SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Společenské vědy / Umění » Člověk a společnost


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma


VydavatelČlověk a společnost

Počet nalezených produktů: 914

Missionary Archives from Lesotho, 1832-2006 Online
Producent: Brill
Typ dat: Primární prameny

Archives of the Morija Museum Lesotho and Other Documents

Mnemosyne Supplements Online
Producent: Brill
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Mnemosyne Supplements (MNS) je knižní edice, která existuje již 60 let. Za tuto dobu bylo publikováno více než 400 vědeckých prací týkajících se všech aspektů antického světa, včetně nápisů, papyru, jazyka, historie materiální kultury a mentality, historie národů a institucí, ale také klasické tradice, například neo-latinské literatury a historie klasické vzdělanosti.

Moses Maimonides, Unparalleled Editions Online
Producent: Brill
Typ dat: Primární prameny

Vydání The British Library, zaštítěné kurátorkou hebrejské literatury Ilana Tahan, představuje dílo čelného filosofa, lékaře a předního židovského myslitele 12. století.

Muslims in Russia Online
Producent: Brill
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Kolekce textů ruské muslimské komunity spolu s ostatními, popisující pestrý život především v období nejdynamičtějšího období jejich historie – 1861–1918.

Nag Hammadi Bibliography Online
Producent: Brill
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Brill vytvoril novú Nag Hammadi Bibliography Online, ktorá poskytuje vedcom a študentom ucelený a aktuálny prehľad akademických štúdií o koptských kódexoch Nag Hammádí a súvisiacich textoch. Bibliografia slúži ako ťažiskové referenčné dielo pri výskume starovekých náboženstiev v grecko-rímskom svete, raného kresťanstva a samotných gnostických rukopisov z Nag Hammádí.

Netherlands Yearbook for History of Art Online
Producent: Brill
Typ dat: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

Kompletní vydání Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek od roku 1947 online

Novum Testamentum Supplements Online
Producent: Brill
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

V rámci edice Novum Testamentum, Supplements vycházejí monografie a sbírky esejů, které tvoří originální příspěvky na poli novozákonní vědy. Jedná se především o odborně-kritické, filologické a výkladové studie a šetření, které se snaží zasadit raně křesťanské texty (kanonické i nekanonické) a teologii do širšího kontextu židovské a řecko-římské historie, kultury, náboženství a literatury.

Philipp Melanchthon Online
Producent: Brill
Typ dat: Primární prameny

Plné texty 31 prací význačného reformního teologa, humanisty, z nichž mnohé jsou zpřístupněny poprvé. Odborníci mohou poznat kolekci Melanchthonových děl jako jsou Corpus Reformatorum, Supplementa Melanchthoniana, Opera omnia, jeho korespondenci (na 10 000 listů) a další.

Philosophia Antiqua Online
Producent: Brill
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Online vydanie knižnej edície Philosophia Antiqua, ktorá zahŕňa celé dejiny filozofie od predsokratovcov cez Platóna, Aristotela a stoikov až po novoplatonikov neskorého staroveku. Po ukončení digitalizácie bude online všetkých 144 titulov.

Philosophy in the Islamic World Online: 8th-10th Centuries
Producent: Brill
Typ dat: Encyklopedie

Philosophy in the Islamic World Online: 8th – 10th Centuries je rozsiahle referenčné dielo venované dejinám filozofie islamu od jeho počiatkov v 8. storočí až po 10. storočie. Pokrýva obdobie, v ktorom sa začala rozvíjať filozofia vďaka prekladom gréckych vedeckých diel do arabčiny a v islame vznikali autochtónne intelektuálne tradície. Zastúpené sú životopisy a doktríny, ako aj podrobné zoznamy a súhrny diel menších i významnejších osobností.