SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Medicína a zdraví » Klinická medicína


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma
Vydavatel

Klinická medicína

Počet nalezených produktů: 425

Current Protocols in Toxicology
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Current Protocols, dostupné online i knižně, kterých je přes 11 000 rozdělených do několika řad, poskytují standard laboratorních manuálů. Obsahují sbírku protokolů s anotacemi, popisem laboratorní techniky a metodiky, detailní údaje o látkách a sloučeninách použitých v praxi, komentáře expertů na dané téma, tabulkami a obrázky aj. V současnosti jsou k dispozici tyto řady: Bioinformatics, Cell Biology, Cytometry, Essential Laboratory Techniques, Human Genetics, Immunology, Magnetic Resonance Imaging, Microbiology, Molecular Biology, Neuroscience, Nucleic Acid Chemistry, Pharmacology, Protein Science, Stem Cell Biology, Toxicology. Každý titul lze objednat samostatně. V celé kolekci nebo v její částech lze vyhledávat protokoly ke konkrétní problematice podle klíčových slov z vymezením času a části textu, ve které se hledá; volně je přístupné abstraktum – Titles. Volně přístupné jsou kalkulačky mnoha veličin uvedených v protokolech – Tools and Calculators. Online umožňuje přístup k video, zvětšení obrázků i tabulek, prolinkování na plné texty protokolů Wiley Online Library, seznamy chemikálií, bibliografické záznamy v katalogu Wiley-Blackwell, PubMed, ExLibris.

EBM Guidelines: Evidence-Based Medicine
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

EBM Guidelines je kolekcia klinických materiálov pre primárnu starostlivosť podľa najnovších poznatkov a skúseností klinickej medicíny a medicíny založenej na dôkazoch.

eMagRes
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: Encyklopedie

Magnetická resonance – nukleární NMR, zobrazovací MRI, elektronická paramagnetická/spi­nová ESR/EPR, nukleární quadrupolová NQR a nukleární spinová MSR jsou podrobně popsány v encyklopedii eMagRes (původně Encyclopedia of Magnetic Resonance) – jejich teorie, aplikace v klinické praxi, chemii, biologii, fyzice a vědách o materiálech, přístrojové zajištění i historie.

Encyclopedia of Biostatistics
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: Encyklopedie

Tato encyklopedie zpracovává v podobě 1300 článků – Articles By Topic – nejnovější poznatky z oblasti využití statistických metod v medicíně, farmacii a v oborech péče o zdraví.

Encyclopedia of Imaging Science and Technology
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: Encyklopedie

Encyklopedie popisuje doporučené a prozkoumané využití „imaging“, teoretické i praktické aspekty, v oborech archeologie, biologické vědy, technika, chemie a další. Základní rozdělení sleduje linii Imaging Applications, End User, Spectroscopy, Image Formation, Detector Technology, Digital Image Processing, Display Technology, and Image Techniques and Systems – Articles By Topic. Zaměření encyklopedie ji předurčuje jak pro akademické, tak firemní uživatele. Uživatel má přístup do dalších zdrojů vydavatele.

Handbook of Contemporary Neuropharmacology
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Příručka obsahuje 70 kapitol, rozdělených do 11 sekcí – Articles By Topic: Anxiety and Stress Disorders; Basic Neuropharmacology; Development and Developmental Disorders; Eating and Metabolic Disorders; Mood Disorders; Neurodegenerative and Seizure Disorders; Neuroimmunology; Pain; Schizophrenia and Psychosis; Sleep and Arousal; Substance Abuse and Addictive Disorders.

International Textbook of Diabetes Mellitus
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: Encyklopedie

Na encyklopedii se podílelo 200 mezinárodních expertů a je zpracována do 116 kapitol – Articles By Topic. Zdroj odpovídá knižnímu 3. vydání, je aktualizován a doplňován.

MEDICINEnetBASE
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Databáze nabízí 2446 e-knih (květen 2017) zařazených do kategorií:

Mouse Models of Human Cancer
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Monografie poskytuje výsledky modelování všech aspektů onemocnění rakovinou na myších, interakce mezi nádorem a okolím, zabývá se základy, metodologií, aplikacemi, testování léků, a především jejich přenosem na lidský organismus. Pro odborníky i studenty přináší i linky na další adresy, přehled reagencií i společností činných v této oblasti.

NEJM Archive 1812-1989
Producent: Massachusetts Medical Society
Typ dat: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

Online služba zpřístupňuje plné texty renomovaného lékařského časopisu New England Journal of Medicine (NEJM).