SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

Nové časopisy Institute of Physics: nanovedy a multifunkčné materiály 29. 7. 2017 - IOP Publishing

IOP Publishing predstavil časopisy Nano Futures a Multifunctional Materials. Prvé číslo Nano Futures zameraného na inovácie v nanotechnológiách vyšlo v júni. Multifunctional Materials zverejnil výzvu na predkladanie článkov. Oba časopisy budú voľne dostupné do 31. 12. 2018.

Úplne nový multidisciplinárny časopis Journal of Physics Communications naväzuje na 50-ročnú tradíciu Journal of Physics. Bude vychádzať v režime open access a práve vyzýva na predkladanie príspevkov.

Více informací

BioOne naďalej hodnotným e-zdrojom pre vedy o živej prírode 28. 7. 2017 - BioOne

Z 200 časopisov v BioOne Complete sa 153 umiestnilo v tohtoročnom JCR (77 %). V jednotlivých kategóriách sú zastúpené nasledovne:

 • Ornithology – 10 z 24 časopisov (41.7 %), napr. The Auk od American Ornithologists' U­nion
 • Entomology – 23 z 91 časopisov (25.3 %), napr. Journal of Medical Entomology od Entomological Society of America
 • Biodiversity Conservation – 12 z 53 časopisov (22.6 %), napr. Bulletin of the American Museum of Natural History
 • Paleontology – 11 z 53 časopisov (20.8 %), napr. Journal of Vertebrate Paleontology
 • Ecology – 26 z 153 časopisov (17.0 %), napr. Wildlife Monographs a Evolution
 • Zoology – 27 z 162 časopisov (16.7 %), napr. Integrative and Comparative Biology
 • Plant Sciences – 29 z 211 časopisov (13.7 %), napr. Journal of Vegetation Science

BioOne Complete priaznivo hodnotí ako e-zdroj pre biologické, ekologické a environmentálne vedy aj recenzia v Library Journal z pohľadu obsahu, ceny a využiteľnosti.

Více informací

Science of Synthesis nově umožňuje generovat chemické struktury z názvu 27. 7. 2017 - Thieme Publishing Group

Vydavatelství Thieme představilo nejnovější online verzi Science of Synthesis 4.8 (SOS), která je uznávanou referenční příručkou poskytující přístup k ověřeným informacím o organických syntetických metodách. Online verze 4.8 přináší novou funkci Name-to-Structure a nové SOS Knowledge Updates (1000 stran).

Funkce Name-to-structure umožňuje uživatelům generovat chemické struktury zadáním jejich názvu. Tento nástroj využívá slovník InfoChem, který obsahuje více než 28 milionů chemických názvů, které korespondují s více než 13 miliony unikátních struktur. Většina názvů ve slovníku je anglicky a německy, ale obsahuje i názvy běžných chemikálií v dalších jazycích. Nová funkce nabízí uživatelům velkou flexibilitu, protože dokáže zpracovat názvy založené na systematické nomenklatuře, stejně jako na obchodních, triviálních a polosystémových názvech.

Verze 4.8 přináší nový obsah v kapitolách:

 • gold-catalyzed cycloaddition reactions
 • the synthesis of various important silicon-based reagents
 • azaindole derivatives
 • the synthesis of amides in continuous-flow reactors

Science of Synthesis je průběžně aktualizována, každý svazek je editován týmem odborníků, kteří dodržují přísná a jasně stanovená kritéria pro výběr metod a průběžně sledují nejnovější literaturu. Tento zavedený postup zaručuje, že informace v SOS vždy odráží současný stav poznání.

Více informací

Vyššie impakt faktory časopisov Institute of Physics 27. 7. 2017 - IOP Publishing

IOP Publishing zverejnil impakt faktory svojich časopisov z 2016 Journal Citation Reports od Clarivate Analytics. Vyše polovica má zvýšené hodnotenie. Pozoruhodné sú najmä výsledky časopisov:

Více informací

Časopisy Cambridge University Press s vyššími impakt faktormi 26. 7. 2017 - Cambridge University Press

Impakt faktory časopisov Cambridge University Press sú vyššie o 18,4 % podľa 2016 Journal Citation Reports (Clarivate Analytics, 2017). Cambridge teraz vydáva 237 indexovaných časopisov, z toho 16 časopisov, ktoré sú medzi prvými piatimi vo svojej kategórii a 32 časopisov, ktoré sú v prvej desiatke.

Prírodné vedy

Spoločenské vedy

Více informací

Géotechnique a Geosynthetics International s vyššími impakt faktormi 26. 7. 2017 - ICE Publishing

Zvýšené impakt faktory podľa 2016 Journal Impact Factors od Clarivate Analytics, má šesť časopisov vydavateľstva Institution of Civil Engineers:

 • Geosynthetics International 2.603
 • Géotechnique 2.395
 • Bioinspired, Biomimetic and Nanobiomaterials 0.787
 • Transport 0.402
 • Emerging Materials Research IF 0.313
 • Maritime Engineering 0.286

Prvýkrát získal impakt faktor časopis Green Materials (1.579).

Více informací

Jak vědci využívají sociální média a odborně zaměřené sociální sítě? 26. 7. 2017 - Springer Nature

Springer Nature v letošním roce provedl rozsáhlý průzkum, který ukázal, že sociální média nejsou jen cestou, jak mohou autoři z akademické sféry a vydavatelé šířit výzkumné poznatky, ale vědci je stále častěji využívají i k vyhledávání a čtení vědeckého obsahu.

Na průzkum reagovalo více než 3000 respondentů, převážně z medicínsko-technických oborů (STM), a z Evropy. Všechna data z průzkumu jsou k dispozici pro čtení na Figshare spolu se souhrnem hlavních poznatků:

 • více než 95% respondentů uvedlo, že používají nějakou formu sociálních médií nebo vědeckých sociálních sítí (scholarly collaboration networks) pro profesionální účely
 • ResearchGate je platforma s největším podílem profesionálních uživatelů (71%), následuje Google Scholar (66%)
 • 50% respondentů uvedlo, že denně přistupují k Facebooku
 • zatímco v průzkumu v roce 2014 vědci uváděli, že ResearchGate a Academia.edu navštěvují především proto, aby udržovali aktuální svůj profil pro případ, že by je chtěl někdo kontaktovat, letošní průzkum ukázal, že více než tři čtvrtiny respondentů využívají sociální média a odborně zaměřené sociální sítě pro vyhledávání a čtení vědeckého obsahu (v roce 2014 to bylo 33%)
 • 57% respondentů v průzkumu použilo nějakou formu sociálních sítí pro propagaci sebe sama nebo výzkumu
 • většina vědců oceňuje od vydavatelů především informace o nových tématech a trendech, o výzkumu relevantním pro jejich obor a odkazy na relevantní články

Více informací

ProQuest Academic Complete nabídne tisíce nových titulů vydavatelství Wiley 26. 7. 2017 - ProQuest

Společnost Wiley a společnost ProQuest již dlouho spolupracují, aby vědcům poskytly neomezený přístup k důležitému multidiscipli­nárnímu obsahu. V rámci nové pětileté dohody bude prostřednictvím kolekce Academic Complete a deseti předmětových kolekcí dostupných 4 000 nových knižních titulů vydavatelství Wiley. Do roku 2022 tak bude Academic Complete obsahovat více než 14 000 titulů Wiley.

Databáze Academic Complete existuje již 15 let, jedná se o polytematickou kolekci více než 145 000 odborných elektronických monografií z produkce řady významných vydavatelů včetně univerzitních a akademických vydavatelství, jakož i malých, ale důležitých vydavatelů. Vybrány jsou především publikace, které obvykle nakupují akademické knihovny včetně titulů na seznamech Choice Magazine's Ou­tstanding Academic Titles a Doody's. Pokrývá obory ekonomie a obchod, humanitní vědy, biologie a fyzika, medicína, informační technologie, inženýrství a technologie, historie a politické vědy, právo, sociální vědy, náboženství a filosofie, literatura a jazykověda, umění a pedagogika.

Kolekce je dostupná formou předplatného pro akademické instituce pro neomezený počet současně pracujících uživatelů. Obsah lze číst online i offline, k dispozici jsou statistiky COUNTER i záznamy MARC 21.

Více informací

Akademické eseje z fyziky v Oxford Handbooks Online 25. 7. 2017 - Oxford University Press

Do Oxford Handbooks Online pribudli akademické eseje z fyziky. Zastúpené sú témy od materiálových vied po dejiny fyziky. Začína so piatimi knihami:

 • The Oxford Handbook of Generality in Mathematics and the Sciences
 • Oxford Handbook of Nanoscience and Technology
 • The Oxford Handbook of Small Superconductors
 • The Oxford Handbook of Soft Condensed Matter
 • The Oxford Handbook of the History of Physics

S redaktormi sa zoznámite na domovskej stránke odboru. Voľne dostupné eseje sú Was There a Scientific Revolution? a Quantum Physics.

Každá príručka Oxford Handbooks oboznamuje s témou, skúma hlavné problémy a významné diskusie, kriticky nahliada na bádanie v danom vednom odbore s výhľadom na možný ďalší vývoj. Každá esej má danú štruktúru a slúži ako vstupný bod na začiatku výskumu.

Celé príručky z humanitných a spoločenských vied v júni pribudli do existujúcich modulov:

Len v elektronickej verzii vyšli nové články – všetky teraz voľne dostupné

Více informací

Vydavatelství Sense Publishers se stává součástí Brill 25. 7. 2017 - Brill

Vydavatelství Brill dokončilo akvizici Sense Publishers, které vydává především knižní publikace v angličtině zaměřené na pedagogický výzkum a příbuzné obory. Aktuálně je v nabídce 1 400 publikací, každý rok přibyde cca 160 nových titulů. Všechny budou do konce letošního roku dostupné na platformě BrillOnline.

Více informací