SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Společenské vědy / Umění


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma


Vydavatel
Společenské vědy / Umění

Počet nalezených produktů: 1402

OECD Education iLibrary
Producent: OECD
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Soubor veškeré produkce OECD, která se vztahuje k problematice výuky – knihy, periodika a online databáze. Součásti titulu jsou ročenky Education at a Glance, zprávy PISA a další z oblasti výuky, časopis Higher Education Management and Policy (vydávaná 3× ročně), OECD Education Statistics.

OECD Education Statistics
Producent: OECD
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Obsahuje medzinárodne porovnateľné dáta o základných aspektoch vzdelávacích systémov krajín OECD od roku 1985. Údaje popisujú celý proces vzdelávania aj podľa pohlavia, veku, úrovne vzdelania a ďalších.

OECD Employment and Labour Market Statistics
Producent: OECD
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Online zpřístupněné statistiky, které se týkají zaměstnanosti, trhu práce. Zpracovávána jsou data od roku 1965, 20 členských států i dalších nečlenů.

OECD Employment iLibrary
Producent: OECD
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Online přístup ke všem publikacím OECD – knihy, periodika, databáze, které se týkají zaměstnanosti, trhu práce, a byly opublikovány po roce 1998.

OECD Environment iLibrary
Producent: OECD
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Uživatel má zajištěn přístup ke všem e-books a databázím producenta, které se zabývají problematikou životního prostředí a vyšly po roce 1998, např. OECD Environmental Outlook, the OECD Environmental Data Compendium, OECD Environmental Policy Reviews. Ročně vychází více jak 10 titulů.

OECD Factbook (open access)
Producent: OECD
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Ve své podstatě je OECD Factbook nejzákladnější publikací vydávanou OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj). Její podtitul je „Economic, Environmental and Social Statistics“, což hovoří za vše. Jako zástupci OECD pro ČR a SR vám můžeme 260 stránkovou tištěnou verzi dodat za 50 EUR, případně v elektronické verzi na USB klíčence za 30 EUR. Pokud Vám ale vyhovuje online verze, je vám k dispozici na webu zdarma.

OECD Finance and Investment iLibrary
Producent: OECD
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Uživatel dostává k dispozici v online režimu veškerou publikovanou literaturu – knihy, periodika i databáze, které se týkají finanční a investiční problematiky. Zahrnuty jsou též zdroje

OECD Governance iLibrary
Producent: OECD
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Online přístup k veškeré produkci knižní i periodické (od roku 1998), jejímž obsahem jsou věci veřejné, regulace reforem, vztah stát-město a další. Zahrnuje časopisy OECD Journal: Competition Law and Policy a OECD Journal on Budgeting. Ročně je vydáno v této oblasti na 15 knižních titulů.

OECD Health Statistics
Producent: OECD
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Obsah zdroje je převážně zaměřen na ekonomiku zdraví v členských zemích OECD. Údaje jsou uvedeny od roku 1960, týkají se mimo jiné statusu léčebné péče, zdroje její úhrady, farmaceutického trhu atd.

OECD Industry and Services iLibrary
Producent: OECD
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Přístup k veškeré produkci knižní (ročně kolem 15 nových titulů), periodické i k databázím, jejichž obsahem jsou údaje o průmyslu a službách, publikované od roku roku 1998. Kolekci tvo­ří: