SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

Knovel odstartoval další ročník studentské soutěže o ceny 3. 2. 2015 - Knovel

2. února 2015 byla opět zahájena soutěž Knovel Academic Challenge určená pro posluchače vysokých škol majících přístup ke službě Knovel. Cílem je zodpovědět dotazy s využitím vyhledávání v Knovelu.

Vítězové budou odměněni – ve hře je např. Apple iPad Air II, sluchátka Bose QC 20i Acoustic Noise Canceling, dárkové poukazy Amazon, ad. V minulých ročnících se dobře umístili i studenti z České a Slovenské republiky.

Soutěž potrvá dva měsíce (do konce března), podmínkou je předchozí registrace účastníka. Vstup do soutěže (a registrace) je na adrese knovelac.com.

Registrovat se (a rovněž získat zajímavé ceny) mohou v průběhu soutěže i vyučující a knihovníci, a to na základě zaslání návrhů na soutěžní otázky.

Více informací viz detailní soutěžní propozice. Zda má vaše škola předplatné Knovelu, si můžete ověřit snadno např. na adrese www.infozdroje.cz.

Neváhejte, a zapojte se. Držíme palce!

Více informací

Roger K. Summit 2015 International Scholarship 3. 2. 2015 - ProQuest

Společnost ProQuest zveřejnila letošní výzvu pro získání Roger K. Summit International Scholarship ve výši 5000 dolarů pro studenty v oboru knihovnictví a informační věda z celého světa.

Uzávěrka přihlášek je 30.března 2015, vítěz bude vyhlášen v červnu na konferenci Special Libraries Association's 2015 An­nual Conference.

Podrobnější informace a přihlášku naleznete zde.

Více informací

Bezplatná iPad aplikace pro uživatele e-journals na platformě Ovid 30. 1. 2015 - Wolters Kluwer - Ovid

Společnost WoltersKluwer Health prostřednictvím nové bezplatné aplikace pro iPad umožňuje předplatitelům e-journals na platformě Ovid prohlížet časopisy (abecedně nebo dle kategorie), číst plné texty v PDF a ukládat si je pro pozdější čtení, a to i v režimu offline. Na základě vytvoření osobního účtu funguje přístup i vzdáleně – např. z domova. Bezplatná aplikace OvidToday je dostupná ke stažení v Apple’s iTunes App Store. Na ukázky se podívejte zde.

K dispozici je řada materiálů pro knihovníky:

Více informací

Problematika zbrojení a válečných konfliktů v SIPRI Yearbook Online 30. 1. 2015 - Oxford University Press

Vydavatelství Oxford University Press a Stockholmský mezinárodní institut pro mírový výzkum (SIPRI, zal. 1966) na konci roku 2014 oznámili, že SIPRI Yearbook Online je pro instituce dostupná nyní i výhradně formou ročního předplatného (doposud byl online přístup vázán na koupi tištěné verze příručky). Ročenky v elektronické podobě existují od roku 2010, předplatitelé online verze mají k dispozici pokročilé vyhledávání ve všech online edicích, sdílení obsahu na sociálních sítích a ukládání výsledků vyhledávání a rešeršních dotazů.

SIPRI Yearbook je celosvětově známý nezávislý zdroj pro politiky, diplomaty, novináře a analytiky se zaměřením na problematiku zbraní a kontroly zbrojení, ozbrojených konfliktů a řešení konfliktů, bezpečnostních opatření a odzbrojení, a kteří sledují nejpodstatnější dlouhodobé trendy v mezinárodní bezpečnosti. Autory ročenek jsou mezinárodně uznávaní odborníci.

Více informací

Zviditelnění Vaší knihovny na platformě ProQuest 30. 1. 2015 - ProQuest

V rozhraní ProQuest mají instituce, předplácející některou z databází na této platformě, možnost nastavit zobrazení vlastního loga, odkazů na www stránky (nejčastěji logo a web/email knihovny) a vlastního textu, a to jednoduše prostřednictvím ProQuest Admin Module (PAM). Doposud se logo, odkazy a text zobrazovaly jen v zápatí stránek, nejnověji se zobrazují na viditelnějších místech a na více stránkách. Hlavní logo, které zadáte do kolonky primary logo, se bude uživatelům zobrazovat na těchto stránkách:

  • vpravo u vyhledávacího okénka v základním vyhledávání (Basic search)
  • vpravo nahoře na stránce v režimu pokročilého vyhledávání (Advanced search)
  • vpravo nahoře na stránce při zobrazení konkrétní citace s abstraktem
  • vlevo nahoře na stránce při zobrazení plného textu v PDF

Přes admin modul (ProQuest Admin Module) lze zadat až dvě loga a dva www odkazy. Stačí v menu vlevo vybrat User Interface a následně Branding. U některých log (kruhová nebo s orientací na výšku) bude třeba upravit velikost, aby se správně zobrazovala na všech stránkách. Chcete-li s nastavením pomoci, kontaktujte nás.

Více informací

Kliničtí lékaři z celého světa vyzdvihují vliv UpToDate na kvalitu péče 26. 1. 2015 - Wolters Kluwer - UpToDate

Ze statistik UpToDate za rok 2014 vyplývá, že kliničtí lékaři z celého světa si v loňském roce zobrazili více než 314 milionů klinických témat a zároveň 94% uživatelů UpToDate udává, že uznávaný zdroj pro podporu klinického rozhodování zlepšuje kvalitu péče, kterou poskytují pacientům. 96% respondentů posledního uživatelského průzkumu považuje UpToDate za zásadní zdroj pro poskytování efektivní péče pacientům (point-of-care) a oceňuje, že díky tomuto zdroji mají stále přehled o novinkách. 92% uživatelů vykazuje lepší péči, protože jim UpToDate pomáhá provádět vhodnější diagnostické testy. Spokojeno nebo velmi spokojeno je se službou UpToDate 98% jejích uživatelů.

UpToDate má uživatele ve 174 zemích světa, kteří si měsíčně zobrazí průměrně více než 26 milionů klinických témat. Témata se aktualizují jednak na základě nových výsledků výzkumu, ale také díky zpětné vazbě od samotných uživatelů.

Za poslední rok bylo publikováno několik nezávislých studií, které se UpToDate týkají. Studie uveřejněná v časopise Clinical Infectious Diseases například uvádí, že na základě analýzy realizovaných vyhledávání v UpToDate lze předpovědět epidemii chřipky v USA včas a přesněji než na základě jiných zdrojů jako je např. Google Flu Trends. Další studie dostupná v Journal of Hospital Medicine zjistila, že pouze UpToDate za posledních 10 let vykazuje nárůst využití, další obdobné zdroje naopak čelí klesajícím statistikám.

Není náhoda, že za rok 2014 služba UpToDate obdržela také cenu eHealthcare Leadership Award, a to v kategorii Best Health/Healthcare Content website. Porota ocenila především klinický obsah, unikátní formát a uživatelsky přívětivé možnosti vyhledávání.

Více informací

Které zdroje pro akademické knihovny ocenil časopis Choice? 26. 1. 2015 - ProQuest LLC, Brill

Na aktuálním seznamu Outstanding Academic Title list 2014, který zveřejňuje každoročně časopis Choice, se objevily následující zdroje z naší nabídky:

Outstanding Academic Title list je top výběr z více než 7 000 recenzovaných knižních publikací a online zdrojů, které byly editory časopisu Choice v předchozím roce recenzovány (v aktuálním seznamu za rok 2014 je 651 tištených knih a 39 e-zdrojů).

Kolekce ebrary CHOICE Outstanding Academic Titles nabízí online více než 2 600 titulů, které byly oceněny v letech 2005–2012.

Více informací

Poslední novinky v onkologické léčbě v novém vydání a online 22. 1. 2015 - Wolters Kluwer - Ovid

Vydavatelství Lippincott Williams & Wilkins (LWW) zpřístupnilo v online podobě poslední 10. vydání publikace DeVita, Hellman and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, která se řadí mezi prestižní referenční zdroje pro onkologii, a je určena především onkologům a hematologům, ale i dalším lékařským profesím (dermatologie, endokrinologie a metabolismus, gastroenterologie a hepatologie, imunologie, onkologie, patologie, radiologie, rehabilitace a chirurgie).

Více než 400 vědeckých kapacit v této publikaci popisuje aktuálně nejúčinnější metody léčby všech typů rakoviny a diskutuje roli všech dostupných léčebných metod, včetně jejich kombinace. Nové kapitoly se věnují typickým znakům rakoviny, molekulární medicíně, onkogenním virům, screeningu, genetickému testování a poradenství, nejnovější cílené (biologické) léčbě, ad.

V tištěné podobě má více než 2000 stran. Online přístup k publikaci je možný přes rozhraní OvidSP, a to formou jednorázového nákupu. Příručka je také součástí několika kolekcí e-knih. Online verze umožňuje snadný přístup k obsahu publikace neomezenému počtu uživatelům najednou, a vyhledávání v plných textech.

Má-li Vaše instituce o tuto publikaci zájem, vyžádejte si cenovou nabídku.

Více informací

Tituly vydavatelství Springer nově dostupné přes ProQuest ebrary 22. 1. 2015 - ProQuest

Tituly akademického vydavatelství Springer jsou již nějakou dobu dostupné přes EBL (Ebook Library), a od prosince 2014 je ve zkušebním režimu nabízí k nákupu také ebrary, a to formou jednorázového nákupu, krátkodobé výpůjčky (STL) nebo přes uživateli řízenou akvizici (patron driven acquisition = knihovna nakupuje tituly, o které je mezi uživateli zájem).

Jedná se o více než 90 000 e-knih pro obory jako jsou management, počítačová věda, kryptografie, ochrana dat, počítačové sítě a počítačová bezpečnost, matematika, politické vědy, sociální politika, uchovávání a vyhledávání informací, ad. Kompletní seznam je k dispozici online.

Projděte si nabídku titulů vydavatelství Springer a napište si o ceny.

Více informací

Knovel Search Widget - šikovné vyhledávací okénko pro webstránky, intranety i do počítače 13. 1. 2015 - Knovel

Díky zajímavé funkci Knovel Search Widget mohou nyní předplatitelé databází na platformě Knovel vkládat do svých webových stránek nebo na plochu počítače – Windows nebo Mac OS X – vyhledávací formulář.

Je to vítaný způsob, jak např. začlenit vyhledávání v Knovelu do stránek knihovny, materiálů k výuce, e-learningových portálů, firemních intranetů a podobně. Uživatelé z akademických institucí můžou search widget využívat i mimo internetové sítě organizace, když si vytvoří osobní účet My Knovel.

Více informací