SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Přírodní vědy » Zem a vesmír


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma
Vydavatel

Zem a vesmír

Počet nalezených produktů: 101

AAS-IOP Astronomy ebooks
Producent: American Astronomical Society
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

E-knihy v AAS-IOP Collections

Aerospace & High Technology Database
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Databáze poskytuje bibliografické informace k základnímu i aplikovanému výzkumu v oblasti aeronautiky, astronautiky a výzkumu kosmu. Zdrojem je více jak 3 000 časopisů, dále záznamy z konferencí, technická literatura, patenty, knihy, zprávy NASA, amerických vládních institucí, dokumenty ze světových univerzit a od soukromých firem – Source List (ke stažení v pravém sloupci).

Aerospace Ebook Subscription
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

185 titulů (únor 2016) z oboru letectví a příbuzných představuje Aerospace Ebook Subscription (předtím ebrary Aerospace). Do kolekce jsou zahrnuty aerodynamika, aeronautika, kosmonautika, kontrolní systémy, dynamika tekutin, lidský faktor, radary, stavba letadel, turbulence a vibrace. Zařazena je produkce nakladatelství Artech House, Cambridge University Press, CRC Press, Elsevier, Institution of Engineering and Technology (IET). Dostupné formou předplatného.

Aerospace: Aircraft Structure
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

ebrary Aerospace: Aircraft Structure obsahuje e-knihy zaměřeny na návrh a konstrukci letadel a raketoplánů z produkce American Institute of Aeronautics and Astronautics a vydavatelství jako jsou Wiley-Blackwell, National Academies Press a Springer.

Aerospace: Propulsion
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

ebrary Aerospace: Propulsion obsahuje e-knihy zaměřeny na pohon a motory letadel a kosmických lodí z produkce American Institute of Aeronautics and Astronautics a vydavatelství jako jsou Wiley-Blackwell, Bentham Science Publishers a Springer.

Aqualine
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Databáze poskytuje bibliografické zpracování dokumentů, týkajících se vodních zdrojů – obchodní, technické i vědecké otázky. Obsahuje přes 270 000 záznamů z více jak 300 periodik, vedle konferenčních materiálů, vědeckýc zpráv, knih i disertací, za období 1960 po současnost.

CAB Reviews Archive
Producent: CABI Publishing
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

CABI Publishing je dlouholetým uznávaným vydavatelem přehledových článků (review articles) pro obory jako je veterinární medicína, zemědělství, pěstování rostlin, výživa a potravinářství, přírodní zdroje a životní prostředí.

CABI Choice eBook Collections: Animal Sciences
Producent: CABI Publishing
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Vyberte si z knižních kolekcí CABI Choice eBooks zaměřených na živočišní výrobu a výživu, veterinární lékařství, akvakulturu a rybářství. Obsahují monografie a odborné knihy mezinárodní neziskové organizace CABI:

Current Contents® - Physics, Chemistry and Earth Sciences
Producent: Thomson ISI
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Soubor databází Current Contents představuje elektronickou online verze tištěných Current Contents, která velmi rychle zpřístupňuje obsahy předních odborných časopisů (celkem tento soubor pokrývá přes 8 420 časopisů a obsahuje přes 6 000 000 záznamů), 2 000 knih (s uvedením adres vydavatelů, autorů) i na 7 000 vyhodno­covaných web adres, a doprovázeny abstrakty. Aktualizace probíhá týdně. Pole databáze a jejich popis, vyhledávání viz Field Guide.

Digital Sanborn® Maps, 1867-1970
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: Obrazové dokumenty

Majetkové a pozemkové mapy zaznamenávající výstavbu a přestavbu 12 000 měst USA mezi roky 1867 až 1970. Zvětšené kopie poskytující množství informací – půdorysy budov, jejich velikost a tvar, konstrukční materiály, užitnou plochu, druhy oken a dveří, šířku ulic a chodníků, čísla domů a mnoho dalších. Reprodukce lze dále zpracovávat, zvětšovat, tisknout, ukládat. Mapy jsou k dispozici dle států, oblastí nebo za celé Spojené státy (celkem 660 000 map).