SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Technologie a výroba » Technické obory


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma


Vydavatel
Technické obory

Počet nalezených produktů: 289

RSC Journals Archive
Producent: Royal Society of Chemistry
Typ dat: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

Seznam nabízených titulů: Browse by Title: Journals Archives

Safari: O’Reilly’s Learning Platform for Higher Education
Producent: O’Reilly & Associates
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Seznam nabízených titulů a další informace: na vyžádání

Safari® Books Online Public Library Series
Producent: O’Reilly & Associates, Pearson Technology Group
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Kolekce Safari® Books Online Public Library Series byly vyvinuty speciálně pro veřejné knihovny. Kolekce nabízí práci s obsahem 400 vybraných elektronických knih z oblasti výpočetní techniky, softwarových aplikací, digitální fotografie, zábavy, Internetu, Windows, PC a Apple Mac.

Safari® Tech Books Online
Producent: O’Reilly & Associates, Pearson Technology Group
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Seznam nabízených titulů a další informace: Safari Books Online – All Titles

Science & Technology Ebook Subscription
Producent: různí / ProQuest LLC
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

ProQuest Science & Technology Ebook Subscription (dříve ebrary Science & Technology) obsahuje odborné elektronické monografie zaměřené na biologické vědy – zemědělství a lesnictví, vědy o přírodním prostředí a jeho zachování, anatomii a fyziologii, genetiku a genomiku, biotechnologie, botaniku, biologii moře a zoologii. Dále tituly z oboru informační technologie – zejména programování, telekomunikace, bezpečnost aj. Nechybí také publikace pro inženýrské obory různých směrů, pro klimatologii, letectví a kosmonautiku, vědu o zemi, mechaniku, meteorologii, matematiku, materiálové vědy, bezpečnost, elektroniku, energetiku, pravděpodobnost a statistiku, zahrnuje i astronomii, chemii, kvantovou teorii, komunikaci a pravidla psaní aj.

SNL/MSU/DOE Composite Materials Fatigue Database
Producent: Montana State University a United States Department of Energy
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Specializovaná databáze SNL/MSU/DOE Composite Materials Fatigue Database obsahuje informace, jejichž získání je velmi obtížné nebo zdlouhavé. Pomáhá při návrhu a výrobě lopatek větrných turbín, v leteckém a kosmickém průmyslu a dalších odvětvích, kde je potřebné znát, zkoumat nebo vylepšovat vlastnosti kompozitních materiálů včetně jejich strukturální odolnosti, hmotnostního poměru kompozitů, tolerance poškození, únavy a vlastností v lomu.

Social SciSearch
Producent: Thomson ISI
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Víceoborová databáze kompletních bibliografických dat a údajů o použité literatuře (Cited References) v relevantních článcích z předních světových vědeckých časopisů z celé řady oborů antropologie, ekonomiky, filozofie, geografie, historie, informatiky, kriminologie, lingvistiky, obchodu, politologie, práva, psychiatrie, psychologie, sociální péče, urbanistiky vzdělání, zdravotní politiky a dalších. K dispozici je retrospektiva od roku 1972.

Software Patents Worldwide
Producent: Kluwer Law International
Typ dat: Patenty a ochranné známky

Seznam nabízených titulů a další informace: Kluwer Law Online – Looseleafs

Sustainability: Science, Practice, & Policy (open access)
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

The Arts Ebook Subscription
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

ProQuest The Arts Ebook Subscritpion (dříve ebrary Arts) je kolekce odborných elektronických monografií zaměřených na hudbu, divadlo, tanec, film, drama, fotografii, estetiku, masová média, komunikaci, umění a architekturu z produkce významných vydavatelů, např. Columbia University Press, IB Tauris, Opera Journeys, Oxford University Press, Random House a další.