SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Přírodní vědy » Živá příroda


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma


VydavatelŽivá příroda

Počet nalezených produktů: 208

Van Nostrand´s Scientific Encyclopedia
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: Encyklopedie

Zdroj informací v elektronické formě pojednává o všech vědních oborech, technických i inženýrských od A(strochemie) až po Z(oologii). K tomu slouží na 10 000 článků, přes 12 000 linků, více než 4 4000 diagramů, obrázků i fotografií, pokrývajících obory Articles By Topic:

Van Nostrand's Encyclopedia of Chemistry
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: Encyklopedie

Tato encyklopedie je ideálním vstupem do světa chemie, ve všech jejích aspektech. Je ideálním informačním zdrojem od střední školy až po vysokou, pro knihovny veřejné i akademické. Obsahuje na 2750 článků, přes 500 ilustrací v následujících kategoriích: * Advanced Process * Strategic Raw materials * Chemistry of Metals * Energy Sources and Conversion * Wastes and Pollution * Analytical Instrumentation * Growth Use of Food Chemicals * Structure of Matter * New and Improved Materials * Plant Chemistry * Biochemistry and Biotechnology. Abstrakta a klíčová slova článků jsou volně přístupné.

Wiley Encyclopedia of Chemical Biology
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: Encyklopedie

Encyklopedie přináší zevrubné informace s oboru na styku dvou vědních disciplin. Zdůrazňuje důležité místo chemických znalostí v biologickém výzkumu. Články – s volně dostupnými abstrakty i klíčovými slovy – pokrývají Articles By Topic: Applications of Chemical Biology; Biomolecules within the Cell; Biomolecules within the Cell; Chemical Biology of Cellular Compartments; Chemical Views of Biology; Chemistry of Biological Processes and Systems; Synthetic Molecules as Tools for Chemical Biology; Technologies and Techniques in Chemical Biology. Online formát umožňuje hyperlink, odkazy na primární dokumenty.

Wiley Online Books
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Seznam nabízených titulů a další informace: e-knihy a knižní série

Wiley Online Reference Works
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Kolekce příruček a encyklopedií pokrývajících široký počet vědních i technických a inženýrských oborů. Mnohé mají unikátní postavení mezi zdroji informací. Vesměs jsou tvořeny a aktualizovány předními odborníky v daném oboru a vydavatel stále aktualizuje jejich obsah.

Wiley Online Reference Works - Life Sciences
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: Encyklopedie

Kolekcia príručiek a encyklopédií vydavateľstva Wiley zameraných na vedy o živej prírode a biomedicínu. Mnohé majú unikátne postavenie medzi informačnými zdrojmi. Tvorené a aktualizované sú poprednými odborníkmi a vydavateľ stále aktualizuje ich obsah:

Wiley Registry of Mass Spectral Data
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Databáze nabízí přes 662 000 hmotnos­tních spekter více než 590 000 sloučenin i jejich prekursorů a metabolitů, milion chemických názvů a na 565 000 chemických strukturních vzorců.

Croner-i Hazardous Substances
Producent: Croner
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Kolekce poskytuje přístup k chemické legislativě a k zásadám správné praxe, potřebným při každodenním nakládání s nebezpečnými chemikáliemi. Součástí je i faktografická databáze více než 100 000 konkrétních látek. Tento produkt přichází v době, kdy vstupuje prakticky v platnost směrnice EU REACH o chemických látkách. Jednotlivé komponenty obsahují i dokumenty z řad ACOP, COP, CS Series, EH Series, HSC/HSE Leaflets, HSE Information Sheets, HSG Series, INDG Series, MDHS Series, MS Series. Vyhledávat v databázi látek lze podle názvu, čísla UN, EC, CAS a dalších kritérií. K dispozici je i „tracker“ pro sledování změn legislativy a předplatitelé mají možnost telefonického kontaktu s experty z oblasti „health and safety“.

IOS Press Books Online
Producent: IOS Press
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Seznam nabízených titulů a další informace: ebrary – IOS Press

IOS Press Journals Online
Producent: IOS Press
Typ dat: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

Seznam nabízených titulů a další informace: IngentaConnect – IOS Press Journals