SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

SAGE se rozrůstá o Public Health Reports 3. 8. 2016 - SAGE Publishing

Před několika dny začalo SAGE Publishing ve spolupráci s US Public Health Service, U.S. Surgeon General a Association of Schools and Programs of Public Health (ASPPH) vydávat časopis Public Health Reports. Tento významný zdroj informací vychází již od roku 1878 a věnuje se problematice veřejného zdraví a souvisejícímu výzkumu, odborným názorům a komentářům.

Public Health Reports je vydáván jednou za dva měsíce a soustředí se na hlavní témata v oblasti veřejného zdraví, jako je problematika konzumace tabákových výrobků, infekční choroby a imunizace, násilí u dospívajících nebo nemoci z povolání. Supplementa vycházejí 2–5krát ročně.

Více informací

Novinky z OECD 2. 8. 2016 - OECD Publishing

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zveřejnila/při­pravuje nové studie, které lze přes AiP/AiB získat jak v elektronické, tak papírové podobě:

Více informací

Aktuálne analýzy a štúdie World Bank 1. 8. 2016 - World Bank Group

World Bank v júli zverejnila publikácie – najmä výskumné štúdie – v edíciách:

Pokiaľ vaša organizácia má predplatné k World Bank eLibrary, automaticky získavate prístup ku všetkým novým aj aktualizovaným publikáciám.

Více informací

Časopisy Brill so zvýšeným impakt faktorom 28. 7. 2016 - Brill

Časopisy vydavateľstva Brill, ktoré dostali zvýšený impakt faktor podľa 2015 Scientific Journal Citation Report:

Více informací

JISC předává svůj multimediální obsah pod křídla Alexander Street 28. 7. 2016 - Alexander Street, a ProQuest Company

Britská nezisková organizace pro podporu vědy a výzkumu JISC si vybrala vydavatelství Alexander Street, součást skupiny ProQuest, jako poskytovatele přístupu do svých audiovizuálních kolekcí. 3600 hodin streamovaného videa z fondu JISC bude nově zpřístupněno na platformě ASP pro britské vzdělávací instituce.

Alexander Street patří celosvětově k předním dodavatelům multimediálního obsahu. Kombinuje video, audio a text s pokročilými online nástroji, což umožňuje změnit způsob, jakým dnes lidé bádají, studují nebo vyučují, prakticky v jakémkoliv oboru.

Více informací

360 Core A-Z portál v novom šate 27. 7. 2016 - Ex Libris, a ProQuest company

A-Z portál slúži ako často používaná vstupná brána k elektronickým informačným zdrojom, ku ktorým knižnica zabezpečuje prístup. Ex Libris, a ProQuest company, spustí od 28. 7. 2016 vynovený 360 Core E-Journal Portal, ktorý zohľadňuje požiadavky knihovníkov a používateľov, je dostupný cez všetky zariadenia a umožňuje integráciu s ďalšími službami na správu e-zdrojov.

A-Z portál je bezplatne dostupný pre všetky organizácie, ktoré majú predplatné discovery služby Summon, knižničného systému Intota a niektorej zo služieb 360.

Čo uvidia používatelia nového portálu

Domovská stránka

 • Šablóny A-Z portálu s responzívnym dizajnom kompatibilným so všetkými zariadeniami. Jeho branding možno prispôsobiť pre mobilné zariadenia.
 • Okrem samostatného vyhľadávania v časopisoch a v knihách je aj integrované vyhľadávanie v časopisoch a knihách.
 • Pri písaní názvu časopisu do vyhľadávacieho poľa sa zobrazujú návrhy názvov časopisov. Našepkávač využíva údaje o 2 miliónoch časopisoch z KnowledgeBase.
 • Prezeranie odborov a e-zdrojov nielen cez rolovací zoznam, ale aj prehľadné zoznamy. U odborov sa po kliknutí na odbor zobrazia jeho pododbory.
 • Show more search options môžu byť schované alebo rozbalené.

Stránka s výsledkami

 • responzívny dizajn vhodný aj pre mobilné zariadenia.
 • Používatelia z organizácií s discovery službou Summon môžu vyhľadávať v každom časopise rovno vo výsledkoch cez Search inside this journal. Vyhľadávanie v publikácii sa otvorí v novom okne Summonu.
 • Zobrazujú sa integrované údaje o časopisoch z databázy Ulrich`s. Journal Details sa zobrazujú organizáciám, ktoré majú súčasne predplatné Ulrichsweb a niektorej služby, ktorej súčasťou je A-Z Portal.
 • U všetkých časopisov môže správca portálu zapnúť, aby sa zobrazovali označenia Peer Reviewed a Open Access.
 • U niektorých časopisov sa zobrazujú obálky. Pokiaľ máte predplatné Syndetic Solutions, zobrazujú sa obálky a podrobné informácie u väčšieho počtu časopisov a u všetkých kníh.
 • Lookup Article vedie na vyhľadávací formulár Citation Linker.
 • Zjednodušená a prehľadnejšia navigácia pri prechode medzi stránkami výsledkov.

Z pohľadu správcu portálu

 • Po prihlásení sa do administračného modulu Administration Console pre 360 Core v Client Centre od 28. 7. uvidíte novú záložku E-Journal Portal 2.0.
 • A-Z portál sa zmení, až keď sa rozhodnete aktivovať ho. Treba zaškrtnúť okienko pri Activate EJP 2.0 na novej záložke.
 • Všetky zmeny uvidíte najprv ako Preview, kým sa zmení používateľské rozhranie na ostro.
 • Portál prispôsobíte vašej organizácii v sekciách Branding Options, Search Page Options, Results Page Options a Mobile Settings. Branding sa zo starého A-Z portálu neprenáša, treba ho znova zadať.

Čo bude so starým A-Z portálom Legacy E-Journal Porta zostáva v administrátorskom module, je na knižnici, aby sa rozhodla, ktorý portál využíva.

Chcete poradiť s aktivovaním a nastavením nového A-Z portálu? Dohodnúť školenie online či u vás? Kontaktujte Ladislava Svrška (SR) a Michala Jelínka (ČR).

Více informací

Philosopher`s Index rozšírený o plné texty článkov a dizertačných prác 27. 7. 2016 - ProQuest

ProQuest vytvoril databázu s plnými textami časopiseckých článkov a dizertačných prác určenú pre filozofov a rozvíjanie kritického myslenia. Philosophy Database je dostupná samostatne alebo spoločne s abstraktovou databázou Philosopher`s Index ako Philosophy Collection.

Philosophy Database obsahuje vyše 160 vedeckých časopisov a viac než 1000 aktuálnych a vplyvných dizertácií od roku 1860 po súčasnosť.

Více informací

ProQuest sprehľadnil portfólio databáz, ProQuest Central s rozšíreným obsahom 27. 7. 2016 - ProQuest

ProQuest zjednodušil štruktúru a názvy databáz na platforme ProQuest. Pre používateľov ProQuest Central priniesla zmena prístup k ďalším 900 vedeckým recenzovaným časopisom a 400 novinovým titulom.

Zjednodušená štruktúra databáz Viaceré databázy podobného odborného zamerania boli zlúčené alebo sa stali súčasťou väčších databáz. Ako najväčšia mnohoodborová zostáva kolekcia ProQuest Central. Pre jednotlivé oblasti slúžia prémiové kolekcie a do nich začlenené databázy:

Premenované databázy Zloženie a odkazy na ne zostávajú bez zmeny. Napr. Biology Journals na Biology Database.

Ako sa zmenila ProQuest Central Plné texty z databázy Pharmaceutical News Index vyradenej z ProQuest Central sú zastúpené v medicínskych databázach. Doplnené boli: Arts & Humanities Database | Library Science Database | Linguistics Database | Public Health Datbase | regionálne mnohoodborové databázy vedeckých časopisov.

Prehľad všetkých databáz v ProQuest Central aj s novými názvami nájdete na portáloch ProQuest.sk a ProQuest.cz.

Celkovo je obsah rozšírený o 1411 titulov (1390 s plnými textami). Z toho 400 novín s aktívnymi plnými textami vrátane vydavateľstiev Fairfax a Gannett. Ďalej 922 recenzovaných vedeckých časopisov od vydavateľstiev Nature, BMJ, Hindawi, De Gruyter a ďalších.

Zmeny z pohľadu správcov prístupu

 • Pre nastavenie linkovacích nástrojov a discovery služieb použite prosím nový konektor.
 • Pokiaľ ste cez administrátorský modul vytvorili pre vašu organizáciu vlastné odborové rozcestníky – Custom Subjects – presvedčite sa, že sú nové databázy do nich zahrnuté. Inak sa do nich používatelia cez rozcestník nedostanú.
 • Od 1. 6. 2016, resp. od kedy má vaša organizácia prístup k novej ProQuest Central, štatistiky využívania zohľadňujú novú štruktúru databáz.
 • Odporúčame aktualizovať názvy a popisy databáz na web stránkach knižníc, skontrolovať nastavenie v discovery službách a linkovacích nástrojoch

Máte otázky? Chcete dohodnúť školenie pre knihovníkov alebo používateľov u vás či online? Kontaktujte Ladislava Svrška (SR) a Kláru Loukotovú (ČR).

Více informací

Polovica časopisov Oxford University Press s vyššími impakt faktormi 26. 7. 2016 - Oxford University Press

Podľa 2015 Journal Citation Reports má Oxford University Press 233 časopisov s impakt faktorom. Medzi top 10 % aspoň v jednej kategórii je 21,8 % titulov.

Štyri časopisy získali svoj prvý impakt faktor:

Polovica časopisov OUP má zvýšený impakt faktor oproti minulému roku. OUP má šesť časopisov na prvom mieste v ich kategórii:

Více informací

Starostlivosť u onkologických ochorení a vývoj liečiv v Expert Collection 25. 7. 2016 - Taylor & Francis Group, an Informa business

Do kolekcie Expert Collection od Taylor & Francis pribudli dva nové časopisy Expert Review of Quality of Life in Cancer Care a Expert Review of Precision Medicine and Drug Development.

Expert Collection je najväčšou kolekciou „review“ časopisov v oblasti výskumu, vývoja liečiv a klinickej medicíny. Spája 29 recenzovaných vedeckých časopisov z edícií Expert Opinion a Expert Reviews, ktoré zverejňujú recenzie vedeckých diel, pôvodný výskum, hodnotenia účinných látok, liečebných postupov, klinických testov, patentov, technológií a významných článkov. 25 z nich je indexovaná v databáze Medline/PubMed.

V kolekcii sú časopisy – Expert Review of…:

Ďalej časopisy Expert Opinion on…:

Impakt faktory sú podľa 2015 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®.

S časopismi sa môžete zoznámiť cez open access články na hore uvedených stránkach časopisov a u nových časopisov sú voľne dostupné aj celé prvé vydania Expert Review of Quality of Life in Cancer Care (Volume 1, Issue 1, 2016) a Expert Review of Precision Medicine and Drug Development (Volume 1, Issue 1, 2016).

Více informací