí obsahujících unikátní primární zdroje, zajímavé především pro studenty a výzkumníky.

Více informací

Časopisy BioScientifica s vyššími impakt faktormi 12. 7. 2016 - BioScientifica

Bioscientifica oznámila, že podľa najnovšieho Journal Citation Reports (JCR) narástli impakt faktory biomedicínskych časopisov, ktoré vydáva:

 • Journal of Endocrinology má najvyšší IF za celú dobu, čo vychádza: 4.498. Je najvyššie hodnoteným časopisom základného výskumu v kategórii Endocrinology and Metabolism.
 • European Journal of Endocrinology si udržal pozíciu v prvej kvartile kategórie Endocrinology and Metabolism s IF 3.892.
 • Reproduction – časopisu sa zvýšil IF na 3.184. Časopis je v top kvartile kategórií Reproductive Biology a Developmental Biology.
 • Journal of Molecular Endocrinology dostal IF 2.947. Zostáva popredným časopisom v molekulárnej endokrinológii.
 • Endocrine-Related Cancer dostal IF 4.472 a zostáva v top kvartile v oboch kategóriách: Oncology a Endocrinology and Metabolism.

Více informací

Pohled na každodenní život a kulturu ve více než 200 zemích světa 12. 7. 2016 - ProQuest

CultureGrams je unikátní multimediální kolekce (728 videí), která zprostředkovává pohled na každodenní život ve více než 200 zemích světa. Ideální pro výuku, seznámení se s různými kulturami a načerpání informací před cestou do zahraničí.

Databáze je pravidelně aktualizována, přispívají lokální editoři z celého světa, nyní byla obohacena o 102 nových videí, která se týkají 11 zemí. Dvě z nich jsou volně k dispozici ke shlédnutí přes YouTube.

Více informací

OECD predikuje vývoj zemědělství na roky 2016-2025 11. 7. 2016 - OECD Publishing

Ve spolupráci s Organizací pro výživu a zemědělství OSN (FAO) připravilo Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) nové vydání výhledu pro oblast zemědělství OECD-FAO Agricultural Outlook 2016–2025.

Tato zpráva sleduje národní, regionální a globální trhy se zemědělskými komoditami ve 41 zemích a 12 regionech, včetně zemí OECD, a dalších klíčových zemědělských výrobců (např. Indie, Čína, Brazílie, Ruská federace a Aragentina). Speciální pozornost je v letošním výhledu věnována zemědělství v subsaharské Africe.

Přes AiP/AiB lze získat jak v elektronické, tak v papírové podobě.

Více informací

Wolters Kluwer vydavatelem časopisu Joanna Briggs Institute 8. 7. 2016 - Wolters Kluwer

Wolters Kluwer se od letošního roku stal vydavatelem časopisu JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports, který je oficiálním časopisem Joanna Briggs Institute (JBI), považovaného za světovou špičku v oblasti zdravotnictví založeného na důkazu. Časopis zveřejňuje systematické přehledy (systematic reviews), protokoly (systematic review protocols) a zprávy implementačních projektů (implementation reports) založené na metodice JBI.

V elektronické podobě je časopis dostupný na platformě Journals@Ovid. Předplatné lze zahájit kdykoliv, bližší informace poskytneme na vyžádání. Online verze časopisu umožňuje plnotextové vyhledávání v aktuálním ročníku i v archivu (od roku 2003), přístup z celé počítačové sítě instituce, vzdálený přístup, nastavení zasílání novinek na e-mail, přístup přes mobilní zařízení nebo vytvoření osobního účtu pro ukládání záznamů a rešeršní strategie.

Wolters Kluwer na platformě Ovid také exkluzivně zpřístupňuje databázi Joanna Briggs Institute EBP Database.

Více informací

Nová kolekce referenčních příruček z prestižních vydavatelství 7. 7. 2016 - ProQuest

Na platformách ebrary a ProQuest Ebook Central je k dispozici nová multioborová kolekce Reference Ebook Subscription, která obsahuje více než 500 příruček, encyklopedií, manuálů, návodů a slovníků. Je určená veřejným a akademickým knihovnám, a je spolehlivým a relevatním informačním zdrojem pro vědce, pedagogy i studenty.

Jak už název kolekce napovídá, přístup lze získat formou ročního předplatného, pro neomezený počet současně přistupujících uživatelů, řada titulů je takto zpřístupněna poprvé. Naleznete zde tituly od více než 50 renomovaných vydavatelů, včetně Oxford University Press, Palgrave, McFarland, Britannica Educational Publishing, Brill, Cambridge University Press, MIT Press, SAGE Publications, Springer či Wiley. Kolekce obsahuje 36 titulů ze seznamu Choice Outstanding Academic Titles a 4 tituly ze seznamu Doody Core, k dispozici jsou např. tyto publikace:

 • A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations
 • Phonetic Symbol Guide
 • Trick of the Trade: How To Think About Your Research While You Are Doing It
 • Writing Science in Plain English

Vhodně doplňuje stěžejní kolekce elektronických knih – např. Academic Complete™ a Public Library Complete™, s nimiž se obsahově nepřekrývá.

Uživatelé mají možnost číst publikace online i offline, stahovat jednotlivé kapitoly i kompletní obsah, nebo dopisovat vlastní poznámky.

Více informací