SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Společenské vědy / Umění » Lingvistika a literatura


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma


Vydavatel
Lingvistika a literatura

Počet nalezených produktů: 437

The Picture Post Historical Archive, 1938-1957
Producent: GALE, a Cengage Company
Typ dat: E-noviny / Agenturní zpravodajství

The Picture Post obrazový magazin vydávaný v Británii v letech 1938 – 1957, určoval styl pro periodika tohoto typu pro celé 20. století. V elektronické formě usnadňuje získat pohled na denní život i na historicky důležité momenty domácích a zahraničních událostí.

The Shakespeare Collection
Producent: GALE, a Cengage Company
Typ dat: Primární prameny

The Shakespeare Collection obsahuje:

The Sunday Times Digital Archive, 1822-2006
Producent: GALE, a Cengage Company
Typ dat: E-noviny / Agenturní zpravodajství

The Sunday Times Digital Archive dává uživateli možnost vyhledávat a zobrazovat informace poskytované týdeníkem The Sunday Times, a to včetně The Sunday Times Magazine. Archiv nabízí všechny strany těchto novin z období 1822 až 2006, je to důležitý zdroj pro všechny humanitní a sociální obory, zejména pro oblast historie a kultury, médií, literatury a divadelních studií.

The Telegraph Historical Archive, 1855-2000
Producent: GALE, a Cengage Company
Typ dat: E-noviny / Agenturní zpravodajství

The Telegraph Historical Archive, 1855–2000 je kompletní archiv jednoho z celosvětově nejprodávanějších novinových titulů. Studenti a vědci tak mohou plnotextově vyhledávat ve více než 1 milionu stránek, titul je zdigitalizován od čísla 1 až do roku 2000. K dispozici jsou také čísla Sunday Telegraph od roku 1961.

The Times Digital Archive
Producent: GALE, a Cengage Company
Typ dat: E-noviny / Agenturní zpravodajství

The Times Digital Archive dává uživateli možnost vyhledávat a zobrazovat informace poskytované nejznámějším a nejcitovanějším deníkem na světě – londýnskými The Times. Archiv nabízí všechny strany deníku vyšlého v období 1785 až 2010, obsahuje skutečně každý nadpis, článek i obrázek.

The Times Literary Supplement Historical Archive 1902-2011
Producent: GALE, a Cengage Company
Typ dat: E-noviny / Agenturní zpravodajství

Kompletní faksimile vydání The Times Literary Supplement (TLS) z let 1902 až 2009 – 250 000 přehledných článků, dopisů, básní i esejí z více než 5 000 čísel.

Thesaurus Linguae Graecae
Producent: University of California, Irvine - TLG
Typ dat: Primární prameny

Thesaurus Linguae Graecae (TLG) je databáze všech dochovaných děl antické řecké literatury od období homérských básní do 6. stol. po Kr. a vybraných děl pozdější literatury byzantské. Tato databáze je nepostradatelným nástrojem pro každého klasického filologa i pro odborníky jiných oborů, kteří musí pracovat s texty antické řecké kultury v originálním znění. Jednou za několik let vycházejí nová vydání, která doplňují především texty byzantských autorů a také důležité fragmenty dosud nevydaných antických řeckých literárních děl.

Twayne´s Authors Online
Producent: GALE, a Cengage Company
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Twayne´s Authors Series je databází kritických příspěvků k životu a dílu významných spisovatelů, historie a vývoje literárních směrů a žánrů. Twayne's Authors Online obsahuje na 900 digitalizo­vaných knižných titulů (listopad 2013):

U.S. History Collection
Producent: GALE, a Cengage Company
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Články asi 40 odborných periodik úzkého zaměření, vydávaných převážně v Severní Americe. Indexování i digitalizace je zpřístupňuje z posledních dvou, tří desetiletí. Zdroj je určen i studentům i odborným pracovníkům.

U.S. History in Context
Producent: GALE, a Cengage Company
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Databáze představuje unikátní soubory materiálů – abstrakta, plné texty, mapy, audio i video klipy – z oblasti dějin USA. Zdrojem jsou nejen publikace vydavatele Gale, ale i přední periodika, relace význačných rozhlasových a televizních stanic.