SlovenskyEnglish


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma


Vydavatel
Germanistika

Počet nalezených produktů: 60

Die Tagebücher von Joseph Goebbels Online
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ dat: Primární prameny

Databáze Die Tagebücher von Joseph Goebbels Online (Diaries of Joseph Goebbels) nabízí deníky předního nacistického politika, obsahující přepis všech rukopisných záznamů z let 1923 až 1941 a následných diktovaných zápisů až do roku 1945, více než 6000 záznamů a cca 16800 stran.

Gemälde in Museen - Deutschland, Österreich, Schweiz. Online
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ dat: Katalogy / Registry / Soupisy / Adresáře

Systematický soupis z 645 museí představuje katalog 178 000 obrazů, pastelů a dalších děl 31 200 umělců. Dílo je popsáno, názvem, dobou vzniku originálu, formátem, zařazením, stylem, materiálem a inventárním číslem; tvůrce jménem, zkrácenými bibliografickými údaji, kontaktními údaji musea a (u mnohých je link na informace v předplaceném Allgemeines Künstlerlexikon Online).

Germanische Altertumskunde Online
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

70 dílů se dvěma díly rejstříku v elektronické formě (vychází z mohadílného Reallexikon der Germanischen Altertumskunde včetně dodatků) představuje současný stav poznání německé a severoevropské kulturní historie – archeologie, umění, práva, etnologie i náboženství.

Germanistik Online Datenbank
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Německý jazyk, německé literární studie – na 350 000 monografií, kolekcí a časopisů o nich pojednávajících je zpracováno ve 600 000 záznamech s abstrakty s ročním přírůstkem na 60 000. Zdroj, zpracovávající dokumenty z posledních 50 let, přináší informace o literatuře, o studiích zabývajících se divadlem, medii, kulturní historií, linkvistikou.

Historisches Wörterbuch der Rhetorik (Historical Dictionary of Rhetoric)
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ dat: Encyklopedie

Historisches Wörterbuch der Rhetorik představuje doposud získané znalosti v jedinečné bibliografické databázi. Online elektronický formát umožňuje špecialistoům na retoriku a odborníkům na lingvistiku, literární vědy a kulturní dějiny vyhledávání podle lemmy, klíčových slov, autorů, typu dokumentu, web adresy a pod., celkem ve 1300 dokumentech.

Hitler. Quellen 1924-45
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ dat: Primární prameny

Plné texty primárních pramenů o Hitlerovi

IJBF-Online
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Bibliografická databáze – Internationale Jahresbibliographie der Festschriften – poskytuje příspěvky ve sbornících vydaných na počest významných osobností v oblasti společenských a humanitních oborů. Od roku 1983 vloženo na 600 tis. článků 27 500 oslavených osob publikovaných v období 1977 až 2007 z 20 zemí.

Kürschners Deutscher Gelehrten-Kalender Online
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Personen, Publikationen, Kontakte přináší biografické informace o přibližně 77 000 německy publikujících učencích, kteří pracují na německých univerzitách nebo jiných vědeckých a školských institucích.

Moutons Interaktive Einführung in die Historische Linguistik des Deutschen
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ dat: Encyklopedie

Online databáze přináší přehled vývoje německého jazyka, jeho fonologii, morfologii, syntaxi i slovník. Je vybaven video a audio příklady.

Müllers Großes Deutsches Ortsbuch 2012
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Adresář obsahuje podrobné údaje o 137 tisíc sídelních jednotek ve Spolkové republice Německo (okresů, měst, obcí, osad a samot) – název, typ sídla, počet obyvatel, telefonní předvolba, PSČ, dostupnost pošty, železniční stanice atd. Adresář je doplněn o kontakty na úřady veřejné správy.