SlovenskyEnglish

Nacházíte se zde: Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

Dvě nová vydavatelství součástí University Press Scholarship Online 6. 6. 2014 - Oxford University Press

Vydavatelství Mississippi Scholarship Online a British Academy Scholarship Online zpřístupnila své tituly na platformě University Press Scholarship Online (UPSO). V nabídce se tak objevilo téměř 300 nových titulů především z oblasti sociálních a humanitních věd (sociologie, historie, literatura, hudba, film a televize, historie, antropologie, filosofie, politologie, psychologie, ekonomie, náboženství, archeologie, ad.). Seznamy naleznete na těchto adresách:

Seznam dalších vydavatelů, jejichž tituly jsou dostupné přes tuto platformu, je dostupný zde. Celkově se zde nabízí přes 15 000 titulů ve 28 předmětových sekcích.

Všechny tituly disponují abstrakty a klíčovými slovy až na úroveň jednotlivých kapitol, jsou dostupné v XML formátu (s možností uložení do PDF), celý obsah je možné křížově prohledávat a přes citace v bibliografiích a poznámkách pod čarou se lze prokliknout na další dokumenty.

Uživatelské rozhraní je optimalizováno i pro chytré telefony a tablety.

Více informací

Gale sprístupní stovky e-kníh od vydavateľstva John Wiley & Sons 4. 6. 2014 - GALE, part of Cengage Learning

Vyše 400 e-kníh vydavateľstva John Wiley & Sons pribudne na platforme Gale Virtual Reference Library (GVRL). GVRL je knižná platforma vydavateľstva Gale, part of Cengage Learning, popredného vydavateľa vedeckých a vzdelávacích zdrojov pre knižnice, školy a firmy.

Medzi titulmi sú monografie pokrývajúce žiadané odbory, ako sú obchod a ekonómia, medicína, informatika a psychológia. Gale tak pokračuje vo svojom zámere rozšíriť portfólio e-kníh pre akademické odbory STEM (prírodné vedy, technológie, inžinierstvo a matematika).

Navyše pribudne 180 e-kníh aj z obľúbenej edície „For Dummies“, napr. Stock Investing For Dummies®, Paleo Cookbook For Dummies® a Pinterest For Dummies®.

Více informací

SAGE spúšťa online kolekciu prípadových štúdií z reálneho sociálneho výskumu 3. 6. 2014 - SAGE Publications

Na platforme SAGE Research Methods bola sprístupnená nová zbierka takmer 300 prípadových štúdií z reálneho sociálneho výskumu. Vytvorená je špeciálne pre potreby učiteľov, študentov a výskumných pracovníkov.

Prípadové štúdie dopĺňajú teoretické vedomosti na všetkých úrovniach, od skúmania ťažkostí, nuáns až po rozhodovanie v reálnom živote, s ktorými sa výskumní pracovníci stretávajú. Pomáha pochopiť abstraktné metodologické koncepty v praxi.

Více informací

Zdroje CRCnetBASE prohledatelné přes discovery systémy 3. 6. 2014 - CRC Press

Vydavatelství CRC Press zahájilo spolupráci s předními discovery systémy za účelem zjednodušení přístupu vědců, studentů a odborníků k obsahu CRCnetBASE (platforma pro elektronické knihy z produkce vydavatelství Taylor & Francis).

Vyhledávat plnotextově ve více než 12 000 publikacích z více než 350 oborů (primárně věda, technika, medicína) je nově možné např. ve vyhledávači Summon společnosti ProQuest. Uživatelé se tak rychle a snadno dostanou k relevantním a užitečným výsledkům.

CRCnetBASE patří podle Library Journal mezi nejlepší referenční zdroje za rok 2011. Speciali­zované příručky a monografie dostupné na této platformě lze získat formou předplatného tematických kolekcí nebo jednotlivě vybraných publikací.

Více informací

Desátá kolekce Periodicals Archive Online je kompletní 3. 6. 2014 - ProQuest LLC

V databázi Periodicals Archive Online je nyní 11 nových titulů. Zároveň byla zkompletována Collection 10, která v konečné podobě obsahuje 65 titulů.

Mezi novinky patří časopisy Aethlon, Agricultural Research, Alcohol Research and Health, Arab Studies, Quarterly Economic Affairs, Family Therapy, Gaskell Society Journal, International Schools Journal, Journal of Housing Research, Mentalities a Tri-Quarterly.

Collection 10 není součástí základního předplatného PAO, existující předplatitelé PAO mohou přístup získat po zaplacení extra poplatku za tuto kolekci.

Periodicals Archive Online zpřístupňuje v plných textech kompletní vydání časopisů od roku 1802 až do roku 2005, pokrývá oblasti společenských i sociálních věd a umění. Databáze nabízí online přístup k více než 750 titulům z více než 30 zemí a ve více než 25 jazycích.

Od roku 2013 je databáze PAO dostupná na platformě ProQuest, běžní uživatelé i zkušení rešeršéři tak mají možnost při vyhledávání využít všech předností platformy ProQuest a také řadu specifických funkcí.

Samozřejmě je také možné křížově vyhledávat v dalších časopiseckých kolekcích na stejné platformě (v případě, že je instituce předplácí), jmenovitě např. v ProQuest Central, Vogue Archive, International Index to Performing Arts, ad.

Více informací

V databázi PsycARTICLES nyní plnotextově více než 100 odborných časopisů 3. 6. 2014 - American Psychological Association

Databáze PsycARTICLES, která nabízí kompletní online kolekci časopisů vydávaných především pod hlavičkou American Psychological Association, aktuálně zpřístupňuje plné texty z více než 100 vědeckých časopisů, z nichž většina patří v oborech psychologie a psychiatrie k nejrenomovanějším a nejčtenějším.

Retrospektiva začíná téměř u všech číslem 1, nejstarší články jsou z roku 1894. Databáze existuje od roku 1998, kdy obsahovala 35 časopisů.

Aktuálně je sledováno 103 titulů. Mezi 9 nově zařazených titulů v roce 2014 patří:

 • American Journal of Orthopsychiatry
 • Decision
 • Evolutionary Behavioral Sciences
 • Journal of Threat Assessment and Management
 • Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice
 • Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity
 • Qualitative Psychology
 • Spirituality in Clinical Practice
 • Traumatology: An International Journal

Databáze PsycARTICLES je celosvětově považována za bezkonkurenční plnotextový zdroj pro výuku, výzkum i praxi v psychologii a příbuzných oborech.

Více informací

Konference INFORUM 2014 úspěšně za námi 3. 6. 2014 - Albertina icome Praha

Minulý týden se v Praze na Vysoké škole ekonomické uskutečnil jubilejní 20. ročník konference INFORUM. Konference se zúčastnilo cca 450 účastníků, přednášejících a vystavovatelů. V roli zvaných řečníků letos vystoupili Linda Vidlund a Cecilia Petersson ze Švédska, dále pak Peter Gilliver a Dave Pattern z Velké Británie.

Zahájení konference, věnované tématu „Velikáni na Inforu v průběhu věků“, bylo narušeno delegací z Nadnárodní knihovny na Tau Ceti – vše je zaznamenáno na videu. Záznam nám laskavě poskytl Dr. Rostislav Kudláček – děkujeme!

Příspěvky v letošním programu byly věnovány především akvizici a distribuci elektronických knih, správě elektronických informačních zdrojů, spolupráci knihovníků a vědců, problematice open access, marketingu knihoven v oblasti e-zdrojů, digitalizačním projektům a dalším tématům, součástí konference byla i posterová sekce. Téměř všechny příspěvky a prezentace jsou již dostupné v online sborníku. Bezprostřední dojmy několika přednášejících a účastníků zaznamenali formou rozhovorů přímo na místě redaktoři časopisu Inflow.

Letošní Cenu INFORUM 2014 získala evropská digitální knihovna psaného kulturního dědictví Manuscriptorium 3 a rozhraní pro digitální knihovny Gulliver, k vyhlášení došlo během večerního Infomejdanu. Denní i noční dění na konferenci zachycuje také obsahlá fotogalerie.

Děkujeme všem, kteří se na konferenci podíleli, a pevně věříme, že pro všechny účastníky kromě samotných přednášek a workshopů byla velkým přínosem také vzájemná výměna zkušeností v neformální atmosféře. Příští INFORUM 2015 se bude konat ve dnech 26.-27. 5. 2015.

Více informací

E-knihy na platforme GeoScienceWorld 3. 6. 2014 - GeoScienceWorld

Po časopisoch a databáze GeoRef začal GeoScienceWorld vydávať knihy pre vedy o Zemi. Prvé knižné kolekcie budú obsahovať 1050 e-kníh od vydavateľstiev odborných spoločností:

 • American Association of Petroleum Geologists
 • The Clay Minerals Society
 • The Geological Society of America
 • The Geological Society of London
 • The Mineralogical Society of Great Britain and Ireland
 • The University of Wyoming
 • SEPM, The Society for Sedimentary Geology
 • The Society of Economic Geologists
 • The Society of Exploration Geophysicists

Více informací

Vzdelávacie a klinické portály LWW pre fakulty aj lekárov 3. 6. 2014 - Ovid Technologies

Ovid predstavil portály LWW Learning Resources s ťažiskovými zdrojmi vydavateľstva Lippincott Williams & Wilkins na vzdelávanie v lekárskych odboroch. Portály sú prispôsobené potrebám učiteľov a študentom na lekárskych, zdravotníckych a farmaceutických fakultách, aj pre ďalšie vzdelávanie lekárov a na využitie v klinickej praxi.

 • 5-Minute Consult spája obsahy kníh s nástrojmi na podporu klinického rozhodovania vedúcimi k najpravdepo­dobnejšej diagnóze tisícov chorôb, návrhu liečby a ďalšej starostlivosti.
 • Acland’s Video Atlas of Human Anatomy – rozširuje textové učebnice o vyše 300 3D rotačnými videami topografickej anatómie vyrobených a nahovorených anatómom Robertom Aclandom a jeho tímom.
 • Bates’ Visual Guide to Physical Examination obsahuje videá na testovanie klinických zručností a vzdelávacie moduly, ktoré pokrývajú rozmanité typy pacientov a klinické kontexty.
 • LWW Health Libraries: Anatomy and Basic Sciences Collections – na výber sú štyri kolekcie učebníc a príručiek klinickej anatómie, patológie, imunológie, mikrobiológie, biochémie, fyziológie a ďalších teoretických odborov
 • LWW Health Libraries: Osteopathic Medicine Collection obsahuje knihy a videá pre inštruktorov, študentov a terapeutov zameraných na osteopatickú medicínu.
 • LWW Health Libraries: Pharmacy Collections – na výber sú štyri kolekcie e-kníh, videami, obrázkami a ďalšími materiálmi pre farmaceutické fakulty a študentov pripravujúcich sa na semináre, prednášky, skúšky a klinickú prax.
 • LWWOncology obsahuje texty, monografie liečiv, materiály na vzdelávanie pacientov a ďalšie informácie na podporu klinického rozhodovania vrátane klinickej diagnózy, liečby pacienta a liečebných protokolov v onkológii.
 • Stedman’s Online je najucelenejším zdrojom lekárskej terminológie – pojmov, definícií, skratiek a symbolov.

Více informací

Vzácne knihy z Bibliotheque nationale de France uzatvárajú Early European Books 4 3. 6. 2014 - ProQuest LLC

ProQuest dokončil kolekciu 4 a vydal prvú verziu kolekcie 5 v rámci digitalizačného projektu Early European Books. Early European Books je najucelenejšia online zbierka digitalizovaných vzácnych tlačených kníh vydaných v Európe počas neskorého stredoveku a raného novoveku.

Konečné vydanie kolekcie 4 je rozšírené o vyše 2000 zväzkov (640 000 strán) z fondov Bibliothèque nationale de France. Celá kolekcia obsahuje takmer 3 milióny stránok z 10 000 diel.

Prvé vydanie kolekcie 5 začalo s približne štvrtinou materiálov, ktoré bude obsahovať po dokončení. Súčasťou budú 3 milióny zdigitalizovaných stránok z 10 000 kníh vydaných do roku 1700 z fondov štyroch knižníc zapojených do projektu EEB – Bibliothèque nationale de France, Koninklijke Bibliotheek, Wellcome Library a Kongelige Bibliotek.

Více informací

E-novinky

Sledujeme poctivě novinky ve světě elektronických informačních zdrojů.

Šetřte svůj čas. Dostávejte souhrn toho nejzajímavějšího do své schránky.

» Registrujte se «

Mějte přehled v e-zdrojích

Umožníme vašim uživatelům získat přehled v dostupných e-zdrojích.

Služba Infozdroje.cz umožňuje:

 • získat aktuální přehled dostupných IZ
 • najít doplňující materiály (návody, výuková videa, apod.)

Jak využít tuto službu?

Službu poskytujeme zákazníkům naší společnosti zdarma. Po přístupu automaticky zobrazí všechny aktuálně dostupné e-zdroje, poskytnuté naší společností.

Poznejte své Infozdroje.cz