SlovenskyEnglish


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma


Vydavatel


Byzantologie

Počet nalezených produktů: 13

Current Contents® - Social and Behavioral Sciences
Producent: Thomson ISI
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Soubor databází Current Contents představuje elektronickou online verze tištěných Current Contents, která velmi rychle zpřístupňuje obsahy předních odborných časopisů (celkem tento soubor pokrývá přes 8 420 časopisů a obsahuje přes 6 000 000 záznamů), 2 000 knih (s uvedením adres vydavatelů, autorů) i na 7 000 vyhodno­covaných web adres, a doprovázeny abstrakty. Aktualizace probíhá týdně. Pole databáze a jejich popis, vyhledávání viz Field Guide.

ProQuest Ebook Central - vlastní výběr titulů
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Na platformě ProQuest Ebook Central jsou na výběr knihy nakladatelství Routledge, Taylor & Francis, Springer, Elsevier, Wiley-Blackwell, IGI Global, ABC-CLIO, Karolinum Press, ad. z mnoha oborů a podoborů.

Patrologia græca
Producent: Classiques Garnier Publishers
Typ dat: Primární prameny

Patrologiæ Cursus Completus, ktorú založil koncom 19. stročia Jacques-Paul Migne, je kolekciou neporovnateľnou svojou rozsahom a rozmanitosťou filozofických, teologických a literárnych diel. Rozdelená je do dvoch častí: Patrologia latina (series latina) a Patrologia græca (series græco-latina). Classiques Garnier Numérique vydáva Patrologia græca:

Byzantinische Bibliographie
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Soupis bibliografických záznamů článků z posledních dvanácti ročníků Byzantische Zeitschrift – 83. Jg. (1990) – 97. Jg. (2004), včetně dodatků I-III, pokrývá období 6. až 15. století. Bibliografie ve 14 tematických oblastech je připravována mezinárodním týmem 60 expertů, obsahujena 63 tis. záznamů. Záznamy jsou indexovány v němčině. Plné texty jsou k dispozici – AiP – Byzantinische Zeitschrift.

Byzantinische Zeitschrift
Producent: Albrecht Berger
Typ dat: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

Elektronický formát časopisu, ve kterém jsou články v němčině, angličtině, italštině a francouštině s ukázkami v řečtině. Přední titul zabývající se byzantskou literaturou, historií a uměním. Bibliograficky je zpracován v Byzantinische Zeitschrift – Bibliographie.

IBR-Online
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Bibliografická databáze – Internationale Bibliographie der Rezensionen geistes- und sozialwissenschaf­tlicher Literatur International Bibliography of Book Reviews of Schorlarly Literature in the Humanities and Social Sciences – recenzí odborné literatury, které jsou publikovány v časopisech (jejich seznam je k dispozici na IBZ / IBR Evaluated Periodicals – na 6 800).

IJBF-Online
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Bibliografická databáze – Internationale Jahresbibliographie der Festschriften – poskytuje příspěvky ve sbornících vydaných na počest významných osobností v oblasti společenských a humanitních oborů. Od roku 1983 vloženo na 600 tis. článků 27 500 oslavených osob publikovaných v období 1977 až 2007 z 20 zemí.

Millennium
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Vícedílný sborník Jahrbuch zu Kultur und Geschichte des ersten Jahrtausends n. Chr. / Yearbook on the Culture and History of the First Millennium C.E. je věnován prvnímu tisíciletí po Kristu, historickým, teologickým i filosofickým otázkám latinské, řecké i orientální kultury.

Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit Online (Prosopography of the Middle Byzantine Period Online)
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ dat: Biografie / Genealogické databáze

Jediná online biografická databáze středního byzantského období

Basilica Online
Producent: Brill
Typ dat: Encyklopedie

Basicila Online sprístupňuje 17 zväzkov zdrojov o práve v byzantínskej ríši, ktoré skompiloval H. J. Scheltem spolu s D. Holwerdom a N. van der Walom v rokoch 1945 až 1988. Elektronická verzia umožňuje vyhľadávanie v textoch a je rozšírená o predslov od prof. Dr. B. H. Stolteho a rozsiahlu bibliografiu od Dr. T. E. van Bochove.