SlovenskyEnglish

Úvod » Semináře » How SciFlow makes Diamond Open Access Publications easier and faster

How SciFlow makes Diamond Open Access Publications easier and faster

Kdy: 23. 3. 2023, 11:00 – 12:00
Vložné: zdarma, nutná registrace

Zaregistrujte se na webinář.

Nevyhovuje vám čas? Zaregistrujte se a my vám pošleme odkaz na záznam.

Zatímco pro velké vydavatele je nemyslitelné zpřístupňovat publikace pouze ve formátu PDF, pro časopisy s otevřeným přístupem je mediálně neutrální produkce výzvou. Zavedené systémy, jako jsou repozitáře a systémy pro správu pracovních postupů, obvykle nezahrnují produkční proces. Tato mezera vede k potížím při poskytování publikací ve strojově čitelných a online formátech.

Těmito tématy se bude zabývat přednášející Dr. Carsten Borchert, spoluzakladatel společnosti SciFlow GmbH:

  • Krátké představení společnosti SciFlow
  • pracovní postup pro publikování z jednoho zdroje pomocí SciFlow
  • případové studie o tom, jak instituce vydávají časopisy a knihy pomocí SciFlow
  • jak začít používat SciFlow Publish
  • SciFlow Publish pro vaše publikace a prostor pro vaše dotazy

Invitation

While it is unthinkable for large publishers to make publications available only as PDFs, media-neutral production is a challenge for open-access journals. Established systems such as repositories and workflow management systems usually do not map the production steps. This gap leads to a high effort to provide publications in machine-readable and online-based formats.

SciFlow Publish complements the single-source publishing workflow

With SciFlow Publish, we aim to make institutional publishing easy, accessible, and format-independent. (University)Pu­blishers can use SciFlow to implement a single-source publishing workflow to increase the number of high-quality OA publications and the number of formats.

The right solution for your publishing process

Whether it's editing, production, or a completely different point in the publishing process, you can use SciFlow Publish to serve your specific needs. You take precisely what you need and profitably supplement your existing work.

Learn about SciFlow Publish in the Live Webinar

In this webinar, the speaker and managing director of SciFlow GmbH – Dr. Carsten Borchert – will cover the following topics:

  • Brief introduction to SciFlow
  • Presentation of the single-source publishing workflow with SciFlow.
  • Case studies: How journal and book publishing was simplified with SciFlow.
  • Getting started with SciFlow Publish
  • SciFlow Publish for your publications & Q&A session