SlovenskyEnglish

Nacházíte se zde: Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

Vzdelávacie a klinické portály LWW pre fakulty aj lekárov 3. 6. 2014 - Ovid Technologies

Ovid predstavil portály LWW Learning Resources s ťažiskovými zdrojmi vydavateľstva Lippincott Williams & Wilkins na vzdelávanie v lekárskych odboroch. Portály sú prispôsobené potrebám učiteľov a študentom na lekárskych, zdravotníckych a farmaceutických fakultách, aj pre ďalšie vzdelávanie lekárov a na využitie v klinickej praxi.

 • 5-Minute Consult spája obsahy kníh s nástrojmi na podporu klinického rozhodovania vedúcimi k najpravdepo­dobnejšej diagnóze tisícov chorôb, návrhu liečby a ďalšej starostlivosti.
 • Acland’s Video Atlas of Human Anatomy – rozširuje textové učebnice o vyše 300 3D rotačnými videami topografickej anatómie vyrobených a nahovorených anatómom Robertom Aclandom a jeho tímom.
 • Bates’ Visual Guide to Physical Examination obsahuje videá na testovanie klinických zručností a vzdelávacie moduly, ktoré pokrývajú rozmanité typy pacientov a klinické kontexty.
 • LWW Health Libraries: Anatomy and Basic Sciences Collections – na výber sú štyri kolekcie učebníc a príručiek klinickej anatómie, patológie, imunológie, mikrobiológie, biochémie, fyziológie a ďalších teoretických odborov
 • LWW Health Libraries: Osteopathic Medicine Collection obsahuje knihy a videá pre inštruktorov, študentov a terapeutov zameraných na osteopatickú medicínu.
 • LWW Health Libraries: Pharmacy Collections – na výber sú štyri kolekcie e-kníh, videami, obrázkami a ďalšími materiálmi pre farmaceutické fakulty a študentov pripravujúcich sa na semináre, prednášky, skúšky a klinickú prax.
 • LWWOncology obsahuje texty, monografie liečiv, materiály na vzdelávanie pacientov a ďalšie informácie na podporu klinického rozhodovania vrátane klinickej diagnózy, liečby pacienta a liečebných protokolov v onkológii.
 • Stedman’s Online je najucelenejším zdrojom lekárskej terminológie – pojmov, definícií, skratiek a symbolov.

Více informací

Vzácne knihy z Bibliotheque nationale de France uzatvárajú Early European Books 4 3. 6. 2014 - ProQuest LLC

ProQuest dokončil kolekciu 4 a vydal prvú verziu kolekcie 5 v rámci digitalizačného projektu Early European Books. Early European Books je najucelenejšia online zbierka digitalizovaných vzácnych tlačených kníh vydaných v Európe počas neskorého stredoveku a raného novoveku.

Konečné vydanie kolekcie 4 je rozšírené o vyše 2000 zväzkov (640 000 strán) z fondov Bibliothèque nationale de France. Celá kolekcia obsahuje takmer 3 milióny stránok z 10 000 diel.

Prvé vydanie kolekcie 5 začalo s približne štvrtinou materiálov, ktoré bude obsahovať po dokončení. Súčasťou budú 3 milióny zdigitalizovaných stránok z 10 000 kníh vydaných do roku 1700 z fondov štyroch knižníc zapojených do projektu EEB – Bibliothèque nationale de France, Koninklijke Bibliotheek, Wellcome Library a Kongelige Bibliotek.

Více informací

Brill zdigitalizoval archív Prize Papers pre výskum námorných dejín 18. - 19. storočia 2. 6. 2014 - Brill

Vydavateľstvo Brill sprístupnilo online prvú z piatich zbierok Prize Papers, ktoré sú súčasťou archívov High Court of Admiralty uložených v The National Archives (TNA) Kew. Prize Papers sú považované za jeden z najcennejších archívov pre výskum námorných dejín. Ale túto rozsiahlu zbierku využívajú historici sociálnych, ekonomických, politických a kultúrnych dejín.

Prvá zbierka Prize Papers obsahuje približne 7000 výsluchov členov posádok lodí obsadených počas americkej vojny za nezávislosť a štvrtej anglicko-holandskej vojny (cca 1775–1784). Z každého výsluchu sú záznamy na dve, tri, niekedy aj šesť alebo viac strán. Odpovede na štrnásť najčastejšie skúmaných otázok sú prepísané a uložené v databáze s možnosťou vyhľadávania v úplných textoch.

Tento rok budú sprístupnené formou trvalého nákupu aj ostatné zbierky Prize Papers Online:

 • 2. vojna o rakúske dedičstvo a sedemročná vojna (cca 1739–1763)
 • 3. prvá, druhá a tretia anglicko-holandská vojna (cca 1652– 1674) a vojna o španielske dedičstvo (cca 1701–1733)
 • 4. napoleonské vojny (1793–1803)
 • 5. napoleonské vojny (1803–1815)

Více informací

Nedeštruktívne testovanie v Knoveli 29. 5. 2014 - Knovel Corporation

Knovel sprístupnil 34. tematickú kolekciu zameranú na nedeštruktívne skúšanie materiálov. Obsahuje podrobné informácie o bežných aj neobvyklých skúšobných a kontrolných metódach v kombinácii s pokynmi pre konkrétne odvetvia, aby pomohla pri výbere vhodných metód pre rôzne aplikácie a charakteristiky nových materiálov.

Začína s 31 príručkami o defektoskopii od vydavateľstiev:

 • DEStech Publications
 • Elsevier
 • Taylor & Francis
 • Trans Tech Publications Ltd
 • World Scientific

Pribudnú materiály od American Welding Society (AWS), ASCE, ASM International, ASTM International, Hobart Institute of Welding Technology, U.S. Department of Defense, William Andrew Publishing/Noyes a Woodhead Publishing.

S novou kolekciou sa zoznámite cez voľne dostupné vyhľadávanie.

Do 6. 6. tiež môžete zdarma využiť dve príručky z novej sekcie o NDT:

Pokiaľ má vaša organizácia prístup ku Knovel Library, zájdite na stránky titulov a môžete s nimi hneď pracovať. Ak nemáte prístup, napíšte, radi vám pošleme návod, ako si vytvoriť osobný účet a získať voľný prístup k vybraným príručkám a nástrojom.

Více informací

Vychádza tretia kolekcia dokumentárnych filmov o aktuálnom dianí 20. 5. 2014 - Alexander Street Press

Alexander Street Press pokračuje v sérii Filmakers Library Online treťou kolekciou so sto novými a ocenenými dokumentárnymi filmami od tvorcov z celého sveta. Kolekcia sa sústreďuje na aktuálne dianie a vznikajúce globálne problémy od popredných producentov vrátane HBO, Dramatists Guild Fund a CBC Learning. Súčasťou sú napr. filmy:

 • Cyberwar: Behind the Firewall, Volumes I–III (2013)
 • Going Blind (2010, „a jewel of a film … belongs in every library.“ – Library Journal)
 • How Democracy Works Now (2013, “Without question … the best documentary film series on government ever produced." – Forbes)
 • Howard Zinn: You Can’t Be Neutral on a Moving Train (2005, Academy Award Nominee)
 • The Latino List: Volumes I and II (2012, “tender, painful, inspiring." – Huffington Post)
 • The Legacy Project: Dramatists Talk about Their Work, Volume II (2013)
 • Out of Print (2013, Tribeca Film Festival)
 • The Undocumented (2013, “a must-see about our ongoing immigration discussion." – Charlotte Observer)

U každého videa je k dispozícii textový prepis hovoreného slova, v obsahu možno jednoducho a efektívne vyhľadávať, z videí strihať krátke klipy, vytvárať vlastné zoznamy filmov, pridávať vlastný obsah a vďaka permanentnému URL odkazu jednotlivé klipy alebo zoznamy filmov citovať.

Více informací

Alexander Street rozširuje video kolekciu pre pedagógov 20. 5. 2014 - Alexander Street Press

Vydavateľstvo Alexander Street Press vytvorilo druhú online kolekciu video nahrávok Education in Video pre učiteľov a študentov pedagogických fakúlt alebo učiteľských smerov ako aj pre ďalšie vzdelávanie učiteľov v praxi.

Súčasťou sú modelové demonštrácie výučby, prednášky, dokumenty, zábery z triedy, dokumenty náročných situácií v pedagogickom procese.

V súčasnosti Education in Video obsahuje 350 hodín videí s dôrazom na špeciálne potreby, angličtinu ako druhý jazyk (English as a Second Language, ESL), multikulturalizmus v triede a vzdelávacie štandardy U. S. Common Core. Ďalšie zahrnuté témy sú vyučovacie metódy, základné vzdelávanie, učebný plán, vzdelávanie učiteľov, technológie vo vzdelávaní, stredoškolské vzdelávanie, školské poradenstvo a pedagogická psychológia.

Dostupná je formou predplatného alebo jednorazového nákupu samostatne alebo integrovaná s Education in Video: Volume I na platforme Alexander Street Online.

Více informací

Všetky e-knihy EBL zindexované vo vyhľadávači Summon 14. 5. 2014 - ProQuest LLC

ProQuest zindexoval úplné texty všetkých elektronických kníh z katalógu EBL – Ebook Library v discovery službe Summon. Indexácia úplných textov e-kníh na platforme EBL, ako aj na HathiTrust a ebrary, je súčasťou väčšej iniciatívy ProQuestu vedúcej k lepšej viditeľnosti a dostupnosti e-kníh v knižničných fondoch.

Projekt začal v roku 2011, kedy Serials Solutions detailne zindexovali obsah kolekcie HathiTrust a nasledujúci rok úplné texty titulov na platforme ebrary. Už pred tým boli v Summone metadáta EBL (od roku 2009). Súčasne ProQuest pracuje na ďalšom veľkom projekte: integrácii EBL a ebrary do jednej platformy pre e-knihy.

EBL si vybudovala celosvetovú reputáciu inováciami zameranými na špecifické potreby univerzitných, vedeckých a firemných knižníc. Na platforme EBL je v súčasnosti vyše 400 000 e-kníh. Flexibilné modely na ich sprístupnenie zahŕňajú trvalý nákup, používateľmi riadenú akvizíciu (demand-driven acquisition, DDA) aj krátkodobé pôžičky (Non-Linear™ Lending). Summon vyhľadáva vo všetkých e-knihách, ku ktorým má organizácia prístup vrátane automaticky aktualizovaných titulov získateľných formou DDA podľa zamerania knižnice a potrieb používateľov.

Služba Summon je známa svojim zjednoteným indexom, ktorý umožňuje používateľom vyhľadávať všetok obsah naraz s krátkou dobou odozvy a vysokou spoľahlivosťou. Spája a štandardizuje úplné texty a metadáta, ako sú abstrakty, predmetové heslá, tezaury a kontrolované slovníky, počty citácií a obohacujúce údaje (enrichment data).

Spojenie všetkých informácií umožňuje efektívne a jednoducho nájsť relevantný obsah, či už používateľ hľadá v prirodzenom jazyku alebo pomocou kontrolovaných slovníkov.

Více informací

Globálna stratégia a vedenie ľudí v HSTalks 6. 5. 2014 - Henry Stewart Talks

Do kolekcie e-prednášok HSTalks Marketing & Management pribudli dve série:

So sériami sa môžete zoznámiť cez krátke ukážky z každej e-prednášky. Zo série Leadership Development je voľne dostupná do 30. 6. 2014 celá e-prednáška Leadership Development.

Pokiaľ vaša organizácia má predplatné ku kolekcii HSTalks Marketing & Management, automaticky získavate prístup ku všetkým novým a aktualizovaným sériám a e-prednáškam.

Více informací

Nové e-prednášky o biofarmaceutikách a biochémii v HSTalks 5. 5. 2014 - Henry Stewart Talks

Do kolekcie e-prednášok HSTalks Biomedical & Life Sciences pribudli tri série:

So sériami sa môžete zoznámiť cez krátke ukážky z každej e-prednášky. Zo série Synapses, Neurotransmitters and Receptor Channels je voľne dostupná do 31. 5. 2014 celá e-prednáška Presynaptic plasticity.

Pokiaľ vaša organizácia má predplatné ku kolekcii HSTalks Biomedical & Life Sciences, automaticky získavate prístup ku všetkým novým a aktualizovaným sériám a e-prednáškam.

Více informací

Novum Testamentum Supplements Online 5. 5. 2014 - Brill

Vydavatelství Brill v květnu zpřístupní pod názvem Novum Testamentum Supplements Online elektronickou verzi známé knižní série, která obsahuje všechny svazky publikované už od roku 1963. Celkem se jedná o 151 svazků, včetně těch, které vyšly v roce 2013.

V edici Novum Testamentum, Supplements vychází především monografie a eseje, které tvoří originální příspěvky pro obor studium Nového zákona.

Více informací

E-novinky

Sledujeme poctivě novinky ve světě elektronických informačních zdrojů.

Šetřte svůj čas. Dostávejte souhrn toho nejzajímavějšího do své schránky.

» Registrujte se «

Mějte přehled v e-zdrojích

Umožníme vašim uživatelům získat přehled v dostupných e-zdrojích.

Služba Infozdroje.cz umožňuje:

 • získat aktuální přehled dostupných IZ
 • najít doplňující materiály (návody, výuková videa, apod.)

Jak využít tuto službu?

Službu poskytujeme zákazníkům naší společnosti zdarma. Po přístupu automaticky zobrazí všechny aktuálně dostupné e-zdroje, poskytnuté naší společností.

Poznejte své Infozdroje.cz