SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

IOP Publishing vydalo svou 600. publikaci 24. 9. 2021 - IOP Publishing

Katalog e-knih z vydavatelství IOP Publishing již čítá 600 titulů, jubilejním titulem je Quantum Entanglement Engineering and Applications.

Nyní máte možnost získat tuto publikaci zdarma v elektronické podobě, stačí vyplnit online formulář.

Vydavatelství Institute of Physics vydává odborné časopisy, odborné monografie a vysokoškolské učebnice zaměřené na teoretické a aplikované fyzikální vědy. S obsahem publikací se seznámíte přes volně dostupné první kapitoly a e-knihy z edice Physics World Discovery, které si můžete zdarma přečíst a stáhnout celé.

E-knihy IOP jsou dostupné formou trvalého nákupu v kolekcích AAS-IOP Astronomy, Expanding Physics a Concise Physics. Rádi poskytneme bližší informace o možnostech zpřístupnění pro vaši instituci.

Více informací

Které články z časopisů pro stavební obory jsou nejčtenější? 23. 9. 2021 - ICE Publishing

Vydavatelství ICE Publishing zpřístupnilo všem zájemcům top 10 článků za rok 2021. Tematické zaměření: cirkulární ekonomika, stavebnictví, energetika, dopravní chudoba (transport poverty), geotechnologie, udržitelnost, ad.

ICE Virtual Library je největší kolekce publikací pro stavební inženýrství s impaktovanými časopisy, jako jsou Proceedings of the ICE – Civil Engineering, který vychází od r. 1836, dále Géotechnique, Magazine of Concrete Research nebo Structures and Buildings. Kromě časopisů zde vychází také průmyslové standardy, manuály, ověřené postupy (best practice), technické specifikace, projektová dokumentace, zprávy o nejnovějším výzkumu, příručky, učebnice, sborníky a případové studie. Publikují zde jak akademici, tak odborníci z praxe.

Má-li Vaše instituce zájem o předplatné některého z časopisů ICE, kontaktujte Janu Machonskou nebo Miriam Suchoňovú.

Více informací

Vydavatelství Karger rozšiřuje OA program o další dva časopisy 22. 9. 2021 - S. Karger Publishers

Vydavatelství Karger přesouvá další dva odborné časopisecké tituly mezi Gold OA tituly, a to od ledna 2022:

Vydavatelství představilo také nové webové stránky zaměřené na OA a Open Science. OA časopisy tvoří cca třetinu z celkového portfolia vydavatelství Karger, všechny ostatní časopisy Karger Publishers jsou hybridní. Vydavatelství rozšířilo svou spolupráci se servery bioRxiv a medRxiv. Karger je zapojen do Iniciativy pro otevřené citace (I4OC), pro otevřené vědecké zdroje (I4OC) a otevřené abstrakty (I4OA).

Vydavatelství Karger se specializuje na časopisy a knihy pro výzkum a klinickou praxi v oblasti biomedicínckýh věd. Kompletní přehled všech kolekcí Karger naleznete v našem katalogu, stejně tak seznam open access časopisů.

Chcete vědět více o publikování v časopisech Karger? Zhlédněte prezentaci, prostudujte si návod Submission to a Karger Journal a/nebo si objednejte příručku How to get your biomedical paper published. Vítaným pomocníkem pro autory je také nástroj Journal Scout.

Korespondenční autoři z Univerzity Karlovy a Masarykovy Univerzity mají možnost publikování v titulech Karger v režimu OpenAccess bez nutnosti hradit poplatek za zpracování článku (Article Processing Charge, APC).

Více informací

Prestižní časopisy pro astronomii od ledna v režimu gold open access 20. 9. 2021 - IOP Publishing

American Astronomical Society (AAS) oznámila přechod svých prestižních časopisů na plně otevřený přístup (OA) od 1. ledna 2022.

V rámci této změny budou všechny články v portfoliu časopisů AAS volně přístupné. Přechod se dotkne časopisů Astronomical Journal, Astrophysical Journal, Astrophysical Journal Letters a Astrophysical Journal Supplement Series; časopis Planetary Science Journal, vydávaný ve spolupráci s divizí pro planetární vědy, je již dostupný v režimu OA.

Časopisy AAS jsou k dispozici na platformě IOPscience.

Více informací

De Gruyter vdechl nový život pokladům ve svém archivu 17. 9. 2021 - de Gruyter GmbH & Co. KG

Vydavatelství De Gruyter zkompletovalo svůj knižní archiv v digitální podobě, který trvale zpřístupňuje více než 53 000 originálních vědeckých prací, zpětně až do roku 1749.

De Gruyter Book Archive dokumentuje více než 270 let německé a evropské intelektuální historie. Zahrnuje program nakladatelských domů Georg Reimer, G. J. Göschen, I. Guttentag, Karl I. Trübner a Veit & Comp., které Walter De Gruyter v roce 1923 spojil a založil tak své nakladatelství. Archiv je úzce spjat nejen se jmény jako Klopstock, Wieland, Goethe, Schiller, Fichte, Humboldt, Schleiermacher, Tieck, Novalis, Kleist nebo bratři Grimmové. Představuje také jedinečný archiv německého klasicismu a romantismu, předbřeznového a pobřeznového období a vzrůstajícího nadšení pro medicínu a přírodní vědy v návaznosti na osvícenství.

Po dokončení projektu jsou nyní všechny archivní tituly dostupné jako indexované PDF s možností fulltextového vyhledávání na degruyter.com. Jsou snadno vyhledatelné prostřednictvím DOI a MARC záznamů a knihovnám jsou k dispozici jako kompletní kolekce, jednotlivé tituly nebo balíčky.

Více informací

ACM vydává první číslo nového časopisu o evolučních výpočtech 16. 9. 2021 - ACM - Association for Computing Machinery

Association for Computing Machinery (ACM) vydala inaugurační číslo nového časopisu ACM Transactions on Evolutionary Learning and Optimization (TELO), který se zabývá evolučními výpočty. Šéfredaktory jsou Darrell Whitley a Jürgen Branke. První číslo časopisu je volně přístupné.

Evoluční výpočty jsou podoborem umělé inteligence a čerpají inspiraci z principů biologické evoluce s cílem optimalizovat (co nejvíce zefektivnit) algoritmy, softwarové a hardwarové systémy. Tento obor se rozrostl v rozsáhlou a úspěšnou disciplínu s tisíci výzkumníky a dvěma profesními organizacemi: ACM Special Interest Group on Genetic and Evolutionary Computation (SIGEVO), na kterou je časopis napojen, a IEEE Computational Intelligence Society.

TELO bude publikovat původní články ze všech oblastí evolučních výpočtů a příbuzných oborů, jako je bayesovská optimalizace nebo inteligence roje (swarm intelligence). Redakční rada má rovněž zájem o příspěvky týkající se praktického využití evolučních výpočtů, mimo jiné v oblastech jako je logistika, plánování, zdravotnictví, hry, robotika, softwarové inženýrství, klastrování, atd.

Více informací

Cambridge Elements: krátke monografie prekročili päťstovku 16. 9. 2021 - Cambridge University Press

V polovičke septembra prekročil počet vydaných krátkych monografií Cambridge Elements päťsto. Ťažisko sa venuje témam zo spoločenských vied, zastúpené sú aj vedy o Zemi, vedy o živej prírode, technika, matematika a fyzika.

V auguste boli najčítanejšie tituly:

S Cambridge Elements sa môžete zoznámiť cez voľne dostupné prezeranie, 16 je v režime open access a viacero je dočasne sprístupnených.

Dostupné sú formou trvalého nákupu kolekcií alebo jednotlivých titulov, zaradené sú aj do akvizície založenej na využití.

Více informací

Vylepšený zážitek ze čtení pro uživatele Books@Ovid 14. 9. 2021 - Wolters Kluwer - Ovid

Pro uživatele elektronických knih na platformě Ovid je k dispozici nová čtečka s mnoha výhodami:

  • responzivní design, přizpůsobí obrazovku prohlížení na PC, tabletu nebo mobilu
  • sdílení odkazu na publikaci nebo kapitolu
  • rychlá navigace – prolinkování na obrázky, videa a použitou literaturu
  • zobrazení obsahu (Table of Contents)
  • pro uživatele s osobním účtem My Account možnost uložit si vlastní poznámky a zvýraznit text (My data) nebo vytvoření záložky na konkrétní stránce (Bookmark)
  • vyhledávání v textu publikace (Search)
  • roztažení stránky na celou obrazovku (Full-screen)
  • rychlý posun mezi kapitolami (Chapter navigation)
  • nastavení barvy pozadí, barvy a velikosti písma, řádkování, ad. (Page Settings)

V tuto chvíli mají uživatelé možnost prohlížení obsahu s pomocí nové čtečky u většiny titulů na platformě Ovid, stačí kliknout na tlačítko New Book Reader. Ukázky viz video.

Ovid nabízí přístup k široké škále online knih napříč lékařskými obory, zahrnující výzkumné a klinické tituly od předních světových nakladatelství, a to formou předplatného či jednorázového nákupu.

Více informací

Wolters Kluwer a American College of Surgeons oznamují spolupráci 13. 9. 2021 - Wolters Kluwer - Ovid

Společnost Wolters Kluwer, Health uzavřela víceletou dohodu s American College of Surgeons (ACS), a od ledna 2022 bude vydávat časopis Journal of the American College of Surgeons (JACS), který je vlajkovou publikací ACS a jedním z nejcitovanějších chirurgických časopisů na světě s impakt faktorem 6,113 a umístěním 9/270 v kategorii Surgery.

Časopis Journal of the American College of Surgeons (JACS) přináší recenzované původní příspěvky týkající se všech aspektů chirurgie a jeho cílem je poskytovat chirurgům nejkvalitnější rychle dostupné informace.

V online podobě bude časopis dostupný na platformě Ovid, která umožňuje uživatelům nastavit automatické zasílání upozornění na nová čísla a články, export záznamů do citačních manažerů, uložení/tisk/o­deslání výsledků vyhledávání, a sledování statistik ve formátu COUNTER. Časopis JACS je samozřejmě možné prohledávat společně s dalšími časopisy a databázemi, které máte přes Ovid dostupné.

Pro další informace k předplatnému kontaktujte Janu Machonskou nebo Miriam Suchoňovú.

Více informací

Dimensions Life Sciences & Chemistry: novinka pro vědy o živé přírodě a chemii s významnými přesahy do medicíny a farmakologie 10. 9. 2021 - Digital Science

Nový vyhledávací nástroj od Digital Science, Dimensions Life Sciences & Chemistry, kombinuje špičkové nástroje pro sémantickou analýzu, indexování založené na ontologiích a pokročilé vyhledávací schopnosti s navzájem prolinkovanými daty z databáze Dimensions.

Dimensions L&C tak analyzují více než 120 milionů vědeckých publikací, miliony patentů, grantů a dokumentů z klinických studií. Jsou větší než jiné databáze, a na rozdíl od tradičních, ručně udržovaných nástrojů, využívá k vyhledávání nejnovější sémantické nástroje pro analýzu textu a ontologie, jaké dosud nebyly v takovém měřítku k dispozici.

Integrované ontologie s více než 40 miliony konceptů a 100 miliony synonym souvisejících s vědami o živé přírodě a chemii umožňují Dimensions L&C poskytovat komplexní a přesné výsledky. Pokud například chcete objevit dokumenty, které zmiňují nemoc „cancer“, Dimensions L&C vyhledá všechny typy rakoviny a jejich synonyma. Tento inteligentní systém dokáže rozlišovat homonyma, takže – nechcete-li – neuvidíte např. výsledky zabývající se rakovinou u zvířat.

Vyhledávací funkce v Dimensions L&C, jako je sémantické vyhledávání, analýza souběžného výskytu, vyhledávání v chemických strukturách a sekvencích vyhledávání, umožňují širokou škálu aplikací napříč vědami o živé přírodě a chemií. Patří sem mimo jiné validace biomarkerů, porozumění mechanismům onemocnění a identifikace cílů léčiv. Uživatelé mohou také použít editor chemické struktury a vyhledávání biosekvencí nukleotidů a proteinů k rychlému nalezení příslušných chemických informací v širších vědách o živé přírodě a chemickém výzkumu.

Nabízíme možnost vyzkoušení Dimensions L&C na 30 dní zdarma, bližší informace Vám podá Vladimír Karen.

Více informací