SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Passport: Cities

Passport: Cities

Producent: Euromonitor International Ltd.
Vydavatel: Euromonitor International Ltd.
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze
URL: Homepage produktu
Obory: Marketing a management | Spotřební průmysl 

Chcete vědět víc?
Pište a volejte, Jiří Kadleček má odpovědi na všechny vaše dotazy.

Popis produktu

Passport: Cities zpřístupňuje socioekonomické údaje a analýzy pro 1150 největších měst z celého světa (září 2014). S podílem více než 50 % světové populace žijící v metropolích a městech poskytuje tato interaktivní databáze cenné informace pro strategické plánování.

Lokalizované městské ekonomické profily a analýzy spotřebitelů využívají zejména globální společnosti, banky, konzultantské firmy, vlády a podnikatelé, aby pochopili rozsah a směr hospodářských a spotřebitelských trendů ve městech. Analýzy jsou založené na městské ekonomické teorii a celosvětové síti analytiků Euromonitoru ze v daných zemích.

Zprávy poskytují informace o hospodářství, demografických trendech, úrovni a rozdělení příjmů i výdajů domácností, spotřebitelských preferencích, městské infrastruktuře a její dostupnosti ve městě. Součástí standardizovaných statistik jsou:

  • historické data 2005 – 2013 a předpovědě do roku 2020
  • 270 socio-ekonomických indikátorů pro 126 měst
  • 170 socio-ekonomických indikátorů pro 1024 měst
  • nástroje na vizualizaci dat