SlovenskyEnglish


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma


Vydavatel
Anglistika a amerikanistika

Počet nalezených produktů: 135

The Telegraph Historical Archive, 1855-2000
Producent: GALE, a Cengage Company
Typ dat: E-noviny / Agenturní zpravodajství

The Telegraph Historical Archive, 1855–2000 je kompletní archiv jednoho z celosvětově nejprodávanějších novinových titulů. Studenti a vědci tak mohou plnotextově vyhledávat ve více než 1 milionu stránek, titul je zdigitalizován od čísla 1 až do roku 2000. K dispozici jsou také čísla Sunday Telegraph od roku 1961.

The Times Digital Archive
Producent: GALE, a Cengage Company
Typ dat: E-noviny / Agenturní zpravodajství

The Times Digital Archive dává uživateli možnost vyhledávat a zobrazovat informace poskytované nejznámějším a nejcitovanějším deníkem na světě – londýnskými The Times. Archiv nabízí všechny strany deníku vyšlého v období 1785 až 2010, obsahuje skutečně každý nadpis, článek i obrázek.

U.S. History Collection
Producent: GALE, a Cengage Company
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Články asi 40 odborných periodik úzkého zaměření, vydávaných převážně v Severní Americe. Indexování i digitalizace je zpřístupňuje z posledních dvou, tří desetiletí. Zdroj je určen i studentům i odborným pracovníkům.

U.S. History in Context
Producent: GALE, a Cengage Company
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Databáze představuje unikátní soubory materiálů – abstrakta, plné texty, mapy, audio i video klipy – z oblasti dějin USA. Zdrojem jsou nejen publikace vydavatele Gale, ale i přední periodika, relace význačných rozhlasových a televizních stanic.

Brill Online Journal Collection
Producent: Brill
Typ dat: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

Obsah elektronických vědeckých časopisů vydavatelství Brill je věnován mezinárodnímu právu, asijským studiím, historii, přírodním vědám, lidským právům, teologii, religionistice a dalším společenským a humanitním vědám. Rostoucí počet časopisů je indexován v citačních databázích Web of Science (50 titulů) a Scopus (přes 60 %) (prosinec 2014).

Brill Open E-Book Collection
Producent: Brill
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Vydavateľstvo Brill vydáva viacero otvorených časopisov a kníh. Všetky knihy, ktoré sú celé dostupné v režime open access nájdete v Brill Open E-Book Collection. U iných sa môžete stretnúť s open access kapitolami. Sú označené pri názve knihy vľavo zeleným obdĺžnikom s bielym „o“ v strede.

Cambridge Archive Editions Online
Producent: Cambridge University Press
Typ dat: Primární prameny

V edícii Cambridge Archive Editions vydáva Cambridge University Press historické pramene. Online vychádzajú v spolupráci s East View Information Services:

English Historical Documents Online
Producent: Routledge
Typ dat: Primární prameny

English Historical Documents Online obsahuje 5500 primárnych prameňov britských dejín z rokov 500 až 1914. Súčasťou sú zmluvy, stanovy, vyhlásenia, protokoly vlády a kabinetu, vojenské depeše, príkazy, zákony, kázania, novinové články, pamflety, osobné a úradné listy, denníky a ďalšie. Každú časť dokumentov a mnoho dokumentov samotných sprevádza komentár redaktora. Zdroje pokrývajú široké spektrum tém, od politických a ústavných otázok až po sociálne, ekonomické, náboženské i kultúrne dejiny.

Indo-European Etymological Dictionaries Online
Producent: Brill
Typ dat: Překladové a výkladové slovníky

Indo-European Etymological Dictionaries Online rekonštruuje lexikón najdôležitejších indoeurópskych jazykov. Je rozsiahlym online referenčným zdrojom pre všeobecných a historických jazykovedcov.

Language and Linguistics Special E-Book Collection, 2007-2012
Producent: Brill
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Součástí Language and Linguistics Special E-Book Collection, 2007–2012 jsou elektronické monografie publikované původně vydavatelstvím Emerald (UK), které jsou nyní součástí portfolia Brillu. Zastoupena jsou témata z oblastí: jazyk a jazykověda, komunikace, sémantika, pragmatika, syntax, psaní, management vzdělávání při osvojování si anglického jazyka