SlovenskyEnglish


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma


VydavatelAnglistika a amerikanistika

Počet nalezených produktů: 134

U.S. History in Context
Producent: GALE, a Cengage Company
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Databáze představuje unikátní soubory materiálů – abstrakta, plné texty, mapy, audio i video klipy – z oblasti dějin USA. Zdrojem jsou nejen publikace vydavatele Gale, ale i přední periodika, relace význačných rozhlasových a televizních stanic.

Brill Online Journal Collection
Producent: Brill
Typ dat: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

Obsah elektronických vědeckých časopisů vydavatelství Brill je věnován mezinárodnímu právu, asijským studiím, historii, přírodním vědám, lidským právům, teologii, religionistice a dalším společenským a humanitním vědám. Rostoucí počet časopisů je indexován v citačních databázích Web of Science (50 titulů) a Scopus (přes 60 %) (prosinec 2014).

Brill Open E-Book Collection
Producent: Brill
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Vydavateľstvo Brill vydáva viacero otvorených časopisov a kníh. Všetky knihy, ktoré sú celé dostupné v režime open access nájdete v Brill Open E-Book Collection. U iných sa môžete stretnúť s open access kapitolami. Sú označené pri názve knihy vľavo zeleným obdĺžnikom s bielym „o“ v strede.

Brockelmann in English: The History of the Arabic Written Tradition Online
Producent: Brill
Typ dat: Encyklopedie

Tato on-line publikace je anglický překlad slavné knižní předlohy Geschichte der Arabischen Litteratur (GAL). Brockelmannovo dílo poskytuje bio-bibliografické informace o dílech napsaných v arabštině a jejich autorech s důrazem na klasické období. Dílo je členěno do chronologicky organizovaných sekcí, které jsou rozděleny podle literárního žánru. Jednotlivé záznamy se obvykle skládají z biografické části a seznamu autorských prací v rukopise a tisku s odkazy na sekundární literaturu.

Cambridge Archive Editions Online
Producent: Cambridge University Press
Typ dat: Primární prameny

V edícii Cambridge Archive Editions vydáva Cambridge University Press historické pramene. Online vychádzajú v spolupráci s East View Information Services:

English Historical Documents Online
Producent: Routledge
Typ dat: Primární prameny

English Historical Documents Online obsahuje 5500 primárnych prameňov britských dejín z rokov 500 až 1914. Súčasťou sú zmluvy, stanovy, vyhlásenia, protokoly vlády a kabinetu, vojenské depeše, príkazy, zákony, kázania, novinové články, pamflety, osobné a úradné listy, denníky a ďalšie. Každú časť dokumentov a mnoho dokumentov samotných sprevádza komentár redaktora. Zdroje pokrývajú široké spektrum tém, od politických a ústavných otázok až po sociálne, ekonomické, náboženské i kultúrne dejiny.

Indo-European Etymological Dictionaries Online
Producent: Brill
Typ dat: Překladové a výkladové slovníky

Indo-European Etymological Dictionaries Online rekonštruuje lexikón najdôležitejších indoeurópskych jazykov. Je rozsiahlym online referenčným zdrojom pre všeobecných a historických jazykovedcov.

Language and Linguistics Special E-Book Collection, 2007-2012
Producent: Brill
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Součástí Language and Linguistics Special E-Book Collection, 2007–2012 jsou elektronické monografie publikované původně vydavatelstvím Emerald (UK), které jsou nyní součástí portfolia Brillu. Zastoupena jsou témata z oblastí: jazyk a jazykověda, komunikace, sémantika, pragmatika, syntax, psaní, management vzdělávání při osvojování si anglického jazyka

Linguistic Bibliography Online
Producent: Brill
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Abstraktová databáze vědeckých publikací z oboru lingvistiky – obecná díla, jazyky oblastí indo-evropské, asijských a středozemních, iberské, afro-asiatské, kavkazské, dravidské, jihovýchodní Asie, australské, subsahary, americké – z celého světa. Zahrnuty jsou i dokumenty z příbuzných oborů – antropologie, psychologie, sociologie, filosofie a výpočetní technika.

Partridge Slang Online
Producent: Routledge
Typ dat: Překladové a výkladové slovníky

Partridge Slang Online je prvý autoritatívny online slovník nespisovného a nekonvenčného anglického jazyka. Jadro databázy tvorí A Dictionary of Slang and Unconventional English – od Erica Partridgea, ktorého dielo a výskum je štandardom pre lexikografov anglického slangu – a The New Partridge Dictionary of Slang and Unconventional English.