SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Společenské vědy / Umění » Člověk a společnost » Sociologie / Demografie / Teritoriální studia


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma


Vydavatel
Sociologie / Demografie / Teritoriální studia

Počet nalezených produktů: 155

OECD Development iLibrary
Producent: OECD
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Uživateli je k dispozici plná produkce knižních titulů, periodik a databází, které se zabývají vývojovými zeměmi; materiály jsou zpracovány od roku 1998. Součástí je OECD International Development Statistics.

OECD Economic Outlook: Statistics and Projections
Producent: OECD
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Půlročně vydávaná databáze podávající zpětný přehled (od roku 1960) vyhlídek i předpovědi na dva roky dopředu. Obsahuje údaje o na př. hrubém domácím produktu, deflace, ceny, vládní rozpočty, údoja o domácnostech i obchodech, trhu práce, a další. Kratší historický pohled obsahuje OECD Economic Outlook: Flash file.

OECD Economics iLibrary
Producent: OECD
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Předplatitel má přístup k veškeré produkci OECD (od roku 1998) knižní, periodik a databází, jejichž obsahem je ekonomická problematika a statistika. Kolekce tvoří:

OECD Education iLibrary
Producent: OECD
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Soubor veškeré produkce OECD, která se vztahuje k problematice výuky – knihy, periodika a online databáze. Součásti titulu jsou ročenky Education at a Glance, zprávy PISA a další z oblasti výuky, časopis Higher Education Management and Policy (vydávaná 3× ročně), OECD Education Statistics.

OECD Education Statistics
Producent: OECD
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Obsahuje medzinárodne porovnateľné dáta o základných aspektoch vzdelávacích systémov krajín OECD od roku 1985. Údaje popisujú celý proces vzdelávania aj podľa pohlavia, veku, úrovne vzdelania a ďalších.

OECD Employment and Labour Market Statistics
Producent: OECD
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Online zpřístupněné statistiky, které se týkají zaměstnanosti, trhu práce. Zpracovávána jsou data od roku 1965, 20 členských států i dalších nečlenů.

OECD Employment iLibrary
Producent: OECD
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Online přístup ke všem publikacím OECD – knihy, periodika, databáze, které se týkají zaměstnanosti, trhu práce, a byly opublikovány po roce 1998.

OECD Environment iLibrary
Producent: OECD
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Uživatel má zajištěn přístup ke všem e-books a databázím producenta, které se zabývají problematikou životního prostředí a vyšly po roce 1998, např. OECD Environmental Outlook, the OECD Environmental Data Compendium, OECD Environmental Policy Reviews. Ročně vychází více jak 10 titulů.

OECD Factbook (open access)
Producent: OECD
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Ve své podstatě je OECD Factbook nejzákladnější publikací vydávanou OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj). Její podtitul je „Economic, Environmental and Social Statistics“, což hovoří za vše. Jako zástupci OECD pro ČR a SR vám můžeme 260 stránkovou tištěnou verzi dodat za 50 EUR, případně v elektronické verzi na USB klíčence za 30 EUR. Pokud Vám ale vyhovuje online verze, je vám k dispozici na webu zdarma.

OECD Finance and Investment iLibrary
Producent: OECD
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Uživatel dostává k dispozici v online režimu veškerou publikovanou literaturu – knihy, periodika i databáze, které se týkají finanční a investiční problematiky. Zahrnuty jsou též zdroje