SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

ProQuest users gain no-cost access to essential coverage of covid-19 and more 3. 4. 2020 - ProQuest

Potřebujete-li rychle vyhledat relevantní odbornou literaturu týkající se nového koronaviru (COVID-19), vstupte do databáze Coronavirus Research Database, která poskytuje bezplatný přístup k plnotextovému obsahu pokrývajícímu všechny aspekty COVID-19 a souvisejících infekčních chorob (např. MERS, SARS). Databáze Coronavirus Research Database agreguje autoritativní obsah z ProQuestu – časopisy, preprinty, dizertace, konferenční příspěvky, s plnými texty, které členové Association of STM Publishers bezplatně zpřístupňují – včetně vydavatelství Springer Nature, Taylor & Francis a BMJ. Obsah se bude dále rozšiřovat, jakmile se objeví nové publikace a informace.

Databáze je automaticky dostupná pro všechny zákazníky ProQuest na adrese search.proques­t.com/coronavi­rus, vzdáleným přístupem přes Shibboleth. Více informací viz Q&A.

Nejste zákazníky ProQuest? Přístup do verze s odkazy na OA publikace je otevřen komukoliv prostřednictvím Referring URL ze stránek Novel Coronavirus (COVID-19): Authoritative and Relevant Resources – Coronavirus Research Database – Access for non-subscribing institutions.

Spuštění Coronavirus Research Database je nejnovější v řadě aktivit, kterými ProQuest pomáhá knihovnám podporovat klíčový výzkum, který je nyní zapotřebí k boji proti COVID-19, a také podporovat distanční vzdělávání pro jejich uživatele – lékaře, studenty, sestry, akademiky a vědce.

Více informací

IOP Publishing a Publons podporují otevřený recenzní proces 1. 4. 2020 - IOP Publishing

Vydavatelství IOP Publishing (IOPP) ve spolupráci s Publons představilo Article badges, které indikují, zda ke článku existují veřejně dostupná recenzní hodnocení (open peer review reports). Article badges shrnují recenzní historii článku, včetně počtu revizí, editorské zprávy a odpovědi autorů. Article badges jsou v tuto chvíli součástí testování transparentního recenzního řízení u třech časopisů IOPP: JPhys Materials, Environmental Research Letters, Journal of Neural Engineering.

Zde jsou ukázky:

Chcete se dozvědět více o transparentním peer review procesu u IOPP?

Více informací

Od května se snižuje DPH na elektronické knihy 1. 4. 2020 - Albertina icome Praha

Novela zákona o evidenci tržeb a zákona o DPH č. 256/2019 Sb. od 1.5. 2020 přeřazuje e-knihy (a také audioknihy) do 10% sazby daně.

Sníženou sazbu mohou členské státy použít u: dodání knih, novin a časopisů (včetně brožur, letáků a obdobných tiskovin, dětských obrázkových knížek, náčrtníků či omalovánek, hudebních partitur tištěných či psaných, zeměpisných, vodopisných nebo obdobných map) buď na fyzickém nosiči, nebo elektronicky, nebo oběma způsoby, a to včetně dodání na výpůjčku knihovnami, nejedná-li se o publikace výlučně nebo převážně určené k propagaci ani o publikace výlučně nebo převážně sestávající ze zvukového hudebního nebo video obsahu.

Nabídka e-knih je velmi široká, ať už přímo na platformách jednotlivých vydavatelů, jako jsou např. Taylor & Francis, Cambridge University Press, Oxford University Press, Elsevier, Books@Ovid, CABI, Gale, a mnoha dalších, tak i u agregátorů jako je např. ProQuest Ebook Central.

Potřebujete-li zkonzultovat nákup či předplatné elektronických knih, obracejte se na Filipa Vojtáška.

Více informací

Summon nyní využívá Ex Libris Central Discovery Index 1. 4. 2020 - Ex Libris, a ProQuest company

Počátkem února 2020 došlo v Summonu na pozadí k významné změně, které si většina uživatelů pravděpodobně ani nemusela všimnout. Přesto se jedná o nejvýznamnější pokrok za posledních několik let.

Summon nyní využívá nově vybudovaný Ex Libris Central Discovery Index (CDI), který vyšel ze všech nashromážděných zkušeností s discovery službami Summon a Primo Central a na základě zpětné vazby tisíců institucí, které tyto dvě služby využívají. CDI plně nahradil dosavadní indexy Summon a Primo Central a přináší řadu zásadních výhod:

 • vylepšená infrastruktura zaručuje dostatek výkonu pro všechny budoucí výzvy
 • výrazně zvýšené pokrytí zdrojů indexem
 • neustávající další vývoj a důraz na kvalitu dat
 • detailní rozlišení typů zdrojů
 • častější aktualizace indexu
 • každodenní aktualizace nastavení dostupných e-zdrojů
 • systémová správa a monitorování Ex Libris
 • upgrade na SOLR 7
 • vylepšení procesu Match & Merge s cílem zpřesnění procesu a tím snížení počtu duplicit ve výsledcích vyhledávání, včetně např. zahrnutí newsletterů, vylepšení zpracování podtitulů, vylepšení zpracování variant (např. Color vs. Colour). Více se o procesu Match & Merge v CDI můžete dozevět na tomto odkazu
 • možnost vyhledávání autorů a spoluautorů pomocí ORCID
 • nové možnosti řazení podle autora a podle názvu dokumentu
 • nová fazeta „Collections / Database“ (musí ji povolit administrátor Summonu)

a další

Více informací

Summon Roadmap 2020 1. 4. 2020 - Ex Libris, a ProQuest company

Všechny uživatele služby Summon a zájemce o dicovery služby obecně si dovolujeme upozornit na záznam webináře 2020 Summon Roadmap. Brent Cook, produktový ředitel Summon, v něm shrnuje všechny plány na celý rok 2020.

Pro snazší orientaci v záznamu webináře přinášíme jeho osnovu vč. časových značek:

 • Introduction (0:00)
 • 2020 Roadmap Update (0:40)
  • February 2020 Release (3:40)
  • CDI: Addressing Discovery Challenges (4:00)
  • Preview Environment Live with Summon on CDI (7:45)
 • Highlights of Q2-Q4 Releases (12:38)
  • Proposed Improvements (12:54)
  • Linked Data: Landing Page (14:31)
  • Accessibility (15:24)
  • New Enhancement Request System list (16:48)
  • Topic Explorer and DB Recommender (17:15)
  • Continued Improvements on OBI (19:15)
 • Concluding Remarks (19:55)

Více informací

ACM představilo OA časopis o digitálních hrozbách 31. 3. 2020 - ACM - Association for Computing Machinery

Association for Computing Machinery (ACM) oznámila spuštění Digital Threats: Research and Practice (DTRAP), nového recenzovaného časopisu s otevřeným přístupem, který se zaměřuje na prevenci, identifikaci, zmírňování a eliminaci digitálních hrozeb. DTRAP se snaží překlenout propast mezi akademickým výzkumem a průmyslovou praxí, a je tedy zaměřen spíše na konkrétní než na teoretické hrozby. Od prvního vydání DTRAP budou všechny příspěvky publikovány na základě gold open access a bude možné je číst a sdílet prostřednictvím ACM Digital Library.

První číslo DTRAP je zvláštním číslem s příspěvky z konference FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams), která se konala v roce 2019. Na konferenci se setkávají odborníci na řešení incidentů a bezpečnost z celého světa, aby se podělili o své zkušenosti a odborné znalosti.

Kromě DTRAP vydává ACM další časopisy o počítačové bezpečnosti, včetně ACM Transactions on Information and System Security (TISSEC) a IEEE/ACM Transactions on Networking (TON).

Více informací

30 knih Oxford University Press s oceněním Outstanding Academic Titles 2019 27. 3. 2020 - Oxford University Press

Ocenění Outstanding Academic Title 2019, které uděluje Choice – časopis Association of College & Research Libraries – získalo více než 30 knih vydavatelství Oxford University Press. Všechny jsou dostupné na platformě Oxford Scholarship Online a mohou být inspirací pro rozšíření vašeho knižního fondu. Mezi oceněnými jsou např.:

Outstanding Academic Titles je top výběr z více než 4 600 recenzovaných odborných knižních titulů a online zdrojů, které byly redaktory časopisu Choice recenzované v předchozím roce.

Více informací

Architektura a plánování v Oxford Bibliographies 25. 3. 2020 - Oxford University Press

Datab8ye Oxford Bibliographies Online zpřístupnila průvodce nejnovějším výzkumem v oblasti architektury, plánování a zachování kulturních památek.

Modul slouží jako průvodce literaturou pro studium vytvořeného prostředí (nebo také vystavěného či zastavěného prostředí, anglicky built environment). Tato příručka, která není pouhým seznamem zdrojů, rozlišuje mezi publikacemi, které se zabývají budovami a krajinou, a zahrnují celou škálu od archeologických zpráv zaměřených na profesionály v oboru, až po obecnější studie.

S Oxford Bibliographies Online se jednoduše seznámíte přes volně dostupné prohlížení.

Více informací

Edice Very Short Introductions slaví 25 let 24. 3. 2020 - Oxford University Press

Vydavatelství Oxford University Press slaví 25 let vydávání série příruček Very Short Introductions (VSI), které nabízejí seriózní a čtivé úvody do širokého spektra témat/oborů. Jednotlivé tituly, které jsou něco mezi referenční příručkou a akademickou prací mají průměrně 120–180 stran, jejich autory jsou experti v daném oboru.

V rámci oslav je každý měsíc volně dostupná kapitola z vybrané příručky. Odkazy na tituly naleznete na facebookových stránkách, spolu s otázkami k zamyšlení a diskusi, které pokládají samotní autoři příruček.

V březnu si přečtěte první kapitolu z Children’s Li­terature: A Very Short Introduction, v dubnu pak z Planets: A Very Short Introduction.

Více informací

Aktualizováno: Vydavatelé zpřístupňují články a kapitoly o koronaviru 23. 3. 2020 - Albertina icome Praha s.r.o.

S ohledem na vypuknutí nákazy v Číně a postupující epidemii koronaviru řada vydavatelů poskytla bezplatný přístup ke článkům souvisejícím s koronaviry pro lékaře, vědce, ekonomy, i laickou veřejnost.

Články, kapitoly, témata ze znalostních nástrojů pro klinickou praxi:

Nadstavbové nástroje na vyhledávání a informace z různých zdrojů na jednom místě:

U.S. National Library of Medicine:

Ekonomické a společenské dopady, dotační příležitosti:

Standardy pro výrobu a testování ochranných pomůcek, matematické modelování:

Zajímavosti:

Novinku průběžně aktualizujeme. Když se vrátíte, můžete zde najít něco nového.
Ilustrace: Pixabay

Více informací