SlovenskyEnglish


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma


Vydavatel
Marketing a management

Počet nalezených produktů: 136

Europe Intelligence Wire
Producent: Financial Times Intelligence
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Europe Intelligence Wire (dříve FT McCarthy) je rozsáhlá obchodní databáze vytvářená unikátní kompilací obchodních informací ze 100 předních mezinárodních časopisů a novin jako například Financial Times, The Economist, Newsweek International, Les Echos, South China Morning Post, Handelsblatt, Lloyds List, Business Week, Hospodářské noviny apod – viz FT Intelligence: Content list. Každý den vybírají odborníci přes 800 článků poskytujících široký přehled o událostech obchodního světa a předních společnostech. Databázi tvoří plný text těchto článků ve standardním formátu. Jeden kalendářní rok je umístěn na čtyřech CD-ROM, jejichž aktualizace je každý měsíc.

execuBooks
Producent: execuGo media
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Kolekce 503 titulů (únor 2016) z produkce vydavatelství execuGo media. Pokrývá obory ekonomie a obchodu. Tato kolekce je v nabídce pro komerční a vládní organizace.

Factiva.com
Producent: Dow Jones Factiva
Typ dat: E-noviny / Agenturní zpravodajství

Factiva je unikátní informační zdroj zpřístupňující klíčové informace (především z oblasti obchodu a ekonomiky). Zahrnuje přes 35 000 zdrojů ze 200 zemí ve 26 jazycích.

Gale Group New Product Announcements/Plus®
Producent: Cengage Learning - Gale
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Plné texty tiskových zpráv o nových produktech a službách nabízených americkými a mezinárodními společnostmi, popis výrobků, technologie výroby, dostupnost, licenční podmínky, distribuční možnosti, ceny. Informace jsou získávány od výrobců a distributorů. Od roku 1985 obsahuje zdroj více jak 4.5 mil. dokumentů.

Gale Group Newsletter Database
Producent: GALE, a Cengage Company
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Databáze záznamů ze 100 nejdůleži­tějších specializovaných novinových titulů. Přináší informace, analýzy o společnostech, trhu, technologiích. Obsahuje okolo 5,6 mil. záznamů od začátku roku 1988. Aktualizace každý den.

Gale Group PharmaBiomed Business Journals
Producent: Cengage Learning - Gale
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Plné texty obchodních časopisů pro oblast biotechnologií, ochrany zdraví a farmacie – nové výrobky, metody, technologie, společnosti, poptávka a nabídka na trhu. Retrospektiva od r. 1990; aktualizace denně.

Gale Group PROMT
Producent: Cengage Learning - Gale
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Prestižní databáze Gale Group PROMT usnadňuje monitorování aktivit firem a společností, produktů a technologií a také trhů, na kterých soutěží. PROMT je ideální k analýzám velikostí trhů a tržních podílů, trendů v průmyslových odvětvích, nových technologií a obchodních příležitostí.

Gale Group Trade & Industry Database
Producent: Cengage Learning - Gale
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Výběrově sleduje mezinárodní periodika vztahují se k obchodu, ekonomice a průmyslové výrobě. Články jsou poskytovány ze 1 100 časopisů s obchodní problematikou a na 100 z bankovní oblasti. Retrospektiva od 1976, aktualizace denně, přes 21 mil. záznamů.

Human Resource Management Online
Producent: Alexander Street, a ProQuest Company
Typ dat: Audiovizuální dokumenty

Rozšírte informačné zdroje pre výučbu a štúdium manažmentu ľudských zdrojov o dokumentárne filmy, video profily, materiály pre učiteľov, či prípadové štúdie zamerané na témy strategické plánovanie, kompenzácia, výber a nábor, orientácia, vzťahy s odbormi a riadenie sťažností. Ťažisko kolekcie Human Resource Management Online tvoria videá a texty od Society of Human Resource Management a Thompson Information Services.

Human Resources Ebook Subscription
Producent: různí / ProQuest LLC
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Human Resources Ebook Subscription (dříve ebrary Human Resources) obsahuje 459 titulů (únor 2016) zaměřených na témata, jako jsou nábor zaměstnanců, rozmanitost, udržení a odměňování, vzdělávání a rozvoj a firemní kultura. Dostupné formou předplatného.