SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

Věda ze stříbrného plátna se stává realitou 21. 3. 2015 - IOP Publishing

Jak technika rychle kráčí kupředu, každodenní praktické výsledky vědy začínají dohánět fikci z filmového plátna.

Michael Bishop z IOP Publishing přibližuje poznatky, které se objevily ve filmech na vědecká témata a sklidily ohlas na letošních Oscarech.

Chci si přečíst celý článek

Více informací

Encyclopedia of Hinduism komplet v digitální podobě 20. 3. 2015 - Brill

Brill zkompletoval online verzi rozsáhlého encyklopedického díla Encyclopedia of Hinduism, všechny svazky lze nyní plnotextově prohledávat. Zobrazují se i ilustrace, mapy a fotografie. Jedná se o tematicky zaměřenou encyklopedii představující nejnovější výzkum všech hlavních aspektů hinduistických tradic formou původních esejů napsaných předními odborníky na hinduismus z celého světa. Index obsahuje zhruba 20 000 termínů, pojmů a osobních jmen a místních názvů.

Encyklopedie se snaží o interdiscipli­nární a pluralistický přístup, a termín „hinduismus“ používá s vědomím, že většina z těchto tradic, které dnes tvoří hinduismus, je mnohem starší, než samotný termín. Editory jsou Knut A. Jacobsen, Helene Basu, Angelika Malinar a Vasudha Narayanan.

Přístup do encyklopedie lze získat na základě ročního předplatného nebo jednorázového nákupu. Zainteresované instituce mají možnost požádat o zkušební přístup.

Více informací

Chystá se videoarchiv známého publicistictého pořadu 60 MINUTES 12. 3. 2015 - Alexander Street Press

Společnost Alexander Street Press (ASP) chystá ke zveřejnění novou exkluzivní videokolekci (cca 350 hodin videonahrávek) s reportážemi z jednoho z nejúspěšnějších amerických publicistických pořadů 60 MINUTES (vysílá televize CBS). Velká část obsahu z let 1997–2014 je ke shlédnutí pouze u ASP.

Obsahově se zaměřuje na širokou škálu témat, např. historie, obchod a ekonomika, zdravotnictví, právo, mezinárodní vztahy, psychologie, sociologie a kultura, umění, afro-americká studia, politika, ad. Dále kolekce obsahuje i bonusy z populárního zpravodajského pořadu CBS Sunday Morning.

Kolekce bude dostupná formou předplatného nebo trvalého nákupu. V případě zájmu o zkušební přístup nás kontaktujte.

Více informací

V Knovel Academic Challenge zabodovali študenti z Košíc a Brna 11. 3. 2015 - Knovel Corporation

Medzi priebežnými víťazmi súťaže Knovel Academic Challenge sú študenti Dominik Ferencsik z Technickej univerzity v Košiciach a Adam Gálik z Masarykovej univerzity v Brne. Medzi prvými päťdesiatimi vysokými školami z celého sveta s najvyššou účasťou sa umiestnili Univerzita Komenského (12.), Technická univerzita v Košiciach (18.), Slovenská poľnohospodárska univerzita (31.), Katolícka univerzita v Ružomberku (43.) a Slovenská technická univerzita v Bratislave (48.). Blahoželáme!

Súťaž pokračuje do 31. 3. Každý týždeň sú vyhlásené nové otázky a študenti majú príležitosť vyhrať čiastkové ceny. Pedagógovia a knihovníci sa môžu i naďalej zapojiť do súťaže a navrhovať súťažné otázky.

Neváhajte a zapojte sa. Držíme palce!

Více informací

Specializovaná databáze pro polymerní kompozity 3. 3. 2015 - Knovel Corporation

Databáze Knovel Polymer Matrix Composites Database přináší inženýrům komplexní data týkající se kompozitů s polymerní matricí. To ocení např. společnosti, které hledají náhradu stávajících materiálů nebo vybírají nové kompozitní materiály v průběhu výzkumného a designerského procesu.

Databáze tak může pomoci snížit náklady na testování a údržbu, a zvýšit efektivitu týmu v ranné fázi výběru materiálu. Data jsou strukturována do interaktivních tabulek, jejichž obsahem jsou mechanické a tepelně fyzikální vlastnosti kompozitů: pevnost v tahu, ve smyku, a v ohybu, tlakové a únavové vlastnosti, a informace o bezpečnosti.

Více informací

Zbývá týden na přihlášení příspěvku na konferenci INFORUM 3. 3. 2015 - Albertina icome Praha

Možnost zaregistrovat odborný příspěvek do programu konference INFORUM 2015 byla prodloužena do 8. 3. 2015! Pokyny pro registraci příspěvku, včetně témat a online formuláře naleznete na stránce Call for Papers.

Konference proběhne 26. – 27. května v Praze na Vysoké škole ekonomické. Původní příspěvky a prezentace budou po ukončení konference dostupné online v konferenčním sborníku.

Přednášející odborného příspěvku získává vstup na konferenci zdarma, včetně účasti na Infomejdanu.

Více informací

Bibliografie španělské literatury online v novém rozhraní 2. 3. 2015 - ProQuest LLC

Bibliografía de la Literatura Española (BLE) je základním bibliografickým informačním zdrojem pro vědce z celého světa, kteří se zabývají španělským jazykem, literaturou a kulturou. Indexována jsou díla, která souvisí se španělskou literaturou (a jsou publikována v různých jazycích), především monografie, články v časopisech, kritická vydání literárních děl, knižní recenze, bibliografie, příspěvky z konferencí, ad., a pokrývají širokou škálu témat: literární teorie, literární žánry, populární literatura, hispanistika, autoři (v databázi jsou informace nejen o originálních dílech autora, ale také o překladech a kritických studiích), ad.

V únoru 2015 se veškerý obsah databáze přesunul na platformu ProQuest, kde uživatelům nabízí moderní a intuitivní dvojjazyčné rozhraní, rychlé vyhledávání a samozřejmě všechny specifické rešeršní funkce, na které jsou zvyklí. Rozhraní je uzpůsobeno i pro vyhledávání prostřednictvím mobilních zařízení.

Snažší tak bude prohledávat abstraktovou databázi BLE současně spolu s dalšími zdroji, které instituce na platformě ProQuest předplácí – především s databází PRISMA, což je databáze plných textů z cca 500 časopisů vydávaných v Latinské Americe a Karibské oblasti ve španělštině, portugalštině i angličtině.

Více informací

Nová série etnografických videí z Oceánie, Austrálie a Nového Zélandu 2. 3. 2015 - Alexander Street Press

Společnost Alexander Street Press pokračuje v úspěšné sérii etnografických videí a zpřístupňuje již třetí videokolekci pro tento obor. Ethnographic Video Online: Volume III navazuje na předchozí dvě kolekce a geograficky se specializuje na Oceánii, Austrálii a Nový Zéland. Kompletní Volume III bude obsahovat 500 hodin videa, z toho 300 se zaměří na Oceánii, Austrálii a Nový Zéland, a zbývajících 200 se bude týkat Ameriky, Afriky a Asie.

Tematicky se kolekce zaměřuje na lokální i globální témata se zvláštním důrazem na dopad lidstva na změny klimatu; trvalou udržitelnost; domorodé způsoby výkladu historie, kultury a kulturních změn; a tradiční znalosti a vyprávění.

Kolekce nabízí např. filmy etnografa Galumalemana Steven Percivala, který natočil rituály a tradice současné Samoy, filmy produkované Secretariat of the Pacific Community, dále filmy Larryho Thomase zaměřené na zkoumání otázky sociální spravedlnosti na Fidži, dílo Catherine Tatge dokumentující taneční tradice z celého Pacifiku nebo kolekci dokumentárních filmů zachycujích havajskou kulturu respektu k půdě a využití rostlin pro léčebné účely.

Více informací

Historické texty ranného novověku v režimu open access 28. 2. 2015 - ProQuest LLC

Texty prvních tištěných vydání Shakespeara, Chaucera, Miltona a dalších méně známých autorů z ranného novověku jsou nyní volně dostupné na internetu. Celkem se jedná o 25 000 knižních titulů z renomované databáze Early English Books Online (EEBO) z let 1473–1700. Přístup k textům je ze stránek University of Michigan Library a Bodleian Libraries (University of Oxford).

Za projektem stojí iniciativa Text Creation Partnership (EEBO-TCP), jejíž dlouholetou snahou je transkripce (přepis) textů děl přístupných v databázi EEBO – producentem je společnost ProQuest, která se na projektu také finančně podílí. Mezi klenoty patří několik vydání díla G. Chaucera z dílny Williama Caxtona, první překlad Homéra od George Chapmana a Newtonovo dílo Philosophiae naturalis principia mathematica. Ale nakonec možná větší cenu mají tisíce méně známých textů jako zahradnické příručky, kuchařky, balady, aukční katalogy, taneční návody a náboženské spisy, které přibližují všední věci tehdejší doby, a exotičtější knihy o čarodějnictví a šermířských soubojích. Řada těchto děl nikdy dříve nebyla veřejně dostupná, protože originály jsou velmi vzácné a vyžadují speciální zacházení.

EEBO je placenou online databází, která shromažďuje digitální kopie (faksimile) všech materiálů vytištěných na území EU nebo v evropských jazycích v letech 1455 – 1700. Cílem ProQuestu je uchovat a zpřístupnit budoucím generacím vzácná díla, která vznikla po vynálezu knihtisku. Doposud bylo zdigitalizováno téměř 130 000 knih. Původně byly zpracovávány anglické texty, ale projekt se postupně rozšířil i na další jazyky a do digitalizace se zapojily významné evropské knihovny, např. Det Kongelige Bibliotek (The Royal Library, Copenhagen), Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, the Koninklijke Bibliotheek, Nationale bibliotheek van Nederland, Den Haag (National Library of the Netherlands), the Wellcome Library a Bibliothèque nationale de France in Paris. Databáze je cenným zdrojem pro vědce z oborů anglická literatura, historie, filozofie, lingvistika, teologie, hudba, výtvarné umění, matematika, ad.

Více informací

Šesť kníh zo série Lippincott's Illustrated Reviews pribudlo do LWW Health Library 28. 2. 2015 - Wolters Kluwer - Ovid

Používatelia LWW Health Library: Basic and Anatomical Sciences Premium Collection majú od teraz prístup rozšírený o šiesť kníh zo série Lippincott's I­llustrated Reviews:

  • Biochemistry, 6th Edition
  • Cell and Molecular Biology, 1st Edition
  • Microbiology, 3rd Edition
  • Neuroscience
  • Pharmacology, 6th Edition
  • Physiology, 1st Edition

Stovky farebných ilustrácií, súhrny, kontrolné otázky a klinické prípadové štúdie robia z Lippincott's I­llustrated Reviews obľúbený zdroje pre študentov teoretických medicínskych odborov.

Více informací