SlovenskyEnglish

Úvod » Semináře

Semináře a školení

Chcete vědět:

 • jak získat co nejvíce z dostupných elektronických informačních zdrojů,
 • jak využívat nástroje na jejich správu, integraci a efektivnější využívání,
 • co je nového ve světě elektronických informačních zdrojů a nástrojů?

Vyberte si z vypsaných seminářů:

Online Getting Started with RefWorks

Kdy: 5. 3. 2024, 10:00 – 11:00
Vložné: zdarma, nutná registrace

Zhlédněte záznam webináře nebo se zaregistrujte na jeden z těchto termínů:

 • 6.2. 2024 od 16 hod
 • 5.3. 2024 od 10 hod
 • 5.3. 2024 od 16 hod
 • 2.4. 2024 od 10 hod
 • 2.4. 2024 od 16 hod

This 30-minute session will provide new RefWorks users with an overview of how it works. By the end of the session, you will know how to organize and manage references from various sources.

Webinář je v angličtině online přímo ve vašem internetovém prohlížeči a pro přenos zvuku stačí, abyste měli k počítači připojeny reproduktory nebo sluchátka.

Mohlo by se hodit:

Online Refine Your Citations – an introduction to scite_

Kdy: 5. 3. 2024, 11:00 – 11:55
Vložné: zdarma, nutná registrace
Volná místa: 40

Tento webinář (v angličtině) se zaměří na online nástroj scite_, který pomáhá objevovat a hodnotit vědecké články díky technologii Smart Citations. Ta umožňuje uživatelům zobrazit, jak byla publikace citována v původním kontextu a poskytuje klasifikaci, která znázorňuje, zda publikace uvádí podpůrné nebo naopak kontrastní důkazy pro citované tvrzení.

Pomocí nástroje scite_ mohou odborníci sledovat metriky Smart Citation na úrovni článků, časopisů, organizací a sponzorů. Vědci pak mohou analyzovat reference ve svých vlastních dokumentech a studenti mohou klást odborné dotazy srozumitelným jazykem a získávat odpovědi přímo z plného textu odborných článků. Rozšíření prohlížeče umožňuje uživatelům vidět chytré citace kdykoli během čtení odborného článku online.

scite_ nedávno spustilo funkci scite_ Assistant, která ověřuje texty vytvořené umělou inteligencí a zajišťuje, aby nebyla uváděna nepravdivá tvrzení, přičemž uvádí zdroj odkazu pro každý výrok. Následující zdroje od scite_ jsou dostupné veřejně :

 • Zotero / Mendeley / DOI dashboard Více
 • scite_ Reference Check Více
 • How scite.ai was built (MIT Press) Více
 • API & big data Více
 • Browser extension Více
 • Smart Citation Badge Více
 • scite.ai Resource Use Case Centre Více
 • ChatGPT Validation – scite_ Assistant Více

Přednášející: Igor Osipov, Ph.D., viceprezident scite_ pro akademické instituce

_____

This webinar (in English language) will focus on the scite_ tool that can be used to discover and evaluate scientific articles via Smart Citations. Smart Citations allow users to see how a publication has been cited, as they provide the context of the citation. They also provide a classification that describes whether the publication has supporting or contrasting evidence for the cited claim.

With the scite_ tool, researchers can check Smart Citation metrics at the level of articles, journals, organizations, and funders. Scholars can run reference analyses on their own papers. Students can ask research questions in plain language and get answers directly from the full text of research articles. A browser extension enables users to see Smart Citations anywhere they're reading a scientific article online.

scite_ recently launched the scite_ Assistant feature, which validates AI-generated texts and ensures there are no false statements, providing a source reference for every statement made. All publicly available resources from scite_ are below:

Speaker: Igor Osipov, Ph.D., Vice-President, Global Academic & Institutions at scite_

Přihláška a podrobnější informace

Online Writefull - automatic proofreading of scientific writing

Kdy: 5. 3. 2024, 15:00 – 15:45
Vložné: zdarma, nutná registrace
Volná místa: 76

The Writefull is specially designed for proofreading professional texts in English. It differs from other similar tools mainly because it uses language models based on artificial intelligence (AI), and continuously „learns“ from the texts of millions of published scientific articles. Writefull corrects grammar, use of technical terminology, punctuation, spelling and stylistics.

During the seminar, we will introduce you to the basic philosophy of the system and show you how to use each tool:

 • Writefull for Word – an add-in for Microsoft Word, where you can continuously check the text while writing
 • Writefull Revise – used to revise already prepared text
 • Writefull Cite – allows to identify parts of the text where missing references should be added

The webinar will be held online in English.

You can register even if you are not available at the time, the seminar will be recorded and you will receive a link to the recording afterwards.

Previous webinar dates (in Czech): 27. 2. from 10:00, 29. 2. from 10:00

Přihláška a podrobnější informace

Online ProQuest ETD Dissemination: Free Dissertation Contribution

Kdy: 6. 3. 2024, 10:00 – 11:00
Vložné: zdarma, nutná registrace

Vyberte si termín a zaregistrujte se na webinář:

 • 6. 3. / 13. 3. / 20. 3. / 27. 3.

Discover how institutions can partner with ProQuest, part of Clarivate to disseminate their graduate research – at no cost – via the ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) Global collection and the Web of Science index. Enhance the prestige of your university by making your work discoverable to over 15 million researchers and connected to a citation network of the top published researchers and citation laureates from around the world.

This webinar will address:

 • How PQDT Global and Web of Science ensures discovery of Electronic Theses & Dissertations (ET­Ds)
 • What free methods and processes are available to institutions to contribute their Master’s and Doctoral ETDs to PQDT Global and the Web of Science, regardless of whether universities have an Institutional Repository (IR) or not.
 • How graduate student authors can benefit from connecting their work to a global research network
 • What usage data is available via ProQuest’s free ETD Dashboard tool, and the insights this can offer

Webinář bude probíhat přímo ve vašem internetovém prohlížeči a pro přenos zvuku postačí, abyste měli k počítači připojené reproduktory nebo sluchátka.

Mohlo by se hodit:

Online Beyond pages: A deep dive into Ebook Central

Kdy: 6. 3. 2024, 12:00 – 13:00
Vložné: zdarma, nutná registrace

Zaregistrujte se na tento webinář.

Webinář je určen uživatelům a knihovníkům z institucí, které mají přístup k elektronickým knihám prostřednictvím platformy ProQuest Ebook Central.

ProQuest’s Ebook Central eBooks are an integral part of any learning, research, teaching, or studying scenario. We will look at different types of eBooks, ways to read and research with them, how to collaborate with them and integrate them into coursework, along with some search techniques.

Webinář bude probíhat přímo ve vašem internetovém prohlížeči a pro přenos zvuku postačí, abyste měli k počítači připojené reproduktory nebo sluchátka.

Mohlo by se hodit:

Nevyhovuje vám čas? Dohodněte si online školení ve slovenštině nebo češtině.

Online How to Do Research and Get Published Webinar Series

Kdy: 6. 3. 2024, 17:00 – 18:00
Vložné: zdarma, nutná registrácia

SAGE is excited to announce the launch of our new "How to do Research and Get Published webinar series. This monthly series will conduct a deeper dive into the journal world, providing expert advice to researchers and authors on how to get published in a peer-reviewed academic journal. The series will also explore other aspects of academic publishing, including how to find a mentor and any relevant costs associated with publishing, among other topics.

Pozrite si zo záznamu:

Webináre sú v angličtine online priamo vo vašom internetovom prehliadači. Na prenos zvuku postačí, aby ste mali k počítaču pripojené reproduktory alebo slúchadlá.

Otázky môžete poslať vopred cez X((Twitter)) alebo Instagram s použitím hashtagu #SAGEHowToGet­Published.

Online Explore the ProQuest Platform to Enhance Your Academic Research

Kdy: 7. 3. 2024, 12:00 – 13:00
Vložné: zdarma, nutná registrace

Zaregistrujte se na webinář.

Webinář je určen uživatelům a knihovníkům z institucí, které mají přístup k databázím prostřednictvím platformy ProQuest (např. ProQuest Central).

This session explores the basic search using main source types, how to evaluate if a source is suitable for your interest and how to choose which sources to include in your library search and load it in your research using folders. Search behaviors differ according to users’ expertise in terms of both information retrieval and knowledge about the given research topic. Some commonalities allow us to develop a set of behavioral archetypes for novice and casual researchers using the ProQuest Platform features.

Webinář bude probíhat přímo ve vašem internetovém prohlížeči a pro přenos zvuku postačí, abyste měli k počítači připojené reproduktory nebo sluchátka.

Mohlo by se hodit:

Nevyhovuje vám čas? Dohodněte si online školení ve slovenštině nebo češtině.

Online Learn how to use SciFlow Publish: From importing a document to refining your publication

Kdy: 7. 3. 2024, 14:00 – 15:00
Vložné: zdarma, nutná registrácia

Vyberte si termín a zaregistrujte sa na webinár v angličtine:

 • 7. 3. / 16. 5. / 26. 9. / 7. 11.

K dispozícii sú aj webové webináre v nemčine.

Invitation

Join us for a webinar designed to get you started with SciFlow Publish. Whether you're an editor or an author, this tutorial will equip you with the knowledge you need to make the most of SciFlow Publish.

In this webinar, we will provide a step-by-step walkthrough of SciFlow Publish, covering the following topics:

 • Importing your document: Learn how to import your existing Word documents into SciFlow Publish. We take a look at formatting requirements and what to look out for.
 • Editing and formatting: Discover how to utilize SciFlow Publish's editing and formatting tools to refine your document.
 • Collaboration and review: Explore collaborative features that facilitate seamless teamwork. Whether you're working with co-authors, editors, or reviewers, SciFlow Publish ensures efficient collaboration.
 • Exporting your final document: Get insights into exporting your document in various formats, ensuring a good digital readability and distribution. Understand how SciFlow’s template does the formatting for you.
 • Q&A session

Throughout the webinar, we'll share valuable tips and tricks to boost your productivity while using SciFlow Publish effectively.

Online ProQuest One Literature Demo

Kdy: 7. 3. 2024, 17:00 – 18:00
Vložné: zdarma, nutná registrace

Vyberte si termín a zaregistrujte se na webinář:

 • 29.2. 2024 od 17 hod
 • 7.3. 2024 od 17 hod
 • 21.3. 2024 od 16 hod
 • 28.3. 2024 od 16 hod
 • 4.4. 2024 od 17 hod

Seznamte se s rozsáhlým informačním zdrojem ProQuest One Literature, který usnadňuje distanční vzdělávání a samostudium studentů světové literatury. Zpřístupňuje na jednom místě literární díla 65 národních literatur, odborné texty z literární vědy, encyklopedie, video a audio nahrávky.

Webinář bude probíhat přímo ve vašem internetovém prohlížeči a pro přenos zvuku postačí, abyste měli k počítači připojené reproduktory nebo sluchátka.

Online 2024 Researcher Webinar Series

Kdy: 13. 3. 2024, 09:00 – 10:30
Vložné: zdarma, nutná registrace

2024 Researcher Webinar Series

We are delighted to share this year’s events for researchers, hosted by Taylor & Francis. Please register your place for the events which are relevant to you and your research:

 • 13. 3. Editor Spotlight: getting published in Education journals (registrácia)
 • 27. 3. / 24. 4. / 22. 5. / 19. 6. Excellence in peer review: how to be an effective peer reviewer (registrácia)

The live events will be recorded and made available to all registrants after the talks take place, so even if you are unable to attend the live event/s we recommend that you still book your place.

Webináre sú v angličtine online priamo vo vašom webovom prehliadači a na prenos zvuku stačí mať k počítaču pripojené reproduktory alebo slúchadlá.