SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

Kolik on-line vzdělávání ještě zvládneme? 14. 1. 2021 - Albertina icome Praha

Aktuální situace nahrává virtuálním vzdělávacím akcím, a i my bychom Vás rádi pozvali na několik zajímavých webinářů, které se odehrají v roce 2021, anebo proběhly na konci roku loňského.

Nejaktivnější z našich partnerů je tradičně Charlesworth, na týden od 18. ledna chystá sérii miniwebinářů pro mladé a začínající vědce, které naučí jak efektivně interpretovat výsledky výzkumu formou statistických dat a analýz. V dalších týdnech bude Charlesworth pokračovat tématy jako psaní grantových žádostí, jak na efektivní spolupráci ve vědeckém světě a vedení výzkumných týmů nebo tipy pro vybudování kariéry v akademické sféře. Vydavatelství Karger pak zve všechny zájemce o problematiku otevřeného přístupu a otevřené vědy na webinář Publish and Read Onboarding Session 2021.

Seznámit se můžete také s nejnovějšími online zdroji z vydavateltví Oxford University Press – Oxford World's Classics (přibližuje čtenářům klasická literární díla) a What Everyone Needs to Know (příručky k aktuálním a diskutovaným tématům, psané předními odborníky).

A určitě stojí za to vrátit se i k již proběhlým online seminářům – tématem bylo např. duševní zdraví vědců a akademiků, jak publikovat výsledky výzkumu formou videočlánku v časopise JoVE nebo nové trendy ve vzdělávání na ekonomických školách. Velkému zájmu se těší nástroj Writefull, který slouží ke korekci odborných textů v angličtině, a který od ledna již několik univerzit aktivně využívá.

V říjnu proběhl neobvyklý diskusní webinář Open Access & Change in Scholarly Communications s ředitelem Národní technické knihovny, vyd. Karger Publishers a Vladimírem Karenem z AiP. A zapomenout nemůžeme ani na miniINFORUM, kde zazněly příspěvky zaměřené např. na e-knihy a antiplagiátorské systémy.

Více informací

OECD slaví 60. výročí 13. 1. 2021 - OECD Publishing

OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) vznikla před 60 lety z Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci (OEEC), jako ekonomický protějšek NATO. V roce 1961 převzala činnost OEEC a od té doby je jejím posláním napomáhat vládám členských zemí k dosažení udržitelného hospodářského růstu, zaměstnanosti a rostoucí životní úrovně při zachování finanční stability a tím přispívat k rozvoji světového hospodářství. OECD se nesoustřeďuje pouze na svých 37 členských zemí (Česká republika od r. 1995 a Slovensko od r. 2000), ale nabízí své analytické expertízy a shromážděné zkušenosti rovněž více než sedmdesáti rozvojovým a nově se rozvíjejícím tržním ekonomikám.

OECD je jedním z nejrozsáhlejších a nejspolehlivějších světových zdrojů statistických, hospodářských a sociologických údajů. Databáze OECD pokrývají rozmanité oblasti od národních účtů, ekonomických ukazatelů, obchodu, zaměstnanosti, přes migraci, vzdělání, energie, zdravotnictví až po životní prostředí.

OECD iLibrary je základní informační služba OECD, která převážně online (ale doplňkově i tištěnými publikacemi) zpřístupňuje socio-ekonomická statistická data členských zemí formou časových řad a porovnání. OECD iLibrary nabízí data formou plnotextových databází, knih, periodik, tabulek a grafů.

Více informací

Dvě databáze z ProQuestu na prestižním seznamu časopisu Choice za rok 2020 12. 1. 2021 - ProQuest

Databáze Social Sciences Premium Collection a Disability in the Modern World, dostupné na platformě ProQuest, jsou součástí prestižního seznamu Outstanding Academic Titles (OAT) časopisu Choice Magazine za rok 2020.

Social Science Premium Collection je komplexní sada plnotextových a abstraktových zdrojů v různých oborech společenských věd (kriminalistika, vzdělávání, knihovnictví a informační věda, lingvistika, politika a sociologie) a zahrnuje víceformátový obsah, jako jsou články v časopisech, knihy a disertační práce. [recenze ]

Disability in the Modern World je unikátní online sbírka materiálů týkajících se komunity postižených a jejich přínosu, z pohledu širokého spektra oborů od mediálních studií až po filozofii. [recenze ]

V minulosti se v top výběru časopisu Choice Magazine již objevila řada dalších zdrojů z ProQuestu, např. ProQuest One Academic, the Digital National Security Archive, Academic Complete, a Queen Victoria's Jou­rnals.

Více informací

IOP Publishing rozšiřuje portfolio OA časopisů o Neuromorphic Computing and Engineering 12. 1. 2021 - IOP Publishing

Vydavatelství IOP Publishing (IOPP) představilo nový mezioborový open access časopis Neuromorphic Computing and Engineering (NCE), věnovaný designu, vývoji a aplikaci neuromorfních systémů a umělých neuronových sítí. Šéfredaktorem se stal prof. Giacomo Indiveri z Institute of Neuroinformatics of the University of Zurich a ETH Zurich.

Více informací

Vědecká videa populární v roce 2020 11. 1. 2021 - MyJoVE Corp.

Výběr vědeckých videí, která byla v roce 2020 nejčastěji přehrávána na platformě JoVE Research, je k dispozici. Playlist nabízí tři videa v každé sekci – Behavior, Biochemistry, Bioengineering, Biology, Cancer Research, Chemistry, Developmental Biology, Engineering, Environment, Genetics, Immunology and Infection, Medicine & Neuroscience. U většiny videí je možné zhlédnout prvních 20 vteřin, kompletní videa mohou sledovat uživatelé z institucí s předplatným příslušné sekce časopisu JoVE.

Journal of Visualized Experiments (JoVE) je prvním recenzovaným odborným video časopisem, jehož cílem je vědcům pomáhat zvyšovat produktivitu, efektivitu a reprodukovatelnost výzkumu. JoVE je producentem pečlivě vybraných videí s vědeckým obsahem, která procházejí recenzním řízením, a která prezentují nejnovější vědecké poznatky, vloni počet videí přesáhl 10 000.

Chcete se o JoVE dozvědět více? Kontaktujte Jakuba Petříka (ČR) nebo Miriam Suchoňovú (SR) nebo si projděte videa dostupná v režimu open access.

Více informací

Transfusion Evidence Library se mění na otevřený informační zdroj 8. 1. 2021 - Evidentia Publishing

Unikátní databáze Transfusion Evidence Library, která poskytuje snadný přístup k evidence-based informacím týkajícím se všech aspektů transfuzní medicíny, je od ledna 2021 volně dostupná komukoliv pro vyhledávání. K dispozici je návod pro vyhledávání.

Databázi vytváří NHS Blood and Transplant’s Sys­tematic Review Initiative (SRI) pod vedením profesora Mikea Murphyho. Přehledně na jednom místě zde naleznete systematické přehledy a meta-analýzy (od roku 1980 po současnost), všechny randomizované kontrolované pokusy (od roku 2002 dodnes), ekonomické studie relevantní pro transfusní medicínu (od roku 1990 dodnes). Jedná se o abstraktovou databázi s odkazy na plné texty ve volně dostupných i placených zdrojích.

Každý měsíc je rozesílán Transfusion Evidence Alert s přehledem nejnovějších a nejdůležitějších článků a systematických přehledů zařazených do databáze (přihlášení k odběru).

Více informací

ProQuest Central: co je nové za rok 2020? 7. 1. 2021 - ProQuest

Přinášíme přehled pro uživatelé ProQuest Central – co nového se v databázi objevilo za posledních 12 měsíců.

Na úrovni publikací přibylo do ProQuest Central více než 600 odborných časopisů v plných textech včetně:

The Economist:

  • The Economist je jedním z nejvlivnějších a nejčtenějších periodik v oblasti obchodu a aktuálního dění ve světě, a je také jedním z nejvyhledáva­nějších titulů na platformě ProQuest. – např. za posledních 12 měsíců vzrostlo využití o 20 %
  • každý článek zpětně až do roku 2018 je dostupný také v pdf formátu = ve stejné podobě, v jaké vyšel v tištěné verzi, a to včetně všech vizuálních prvků

Více zpravodajství a magazínů:

Nejnovější výzkum:

  • průběžně přibývají working papers od providerů jako jsou arXivRePEc
  • další plnotextové dizertace, aktuálně jich je v databázi téměř 300 000
  • 25 nových sborníků z konferencí

Více zdrojů pro výuku a studium:

Odkazy slouží uživatelům s aktivním přístupem k ProQuest Central, prémiovým kolekcím a oborovým databázím. Vedou přímo do služby ProQuest, pokud jste v internetové síti vaší organizace nebo využíváte vzdálený přístup.

Od roku 2020 ProQuest umožňuje přímý přístup z otevřeného webu ke své platformě www.proquest.com. Kdokoliv tak může vyhledávat a zobrazovat si náhledy více než 900 milionů dokumentů a číst plnotextový obsah z open access zdrojů.

Hodil by se vám kompletní seznam titulů? Chcete dohodnout školení u vás nebo online? Kontaktujte Michaela Svobodu (ČR) nebo Lucii Poledníkovou (SR).

Více informací

25 knih Taylor & Francis s oceněním Outstanding Academic Titles 2020 6. 1. 2021 - Taylor & Francis Group

Ocenění Outstanding Academic Title 2020, které uděluje Choice – časopis Association of College & Research Libraries – získalo 25 knih vydavatelství Taylor & Francis (12 titulů z CRC Press a 13 vydaných pod hlavičkou Routledge). Všechny jsou dostupné na platformě Taylor & Francis Online a mohou být inspirací pro rozšíření vašeho knižního fondu. Mezi oceněnými jsou např.:

Outstanding Academic Titles je top výběr z více než 3 500 recenzovaných odborných knižních titulů a online zdrojů, které byly redaktory časopisu Choice recenzovány v předchozím roce. Budete-li mít o některou z publikací v online podobě zájem, kontaktujte Filipa Vojtáška nebo Miriam Suchoňovú.

Více informací

Nejsledovanější články z časopisů pro stavebnictví za rok 2020 6. 1. 2021 - ICE Publishing

Vydavatelství ICE Publishing zveřejnilo přehled článků a publikací, o kterých se nejvíce mluví a píše na sociálních sítích, a to na základě údajů Altmetrics:

K dispozici je i přehled nejpopulárnějších knižních titulů vydaných v roce 2020:

V lednu 2021 vyšla publikace Designing and Constructing Prestressed Bridges autorů Jiřího Stráského a Radima Nečase.

ICE Virtual Library je největší kolekce publikací pro stavební inženýrství s impaktovanými časopisy, jako jsou Proceedings of the ICE – Civil Engineering, který vychází od r. 1836, dále Géotechnique, Magazine of Concrete Research nebo Structures and Buildings. Kromě časopisů zde vychází také průmyslové standardy, manuály, ověřené postupy (best practice), technické specifikace, projektová dokumentace, zprávy o nejnovějším výzkumu, příručky, učebnice, sborníky a případové studie. Publikují zde jak akademici, tak odborníci z praxe.

Má-li Vaše instituce zájem o předplatné některého z časopisů ICE nebo nákup e-knih, kontaktujte Janu Machonskou nebo Miriam Suchoňovú.

Více informací

Oxford University Press se připojilo k Initiative for Open Abstracts 5. 1. 2021 - Oxford University Press

Vydavatelství Oxford University Press (OUP) oznámilo, že se připojí k Iniciativě pro otevřené abstrakty (I4OA), která usiluje o spolupráci mezi vydavateli, knihovníky, výzkumnými pracovníky a dalšími zúčastněnými stranami s cílem prosazovat a podporovat neomezenou dostupnost abstraktů vědeckých publikací, zejména článků v časopisech a kapitol knih, v důvěryhodných úložištích, kde jsou otevřené a přístupné pro strojové čtení. Otevřené abstrakty poskytují např. příležitost k analýze pomocí dolování textu, zpracování přirozeného jazyka anebo umělé inteligence.

Více informací