SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Přírodní vědy » Zem a vesmír » Astronomie a astrofyzika


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma
Vydavatel

Astronomie a astrofyzika

Počet nalezených produktů: 38

AAS-IOP Astronomy ebooks
Producent: American Astronomical Society
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

E-knihy v AAS-IOP Collections

Aerospace
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Seznam nabízených titulů a další informace: titles for academics, titles for corporations & government

Aerospace & High Technology Database
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Databáze poskytuje bibliografické informace k základnímu i aplikovanému výzkumu v oblasti aeronautiky, astronautiky a výzkumu kosmu. Zdrojem je více jak 3 000 časopisů, dále záznamy z konferencí, technická literatura, patenty, knihy, zprávy NASA, amerických vládních institucí, dokumenty ze světových univerzit a od soukromých firem – Source List (ke stažení v pravém sloupci).

Aerospace: Aircraft Structure
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

ebrary Aerospace: Aircraft Structure obsahuje e-knihy zaměřeny na návrh a konstrukci letadel a raketoplánů z produkce American Institute of Aeronautics and Astronautics a vydavatelství jako jsou Wiley-Blackwell, National Academies Press a Springer.

Aerospace: Propulsion
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

ebrary Aerospace: Propulsion obsahuje e-knihy zaměřeny na pohon a motory letadel a kosmických lodí z produkce American Institute of Aeronautics and Astronautics a vydavatelství jako jsou Wiley-Blackwell, Bentham Science Publishers a Springer.

ebrary - vlastní výběr titulů
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

V souboru jsou nabízeny knihy nakladatelství Routledge, Taylor & Francis, Springer, Elsevier, Wiley-Blackwell, IGI-Global, ABC-CLIO, které pokrývají na 7 oborů s mnoha podobory. Odběratel si má možnost objednat 1 titul, sestavit svou vlastní kolekci nebo si pro začátek vybrat „startovací balík“:

ebrary Physical Sciences
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Kolekce ebrary Physical Sciences se v únoru 2015 stala součástí kolekce ebrary Science & Technology.

ebrary Science & Technology
Producent: různí / ProQuest LLC
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Soubor e-knih ebrary Science & Technology obsahuje odborné elektronické monografie zaměřené na biologické vědy – zemědělství a lesnictví, vědy o přírodním prostředí a jeho zachování, anatomii a fyziologii, genetiku a genomiku, biotechnologie, botaniku, biologii moře a zoologii. Dále tituly z oboru informační technologie – zejména programování, telekomunikace, bezpečnost aj. Nechybí také publikace pro inženýrské obory různých směrů, pro klimatologii, letectví a kosmonautiku, vědu o zemi, mechaniku, meteorologii, matematiku, materiálové vědy, bezpečnost, elektroniku, energetiku, pravděpodobnost a statistiku, zahrnuje i astronomii, chemii, kvantovou teorii, komunikaci a pravidla psaní aj.

High Technology Research Database with Aerospace
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Obsah souborné databáze tvoří na 10 milionů záznamů (aktualizace probíhá měsíčně, roční přírustek je přes 100 000) z excerpce kolem 3 000 časopisů i konferenčních materiálů, zpráv firemní literatury patentů, knih, tiskových zpráv. Produkt sestává ze samostatných částí:

Inspec
Producent: The Institution of Engineering and Technology - The IET
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Databáze Inspec obsahuje téměř 14 miliónů záznamů s retrospektivou od roku 1969 a ročním přírůstkem přes 700 000 dokumentů. Záběr je koncentrován na hlavní oblasti: fyzika, elektrotechnika a elektronika, počítače a kontrola, telekomunikace, řídící technologie, počítače a výpočetní technika, informační věda a technologie, nukleární inženýrství, nanotechnologie, biomedicínská technologie a biofyzika. Databáze vychází ze sledování 5 000 periodik a přes 3 000 sborníků konferencí, dále knih, zpráv a disertací i patentů USA a UK z publikovaných v letech 1968 až 1976. K indexaci a vyhledávání slouží tezaurus obsahující na 10 000 klíčových slov, dále chemické a astronomické indexy.