SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Společenské vědy / Umění » Lingvistika a literatura


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma

Vydavatel

Lingvistika a literatura

Počet nalezených produktů: 437

Brepolis Latin Full-Text
Producent: Brepols Publishers
Typ dat: Primární prameny

Kolekce produktů:

Brepolis Medieval Bibliographies Online
Producent: Brepols Publishers
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Kolekce bibliografických databází:

Brepolis Medieval Encyclopaedias Online
Producent: Brepols Publishers
Typ dat: Encyklopedie

Kolekce encyklopedií:

Brepols Miscellanea Online
Producent: Brepols Publishers
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Brepols Miscellanea Online – Essays in Mediaval Studies obsahuje vyše 7000 esejí o stredovekých dejinách a medievialistike od roku 1998 po súčasnosť. Vyhľadávať sa dá v bibliografických záznamoch a úplných textoch. Dostupná je formou nákupu kolekcií pre jednotlivé roky od 2011 (približne 850 článkov ročne) a archívu 5200 článkov z rokov 1998 – 2010. 75 % textu je v angličtine.

Brepols Periodica Online
Producent: Brepols Publishers
Typ dat: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

Brepols Periodica Online obsahuje vzácne a ťažko dostupné vedecké články z odborov egyptológia a orientalistika, medievialistika, dejiny, umenie a architektúra, religionistika, jazyk a literatúra, klasické štúdiá, dejiny vedy, filozofia a archeológia.

Brepols Periodica Online - Archive
Producent: Brepols Publishers
Typ dat: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

Online přístup k 12 500 titulů časopisů, plným textům článků přímým linkem poskytuje tato služba. Pokrývá období od roku 1919 do 2006 převážně humanitní obory: Archaeology, Art & Architecture, Classical Studies, Egyptology & Oriental Studies, History, History of Science, Language & Literature, Medieval Studies, Philosophy, Religious Studies.

CEEOL - Central and Eastern European Online Library
Producent: rôzni
Typ dat: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

CEEOL je elektronická knižnica a platforma na sprístupnenie odborných a vedeckých časopisov zo strednej, východnej a juhovýchodnej Európy v digitalizovanej podobe so zameraním na humanitné a spoločenské vedy, ktoré sú ťažko dostupné v tlačenej alebo elektronickej podobe.

Database of Latin Dictionaries
Producent: Brepols Publishers
Typ dat: Encyklopedie

Pro vydavatelství Brepols Publishers připravuje Centre « Traditio Litterarum Occidentalium » (CTLO). Pro studenty a odborníky jsou v elektronické formě spojeny devět druhů latinských slovníků, které slouží k překladu latinských textů do moderních jazyků, k semantickému a etymologickému výkladu latinských slov v latinském jazyce, i poskytuje historické latinské slovníky. Zdroj je propojen s Library of Latin Texts.

Dictionary of Medieval Latin from British Sources
Producent: Brepols Publishers
Typ dat: Překladové a výkladové slovníky

The Dictionary of Medieval Latin from British Sources (DMLBS) byl v tištěné podobě v letech 1975 a 2013 vydán British Academy. Obsahuje cca 87 000 záznamů a jako jediný se zaměřuje na britskou středověkou latinu.

In Principio Online
Producent: Brepols
Typ dat: Katalogy / Registry / Soupisy / Adresáře

Databáze obsahuje přes 1 milion incipitů – úvodních identifikačních slov – latinských rukopisů od antiky po renesanci. Databáze je vydávána v každoročních aktualizacích ve spolupráci s Hill Monastic Manuscript Library | Collections a IRHT, institut de recherche et d’histoire des textes a dalších. Online verse je doplněna Repertorium Biblicum Medii Aevi a Thesaurus Musicarum Latinarum.