SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

ProQuest Central: čo je nové za prvý polrok 2018 22. 9. 2018 - ProQuest LLC

Počas prvého polroku 2018 do ProQuest Central a prémiových kolekcií pribudli vedecké časopisy:

Ďalej úplné texty publikácií:

Prehľady pre jednotlivé odbory:

Odkazy vydavateľstiev a publikácií slúžia používateľom s aktívnym prístupom k ProQuest Central, prémiovej kolekcii a odborovým databázam. Vedú priamo do služby ProQuest, pokiaľ ste v internetovej sieti vašej organizácie alebo využívate vzdialený prístup.

Hodil by sa vám celý zoznam titulov? Chýba vám prehľad nových publikácií pre spoločenské vedy, vrátane ekonomických a umenovedných? Chcete dohodnúť školenie u vás alebo online? Kontaktujte Luciu Poledníkovú.

Více informací

Prvý polrok v ekonomických databázach ProQuest 19. 9. 2018 - ProQuest LLC

Počas prvého polroku 2018 do ekonomických databáz, ktoré sú súčasťou ProQuest Central alebo Business Premium Collection pribudli úplné texty vedeckých časopisov:

Ďalej obchodné časopisy a priemyselné publikácie:

Od septembra nebudú aktualizované ekonomické analýzy od Oxford Analytica. Podobné analýzy hospodárskych a geopolitických zmien poskytuje viacero publikácií v databázach ABI:

 • EIU Viewswire s denne aktualizovanými kritickými analýzami 205 krajín
 • The Economist s rozsiahlymi článkami na medzinárodné dianie, politiku, obchod, financie, vedu, technológie a súvislosti medzi nimi.
 • BMI Risk Reports štvrťročné správy a SWOT analýzy rizík v jednotlivých krajinách od Business Monitor International – zastúpené sú politika, operational, hospodárstvo a kriminalita
 • Weekly Economic Briefings a ekonomické predpovede pre 169 krajín od Oxford Economics
 • onedlho aj Charting Economy s graficky zobrazenými informáciami o ekonomikách 100 krajín

Odkazy vydavateľstiev a publikácií slúžia používateľom s aktívnym prístupom k ProQuest Central, prémiovej kolekcii a odborovým databázam. Vedú priamo do služby ProQuest, pokiaľ ste v internetovej sieti vašej organizácie alebo využívate vzdialený prístup.

Hodil by sa vám celý zoznam titulov? Chcete dohodnúť školenie u vás alebo online? Kontaktujte Luciu Poledníkovú.

Více informací

Najväčšia encyklopédia komparatívneho práva dostupná online 17. 9. 2018 - Brill

Po prvýkrát online dostupná International Encyclopedia of Comparative Law umožňuje vyhľadávanie vo všetkých textoch encyklopédie vydaných za vyše tri desaťročia. Slúži ako rozsiahle systematické medzinárodné kompendium komparatívneho práva. Súčasťou sú podrobné popisy právnych systémov vyše 150 štátov, ale najmä porovnávacie analýzy hlavných otázok občianskeho a obchodného práva z medzinárodnej perspektívy.

Pôvodné tlačené vydanie obsahuje 17 zväzkov rozdelených do 6 až 20 kapitol. Toto mohutné dielo je výsledkom práce stoviek právnikov a vedcov z celého sveta.

S obsahom encyklopédie sa zoznámite cez voľne dostupné vyhľadávanie.

Více informací

Knovel: zapojte sa do súťaže pre študentov vysokých škôl 12. 9. 2018 - Elsevier | Knovel

Jesenná súťaž Engineering Academic Challenge určená študentom vysokých škôl, ktoré majú prístup ku Knovel Library potrvá päť týždňov do 14. októbra 2018. Každý pondelok bude zverejnená jedna „výzva“ a do ďalšieho pondelka možno odpovedať.

Tvorcovia vychádzajú z amerického programu National Academy of Engineering Grand Challenges na rozvoj inžinierskych zručností. Úlohy sú postavené na problémoch z praxe. Otázky sú z piatich interdiscipli­nárnych tematických okruhov:

 • Engineer the Tools of Scientific Discovery
 • Restore and Improve Urban Infrastructure
 • Provide Access to Clean Water
 • Engineer Virtual Reality
 • Engineer Better Robots

Podmienkou účasti je predchádzajúca registrácia, či už ste študent, pedagóg alebo knihovník. Podrobnosti o súťaži nájdete v otázkach a odpovediach.

Pre knihovníkov a pedagógov je pripravený:

Prajeme veľa zdaru všetkým študentom z českých a slovenských vysokých škôl!

Více informací

Vydavateľstvá Ferdinand Schӧningh, Wilhelm Fink Verlag a mentis súčasťou Brill 11. 9. 2018 - Brill

Vydavateľstvo Brill dokončilo akvizíciu troch nemeckých vydavateľstiev:

 • Verlag Ferdinand Schӧningh – sa špecializuje na históriu, katolícku teológiu, pedagogiku, lingvistiku a literárne vedy. Napr. Handbook of the History of Religion, Handbook of Pedagogy a monografie o starovekých dejinách, dejinách synód, moderných dejinách, národnom socializme a násilí a páchateľoch.
 • Wilhelm Fink Verlag od roku 1962 vydávalo diela z filológie, neskôr aj filozofie, umenia, kultúrnych a mediálnych štúdií, vrátane súhrnného diela Johana Huizinga, Susan Taubes a Friedricha Kittlera.
 • mentis – od svojho vzniku v roku 1998 vydáva najmä analytickú filozofiu a filozofiu myslenia a emócií, vrátane filozofie jazyka, logiku, etiku, lekársku etiku a filozofiu umenia. Hlavnými edíciami sú Perspectives of Analytical Philosophy a ethica, z publikácií dvojjazyčná ročenka Logical Analysis and History of Philosophy. Literárnu teóriu a biopoetika vydáva v edíciách Explicatio a Poetogenesis.

Elektronické knihy sú dostupné na platforme Brill formou trvalého nákupu jednotlivo alebo ako kolekcia Schöningh and Fink Social Sciences E-Books Online, Collection 2007–2017.

Více informací

Výskum Svetovej obchodnej organizácie online na jednom mieste 10. 9. 2018 - OECD Publishing

WTO iLibrary sprístupňuje po prvýkrát na jednom mieste všetky ťažiskové výskumné materiály Svetovej obchodnej organizácie o globálnom obchodovaní. Začína s 650 e-knihami, 8370 kapitolami, 225 výskumnými správami a 3 databázami, vrátane najnovších Annual Report 2018 a World Trade Statistical Review 2018. Rozdelené sú podľa štátov a do tém.

Zoznámte sa s obsahom cez voľne dostupné vyhľadávanie.

Více informací

Najnovší výskum o transplantáciách orgánov: august 2018 9. 9. 2018 - Evidentia Publishing

Každý mesiac zverejňuje Peter Morris Centre for Evidence in Transplantation 10 najdôležitejších nových publikácií o transplantáciách orgánov pre svoj klinický význam a metodologickú kvalitu z pohľadu medicíny založenej na dôkazoch.

Článkom mesiaca v auguste 2018 je Prospective randomized study of conversion from tacrolimus to cyclosporine A to improve glucose metabolism in patients with posttransplant diabetes mellitus after renal transplantation zverejnenom v časopise American Journal of Transplantation. Celý prehľad top článkov o transplantáciách obličiek, pečene a srdca si prečítate v Transplant Evidence Alert.

Výber najnovších záznamov pridaných do databáz Transplant Library a Stem Cell Evidence môžete zdarma dostávať e-mailom každý mesiac.

Více informací

Nový průzkum zaměřený na akvizici e-knih boří mýty o DDA 8. 9. 2018 - ProQuest

Akvizici e-knih založenou na využití a zájmu uživatelů – demand-driven acquisition (DDA) – používají knihovny již více než 10 let. ProQuest provedl rozsáhlý průzkum, jakým způsobem knihovny nakupují e-knihy, ve kterém se o svoje zkušenosti a názory podělilo 449 knihovnic a knihovníků z celého světa.

Výsledky ProQuest zveřejnil v podobě bílé knihy (white paper). Z průzkumu vyplynulo, že:

 • 92 % knihovníků uvedlo, že DDA je způsob akvizice, který jejich knihovna využívá nejvíce.
 • 93 % knihovníků odpovědělo, že jejich knihovna používá více akvizičních modelů pro nákup e-knih, což je výrazný nárůst oproti průzkumu z roku 2016, kdy to bylo pouze 70 % knihovníků.
 • Důvody, proč se knihovny rozhodnou pro DDA jsou: „just-in-time“ přístup pro uživatele, vyšší relevantnost knižního fondu a lepší způsob vyhodnocení před nákupem.
 • Některé knihovny využívají DDA pro budování menších, úzce profilovaných kolekcí, které vyhovují potřebám malých skupin

Máte málo času? Prohlédněte si výsledky v podobě infografiky. Chcete si přečíst celou bílou knihu Why DDA is Here to Stay: An Analysis of the Demand-Driven Acquisition Model for Libraries? Vyžádejte si ji od Lucie Poledníkové. Chcete-li se o DDA dozvědět více, kontaktujte Filipa Vojtáška.

Více informací

Najdôležitejšie články z transfúziológie: august 2018 7. 9. 2018 - Evidentia Publishing

Článkom mesiaca podľa NHS Blood and Transplant Systematic Review Initiative je v auguste 2018 Plasma-first resuscitation to treat haemorrhagic shock during emergency ground transportation in an urban area: a randomised trial . Celý prehľad top článkov si prečítate v Transfusion Evidence Alert.

Článkom mesiaca o transplantáciách hematopoetických kmeňových buniek podľa UK Blood Services a NIHR Oxford Biomedical Research Centre je Effect of anti-human T-lymphocyte globulin (ATLG) on immune recovery following myeloablative allogeneic stem-cell transplantation with matched unrelated donors: Analysis of immune reconstitution in a double-blind randomized controlled trial. Celý prehľad je k dispozícii v Stem Cell Evidence Alert.

Více informací