SlovenskyEnglish

Úvod » Podpora » Konsorcia

Konsorcia

Co je konsorciální/sku­pinová licence

V současnosti zřejmě nejefektivnější způsob jak zpřístupnit elektronické informační zdroje. Je založen na velmi jednoduchém principu: více zájemců o produkt = větší sleva.

K získání skupinové licence není nutné zakládat žádný právní subjekt (“konsorcium”), seskupení může být zcela neformální nebo podepřené např. společnou smlouvou o spolupráci.

Proč skupinové licence

  • nižší cena na účastníka – konsorciální slevy se často pohybují v řádech jednotek až desítek procent
  • větší šance získat finanční podporu v grantových programech – grantové agentury obecně dávají přednost projektům založeným na spolupráci více institucí, s předpokládanou větší využitelností daného informačního zdroje.
  • širší dostupnost odborných informací

Jak začít?

Konsorciální ceny stanovují vydavatelé individuálně. Doporučujeme následující postup:

  • Vyjasněte si, o které zdroje máte zájem a na jaké období.
  • Sepište, kdo jsou vaši potenciální konsorciální partneři. Minimální počet členů konsorcia bývá 3–4 a obecně platí: čím více členů, tím větší slevy.
  • Ozvěte se nám

Vyžádání nabídky je bezplatné a k ničemu nezavazuje.

Žádejte podrobnější informace