SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Trialy » Try Knovel

Try Knovel

Platí do: 31. 12. 2018
Produkt: Knovel Library

Úspech knižných kolekcií Knovel je daný jednak excelentnou úrovňou spracovania údajov ťažiskových príručiek pre inžinierov a najmä unikátnou technológiou na ich sprístupnenie. K typickým vlastnostiam Knovelu patria predovšetkým detailné možnosti vyhľadávania nielen v textoch, ale aj fyzikálnych, chemických a ďalších hodnotách, prehľadná navigácia vo výsledkoch vyhľadávania a pokročilé možnosti práce s rovnicami.

Zoznámte sa s interaktívnymi nástrojmi, o ktoré sú obohatené technické a prírodovedné príručky na platforme Knovel. Počas osobného skúšobného prístupu máte dostupné:

  • 120 z vyše 1200 interaktívnych rovníc
  • Knovel Critical Tables
  • International Critical Tables of Numerical Data, Physics, Chemistry and Technology
  • Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables
  • PTC Engineering Mathcad Worksheets
  • Smithsonian Physical Tables
  • Knovel Sampler s ukážkami všetkých interaktívnych nástrojov
  • Knovel Unit Converter

Pokiaľ ste z akademickej organizácie, získate osobný prístup na jeden rok a z komerčnej organizácie na dva týždne.

Máte prístup ku Knovel Library v internetovej sieti vašej organizácie a nefunguje vám prístup? Choďte na Knovel Troubleshoot. Získané údaje, resp. printscreen, pošlite Lucii Poledníkovej pre lepšiu analýzu problému.

Žádost o testovací přístup / zápůjčku

Vyplňte, prosím, zvýrazněné položky.Odesláním tohoto formuláře vyjadřuji souhlas s tím, aby společnost Albertina icome Praha s.r.o. zpracovávala mé osobní údaje podle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a aby užívala můj elektronický kontakt pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou.