SlovenskyEnglish


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma
Vydavatel

Strojírenství

Počet nalezených produktů: 33

Mechanical & Transportation Engineering Abstracts
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Citační databáze zaměřená na oblast strojírenství a dopravního inženýrství vychází ze sledování 3000 periodických a řady dalších neperiodických publikací z celého světa od roku 1966 (nejstarší excerptovaný dokument je z roku 1895). Tezaurus databáze obsahuje 12 500 termínů a většina novějších záznamů zahrnuje citovanou literaturu, e-mail autora a kontaktní informace o vydavateli. Navíc ke každému časopisu je uveden parametr relevance vzhledem ke stavebnickým oborům. Databáze obsahuje přes 7 mil. záznamů, roční přírůstek je okolo 40 000 dalších. Aktualizace měsíčně.

Mechanical Engineering Ebook Subscription
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Mechanika fluida, mechanika lomů, mazání, tribologie a vibrace je problematika, kterou zahrnuje Mechanical Engineering Ebook Subscription (dříve ebrary Mechanical Engineering). Kolekce je sestavena z 133 titulů (únor 2016) z produkce Butterworth-Heinemann, CRC Press, Elsevier Science, McGraw-Hill, Wiley a dalších. Dostupné formou předplatného.

ProQuest Ebook Central - vlastní výběr titulů
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Na platformě ProQuest Ebook Central jsou na výběr knihy nakladatelství Routledge, Taylor & Francis, Springer, Elsevier, Wiley-Blackwell, IGI Global, ABC-CLIO, Karolinum Press, ad. z mnoha oborů a podoborů.

Weldasearch
Producent: TWI (The Welding Institute)
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

WELDASEARCH je mezinárodní bibliografická databáze o spojování materiálů zpracovávaná evropským institutem TWI. Pokrývá problematiku obloukového, laserového, plynového a odporového sváření, sváření elektronovým paprskem, pájení, spojování kovových a nekovových materiálů, vlivu koroze, kontrolu a testování kvality, problematiku ohrožení zdraví a životního prostředí při spojování a mnoho dalších aspektů. Databáze obsahuje přes 200 000 záznamů od roku 1968. Odpovídá tištěné verzi Welding Abstracts Journal. Aktualizace probíhá jednou měsíčně, roční přírůstek je 4 000 záznamů.

ASTM Compass
Producent: ASTM
Typ dat: Normy a standardy

ASTM (American Society for Testing and Materials, založena 1898) je vůdčí světová instituce v oblasti inženýrství, materiálů a testování, produkující obří kolekci standardů, technických reportů, testovacích metodik, časopisů, knih, konferenčních sborníků a odborných videí.

MechanicalENGINEERINGnetBASE
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Soubor 958 titulů (březen 2018) pokrývá vedle klasického inženýrství i příbuzné obory, jak vyplývá z jejich zařazení do kategorií:

Taylor & Francis Science & Technology Library
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ dat: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

The Taylor & Francis Science & Technology Library zpřístupňuje v elektronické podobě vědecké časopisy vydavatelství Taylor & Francis, Routledge, Psychology Press, od roku 2014 i M.E. Sharpe a Landes Bioscience a od roku 2015 také Bloomsbury a Maney Publishing. Z 500 časopisů je 82 % ve Web of Science v citačním indexu (Thomson Reuters).

Wiley Online Books
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Seznam nabízených titulů a další informace: e-knihy a knižní série

Wiley Online Reference Works
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: Encyklopedie

Kolekce příruček a encyklopedií pokrývajících široký počet vědních i technických a inženýrských oborů. Mnohé mají unikátní postavení mezi zdroji informací. Vesměs jsou tvořeny a aktualizovány předními odborníky v daném oboru a vydavatel stále aktualizuje jejich obsah.

Wiley Online Reference Works - Mechanical & Aerospace Engineering
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: Encyklopedie

Kolekcia príručiek a encyklopédií vydavateľstva Wiley zameraných na strojárstvo. Mnohé majú unikátne postavenie medzi informačnými zdrojmi. Tvorené a aktualizované sú poprednými odborníkmi a vydavateľ stále aktualizuje ich obsah: