SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Technologie a výroba » Inženýrství a průmysl obecně » Technika a inženýrství [obecně]


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma
Vydavatel

Technika a inženýrství [obecně]

Počet nalezených produktů: 39

ANTE: Abstracts in New Technologies and Engineering
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

ANTE (dříve Current Technology Database) indexuje přes 350 předních časopisů – Source List, dále konferenční materiály, technické zprávy, patenty z oblasti techniky a aplikované vědy publikovaných ve Velké Británii, USA. První záznamy jsou z roku 1982, abstrakta jsou uváděna od roku 1993. Celkový počet záznamů činí přes 420 000 s ročním přírůstkem kolem 20 000. K indexaci i vyhledávání slouží thesaurus se 40 000 termíny.

Core Engineering Ebook Subscription
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

****Core Engineering Ebook Subscription** (předtím ebrary Core Engineering poskytuje 807 dokumentů (únor 2016) zabývajících se chemií, civilním a stavebním inženýrstvím, elektronikou a elektrotechnikou, materiály, strojním inženýrstvím, pocházejících z nakladatelstvích American Society of Civil Engineers, Artech House, CRC Press, Elsevier Science, McGraw-Hill, Wiley. Dostupné formou předplatného.

ebrary Engineering & Industrial Management
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Seznam nabízených titulů a další informace: titles for academics, titles for corporations & government

ebrary Engineering Select
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Seznam nabízených titulů a další informace: titles for academics, titles for corporations & government

ebrary Subscription Micro-Collections
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Seznam nabízených titulů a další informace: titles for academics, titles for corporations & government

Engineering Case Studies Online
Producent: Alexander Street
Typ dat: Audiovizuální dokumenty

Na 250 hodin videí a 50 000 stránek plných textů seznámení s pozoruhodnými zdary ale i neúspěchy (dohromady kolem 1 000 případů) z mnoha inženýrských oborů – z aeronautiky, životního prostředí, jaderných oborů, automobilismu a dalších.

General Science Collection
Producent: GALE, part of Cengage Learning
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Kolekce čítá přibližně 200 odborných periodik, poskytujících informace především o posledním vědeckém výzkumu, např. fyzice nukleárních částic, pokrocích v matematice či nanotechnologii.

High Technology Research Database with Aerospace
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Obsah souborné databáze tvoří na 10 milionů záznamů (aktualizace probíhá měsíčně, roční přírustek je přes 100 000) z excerpce kolem 3 000 časopisů i konferenčních materiálů, zpráv firemní literatury patentů, knih, tiskových zpráv. Produkt sestává ze samostatných částí:

Knovel Library - General Engineering & Project Administration
Producent: různí / Knovel Corporation
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Seznam nabízených titulů a další informace: Knovel Library

ProQuest Dissertations & Theses A&I Sciences and Engineering
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: Kvalifikační práce

PQDT A&I Sciences and Engineering je podsouborem PQDT Global zaměřeným na oblast přírodních věd a techniky, který obsahuje abstrakty a bibliografické záznamy dizertačních prací.