SlovenskyEnglish


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma


Vydavatel
Ekonomie a služby

Počet nalezených produktů: 265

EIU Country Data
Producent: Economist Intelligence Unit
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Tato databáze sleduje 150 zemí a 40 regionálních seskupení z pohledu řady ekonomických ukazatelů (272 ukazatelových řad, přes 750 000 údajů). Informace jsou zpracovány od r. 1980 a obsahují i spolehlivá prognostická data do horizontu vždy cca 5 let.

EIU Country Finance
Producent: Economist Intelligence Unit
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Databáze přináší informace o podmínkách finančních operacích, legislativě daňové i dalších aktivitách bank ze 45 základních finančních trhů. Obsah zdroje je obnovován každý rok.

EIU Country Forecasts
Producent: Economist Intelligence Unit
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Jeden z titulů producenta Economist Intelligence Unit obsahuje autoritativní předpovědi politických, ekonomických a obchodních trendů v 82 zemích světa i globálně pro celý svět. Retrospektiva od roku 1993; aktualizace jedenkrát za měsíc.

EIU Country Reports
Producent: Economist Intelligence Unit
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Hlavním rysem zdroje jsou politické a ekonomické analýzy 200 zemí světa – představuje popis politického uspořádání, domácí ekonomiky i zahraničního obchodu; význačným je 18 až 24 měsíční předpověď. Čtvrtletní i roční statistiky obsahují až 150 údajů získaných z věrohodných zdrojů, které jsou zpracovávány více jak 500 experty. Vedle elektronického formátu, dostupného prostřednictvím internetu ( v této službě jsou aktualizace oznamovány e-mailem, předplatitel může stahovat kompletní dokumenty v pdf resp. html s tabulkami a agrafy), je vydávána i tištěná podoba. Zde lze vyhledávat kromě plnotextového způsobu nejjednodušším rejstříkovým způsobem – z nabídky vybrat zemi, u ní požadované období a konečně z nabídky potřebnou kapitolu (téma).

EIU Country Risk Service
Producent: Economist Intelligence Unit
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

EIU Country Risk Service poskytuje aktualizovaný přehled rizikových faktorů v tzv. „emerging market countries“ a umožňuje tak přijímaní kvalifikovaných rozhodnutí o kredibilitě 100 různých zemí v krátkodobém a střednědobém výhledu.

EIU Executive Briefing
Producent: Economist Intelligence Unit
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Databáze, vytvářená spolu s Harvard Business Publishing, prezentuje aktuální informace z oblasti obchodu, strategického řízení a rozhodování, prodeje a marketingu, financí a produkce, technologie a řízení.

EIU Market Indicators and Forecasts
Producent: Economist Intelligence Unit
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

EIU Market Indicators and Forecasts přehledně sledují pro více než 60 zemí světa a řady regionálních seskupení Countries and Regions cca 250 ekonomických parametrů, včetně ukazatelů infrastruktury, spotřeby, finančního sektoru, pracovní síly, demografie, zdravotnictví, politické struktury, apod. Informace jsou zpracovávány zejména pro strategické a obchodní plánování – zákaznický trh a příjmy, infrastruktura, konkurence, politika, instituce a regulace. Data lze také exportovat a provádět s nimi různé manipulace.

EIU Online Store
Producent: Economist Intelligence Unit
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Online Store firmy EIU (The Economist Intelligence Unit) nabízí všechny elektronicke produkty EIU (viz samostatné položky nabídky Electronic services and publications), např. Country Profiles, Country Reports, Country Forecasts, Country Risk Service, ale i samostatné pravidelné i ad hoc analýzy různým zemí a tržních segmentů.

EIU Risk Briefing
Producent: Economist Intelligence Unit
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Informace v databázi se soustřeďují na rizikové trhy, a jejich souvislosti s nestabilitou měny, pády vlády, politickým útlakem a pod.

EIU Risk Model
Producent: Economist Intelligence Unit
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Model vychází ze sledování 77 indikátorů ve 100 zemích (údaje jsou shromážďovány a posuzovány od roku 1997), které se jeví jako rizikové, zejména z hlediska zadluženosti, měnové politiky, rozpočtových zásad a dalších.