SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Technologie a výroba » Inženýrství a průmysl obecně


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma


Vydavatel
Inženýrství a průmysl obecně

Počet nalezených produktů: 112

ebrary PennWell
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Seznam nabízených titulů a další informace: titles for academics, titles for corporations & government

Engineering & Industrial Management Ebook Subscription
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Engineering & Industrial Management Ebook Subscription (dříve ebrary Engineering & Industrial Management) soustřeďuje 134 titulů a nejdůležitějších dokumentů (únor 2016) zabývajících se projekcí, výrobní kontrolou, řízením produkce a konstrukce, strategií sledování kvality Six Sigma. K dispozici je produkce nakladatelů: Amacom; Butterworth-Heinemann; CRC Press; The Institution of Engineering and Technology; McGraw-Hill. Dostupné formou předplatného.

Engineering Case Studies Online
Producent: Alexander Street, a ProQuest Company
Typ dat: Audiovizuální dokumenty

Na 250 hodin videí a 50 000 stránek plných textů seznámení s pozoruhodnými zdary ale i neúspěchy (dohromady kolem 1 000 případů) z mnoha inženýrských oborů – z aeronautiky, životního prostředí, jaderných oborů, automobilismu a dalších.

Engineering Select Ebook Subscription
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Z produkce nakladatelství Artech House, CRC Press, Elsevier Science, McGraw-Hill, Wiley je v kolekci Engineering Select Ebook Subscription (dříve ebrary Engineering Select) poskytováno 593 titulů (únor 2016) zabývajících se chemií včetně chemikálií, stavebním inženýrstvím, elektrotechnikou a elektronikou, naukou o materiálech, strojírenstvím. Dostupné formou předplatného.

European Patents Fulltext
Producent: Lexis-Nexis Univentio
Typ dat: Patenty a ochranné známky

Patenty registrované u European Patent Office od založení po současnost, databáze je vedena v angličtině, němčině a francouzštině. Retrospektiva od 1978, aktualizace týdně, cca 900 000.

France Patents Fulltext
Producent: Lexis-Nexis Univentio
Typ dat: Patenty a ochranné známky

Zdroj všech udělených a chráněných patentů ve Francii od roku 1989.

Gale Group New Product Announcements/Plus®
Producent: Cengage Learning - Gale
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Plné texty tiskových zpráv o nových produktech a službách nabízených americkými a mezinárodními společnostmi, popis výrobků, technologie výroby, dostupnost, licenční podmínky, distribuční možnosti, ceny. Informace jsou získávány od výrobců a distributorů. Od roku 1985 obsahuje zdroj více jak 4.5 mil. dokumentů.

Gale Group Newsletter Database
Producent: GALE, a Cengage Company
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Databáze záznamů ze 100 nejdůleži­tějších specializovaných novinových titulů. Přináší informace, analýzy o společnostech, trhu, technologiích. Obsahuje okolo 5,6 mil. záznamů od začátku roku 1988. Aktualizace každý den.

Gale Group Trade & Industry Database
Producent: Cengage Learning - Gale
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Výběrově sleduje mezinárodní periodika vztahují se k obchodu, ekonomice a průmyslové výrobě. Články jsou poskytovány ze 1 100 časopisů s obchodní problematikou a na 100 z bankovní oblasti. Retrospektiva od 1976, aktualizace denně, přes 21 mil. záznamů.

Germany Patents Fulltext
Producent: Lexis-Nexis Univentio
Typ dat: Patenty a ochranné známky

Databáze Germany Patents Fulltext obsahuje plné texty německých patentů publikovaných od roku 1861.