SlovenskyEnglish

Úvod » Semináře

Semináře a školení

Chcete vědět:

 • jak získat co nejvíce z dostupných elektronických informačních zdrojů,
 • jak využívat nástroje na jejich správu, integraci a efektivnější využívání,
 • co je nového ve světě elektronických informačních zdrojů a nástrojů?

Vyberte si z vypsaných seminářů:

Online Getting Started with RefWorks

Kdy: 3. 10. 2023, 10:00 – 11:00
Vložné: zdarma, nutná registrace

Zhlédněte záznam webináře nebo se zaregistrujte na jeden z těchto termínů:

 • 3.10. 2023 od 10 hod
 • 3.10. 2023 od 16 hod
 • 7.11. 2023 od 10 hod
 • ad.

This 30-minute session will provide new RefWorks users with an overview of how it works. By the end of the session, you will know how to organize and manage references from various sources.

Webinář je v angličtině online přímo ve vašem internetovém prohlížeči a pro přenos zvuku stačí, abyste měli k počítači připojeny reproduktory nebo sluchátka.

Mohlo by se hodit:

Online Introducing the IEEE Computer Society Digital Library - A Wealth of Knowledge at Your Fingertips!

Kdy: 3. 10. 2023, 14:00 – 15:00
Vložné: zdarma, nutná registrace
Volná místa: 95

Potřebujete sledovat aktuální technologický pokrok v informatice? Platforma Computer Science Digital Library (CSDL) byla navržena tak, aby zpřístupnila vašim uživatelům rozsáhlou sbírku vysoce kvalitního recenzovaného obsahu napříč časopisy, technickými časopisy a nejnovějšími výzkumy z našich renomovaných konferencí. Můžete si být jisti, že s CSDL budou vaši akademičtí vědci, vyučující a studenti schopni proniknout hlouběji do světa informatiky! Přijďte na webinář a dozvíte se více s Gillian Howcroft, obchodní manažerkou pro CSDL.

Webinář proběhne v angličtině. Pro registraci na akci použijte prosím níže uvedený formulář. Webinář bude nahráván a odkaz na záznam bude zaslán všem přihlášeným později e-mailem.

---

Does your institution need to stay at the forefront of technological advancements in Computer Science? The Computer Science Digital Library (CSDL) platform has been designed to empower your users with its vast collection of high-quality, peer-reviewed content across journals, technical magazines and the very latest research from our renowned conferences. You can be confident that with CSDL, your academic researchers, faculty and students will be able to delve deeper into the world of computer science! Come to the webinar to find out more with Gillian Howcroft, Sales Manager for CSDL.

The webinar will be presented in English. Please use the form below to register for the event. The webinar will be recorded, a link to the recording will be sent to everyone registered later by email.

Přihláška a podrobnější informace

Online ProQuest ETD Dissemination: Free Dissertation Contribution

Kdy: 4. 10. 2023, 10:00 – 10:30
Vložné: zdarma, nutná registrace

Vyberte si termín a zaregistrujte se na webinář:

 • 4.10. 2023 od 10 hod
 • 4.10. 2023 od 21 hod
 • 11.10. 2023 od 10 hod
 • 11.10. 2023 od 21 hod
 • 18.10. 2023 od 10 hod
 • 18.10. 2023 od 21 hod

Discover how institutions can partner with ProQuest, part of Clarivate to disseminate their graduate research – at no cost – via the ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) Global collection and the Web of Science index. Enhance the prestige of your university by making your work discoverable to over 15 million researchers and connected to a citation network of the top published researchers and citation laureates from around the world.

This webinar will address:

 • How PQDT Global and Web of Science ensures discovery of Electronic Theses & Dissertations (ET­Ds)
 • What free methods and processes are available to institutions to contribute their Master’s and Doctoral ETDs to PQDT Global and the Web of Science, regardless of whether universities have an Institutional Repository (IR) or not.
 • How graduate student authors can benefit from connecting their work to a global research network
 • What usage data is available via ProQuest’s free ETD Dashboard tool, and the insights this can offer

Webinář bude probíhat přímo ve vašem internetovém prohlížeči a pro přenos zvuku postačí, abyste měli k počítači připojené reproduktory nebo sluchátka.

Mohlo by se hodit:

Online A Quick Look at ProQuest One Academic

Kdy: 4. 10. 2023, 18:00 – 19:00
Vložné: zdarma, nutná registrace

Zaregistrujte se na webinář.

Termíny:

 • 27.9. od 18 hod
 • 4.10. od 18 hod
 • 11.10. od 18 hod
 • 18.10. od 18 hod
 • ad.

One Unified Experience, Four Extraordinary Resources

With ProQuest One Academic, four core multi-disciplinary products – ProQuest Central, Academic Complete Ebooks, Academic Video Online and ProQuest Dissertations & Theses Global – are now available and cross-searchable on the same user-friendly, responsive, award-winning ProQuest platform.

Join us to learn how students, faculty and researchers can serendipitously find the essential content they need to be successful in research, teaching and learning.

Webinář probíhá v angličtině online přímo ve vašem internetovém prohlížeči a na přenos zvuku postačí, abyste měli k počítači připojené reproduktory nebo sluchátka.

Nevyhovuje vám čas? Dohodněte si školení ve slovenštině nebo češtině u vás či online.

Online Refine Your Citations – an introduction to scite_

Kdy: 5. 10. 2023, 10:00 – 11:00
Vložné: zdarma, nutná registrace
Volná místa: 177

Registrujte se pomocí formuláře níže na této stránce

Tento webinář (v angličtině) se zaměří na scite_ – online nástroj, který pomáhá objevovat a hodnotit vědecké články díky technologii Smart Citations. Ta umožňuje uživatelům zobrazit, jak byla publikace citována v původním kontextu. Dále poskytuje klasifikaci, která znázorňuje, zda publikace uvádí podpůrné nebo naopak kontrastní důkazy pro citované tvrzení.

Pomocí nástroje scite_ mohou odborníci sledovat metriky Smart Citation na úrovni článků, časopisů, organizací a sponzorů. Vědci pak mohou analyzovat reference ve svých vlastních dokumentech a studenti mohou klást odborné dotazy srozumitelným jazykem a získávat odpovědi přímo z plného textu odborných článků. Rozšíření prohlížeče umožňuje uživatelům vidět chytré citace kdykoli během čtení odborného článku online.

scite_ nedávno spustilo funkci scite_ Assistant, která ověřuje texty vytvořené umělou inteligencí a zajišťuje, aby nebyla uváděna nepravdivá tvrzení, přičemž uvádí zdroj odkazu pro každý výrok. Následující zdroje od scite_ jsou dostupné veřejně :

 • Zotero / Mendeley / DOI dashboard Více
 • scite_ Reference Check Více
 • How scite.ai was built (MIT Press) Více
 • API & big data Více
 • Browser extension Více
 • Smart Citation Badge Více
 • scite.ai Resource Use Case Centre Více
 • ChatGPT Validation – scite_ Assistant Více

V měsíci říjnu bude zkušební přístup k scite_ k dispozici výzkumným pracovníkům, učitelům a studentům Masarykovy univerzity a Technické univerzity v Liberci. Kontaktujte nás, máte-li zájem o zkušební přístup pro Vaši instituci.

Přednášející: Igor Osipov, Ph.D., viceprezident scite_ pro akademické instituce

_____

Please register using the form below

This webinar (in English language) will focus on the scite_ tool – a database that can be used to discover and evaluate scientific articles via Smart Citations. Smart Citations allow users to see how a publication has been cited, as they provide the context of the citation. They also provide a classification that describes whether the publication has supporting or contrasting evidence for the cited claim.

With the scite_ tool, researchers can check Smart Citation metrics at the level of articles, journals, organizations, and funders. Scholars can run reference analyses on their own papers. Students can ask research questions in plain language and get answers directly from the full text of research articles. A browser extension enables users to see Smart Citations anywhere they're reading a scientific article online.

scite_ recently launched the scite_ Assistant feature, which validates AI-generated texts and ensures there are no false statements, providing a source reference for every statement made. All publicly available resources from scite_ are below:

Trial access to scite_ will be available to researchers, teachers and students at Masaryk University and Technical University in Liberec in the month of October 2023. Please feel free to ask about a free trial to your institution.

Speaker: Igor Osipov, Ph.D., Vice-President, Global Academic & Institutions at scite_

Přihláška a podrobnější informace

Online ProQuest One Literature Demo

Kdy: 5. 10. 2023, 17:00 – 18:00
Vložné: zdarma, nutná registrace

Vyberte si termín a zaregistrujte se na webinář:

 • 28.9. od 17 hod
 • 5.10. od 17 hod
 • 12.10. od 17 hod
 • 19.10. od 17 hod
 • 26.10. od 17 hod

Seznamte se s rozsáhlým informačním zdrojem ProQuest One Literature, který usnadňuje distanční vzdělávání a samostudium studentů světové literatury. Zpřístupňuje na jednom místě literární díla 65 národních literatur, odborné texty z literární vědy, encyklopedie, video a audio nahrávky.

Webinář bude probíhat přímo ve vašem internetovém prohlížeči a pro přenos zvuku postačí, abyste měli k počítači připojené reproduktory nebo sluchátka.

Online UpToDate Product Onboard Webinars

Kdy: 6. 10. 2023, 10:00 – 11:00
Vložné: zdarma, nutná registrácia

Vyberte si termín a zaregistrujte sa:

Pozývame vás na online semináre s praktickými ukážkami práce so znalostným informačných zdrojom UpToDate pre lekársku prax založenú na dôkazoch.

Bude priestor aj na vaše otázky. Webináre sú určené pracovníkom a študentom z inštitúcií, ktoré majú licencovaný prístup k UpToDate alebo o ňom uvažujú.

Webináre sú v angličtine online priamo vo vašom internetovom prehliadači a na prenos zvuku stačí, aby ste mali k počítaču pripojené reproduktory alebo slúchadlá.

Invitation

Every patient deserves to receive the best possible care from clinicians, confident in their decisions. That is why health systems and clinicians around the world turn to UpToDate every day. Over 100 research studies conclude that using UpToDate at the point of care helps improve outcomes and service delivery.

In this webinar, we will explain what UpToDate is, how to access and navigate quickly and find evidence-based answers to your clinical question.

Learn more about UpToDate, including:

 • Creating an account
 • Conducting a normal/advanced search
 • Customizing your UpToDate homepage
 • Help reduce medication errors with Drugs & Drug Interactions
 • COVID-19 common questions and answers
 • What's New & Practice Changing Updates
 • Patient education engagement
 • Earning and submitting Continuing Medical Education (CME) Credits
 • Q&A

Ready to learn more about UpToDate decision support? Please register to join our live sessions.

Online Lexicomp Onboard Webinars

Kdy: 6. 10. 2023, 11:00 – 11:30
Vložné: zdarma, nutná registrácia

Vyberte si termín a zaregistrujte sa:

Pozývame vás na online semináre s praktickými ukážkami práce so znalostným informačných zdrojom Lexicomp.

Bude priestor aj na vaše otázky. Webináre sú určené pracovníkom a študentom z inštitúcií, ktoré majú licencovaný prístup k Lexicomp alebo o ňom uvažujú.

Webináre sú v angličtine online priamo vo vašom internetovom prehliadači a na prenos zvuku stačí, aby ste mali k počítaču pripojené reproduktory alebo slúchadlá.

Invitation

Each patient is unique. On the journey to safe and effective care, every decision count!

From chronic conditions to personalized medicine, neonates and nursing mothers, we have you and your patients covered with practice-related medical information and drug safety databases.

With Lexicomp®, you have access – online and on mobile – to 20 drug databases, drug monographs, and many interactive tools and calculators including:

 • Drug interaction: extensive view of adverse reactions
 • Details on preparation and administration
 • Off-label drug uses
 • Drug comparison: Allows up to four drugs from different classes to be compared in order to determine or evaluate treatment procedures. Finding alternative treatments for drug side effects
 • IV compatibility tools: Access to stability and compatibility information based on Trissel's 2™ Clinical Pharmaceutics database by Lawrence A. Trissel.
 • Patient education: Reliable information for patient education in 19 languages
 • Renal dosing, etc.

Ready to learn more about Lexicomp drug decision support? Please register to join our live sessions.

Online Oxford English Dictionary

Kdy: 6. 10. 2023, 11:00 – 12:00
Vložné: zdarma, nutná registrace

Zaregistrujte se na webinář.

Kolegyně Marzena Giers-Fidler z Oxford University Press Vám představí novou platformu, na které je v rámci Oxford English Dictionary (OED), unikátního výkladového slovníku angličtiny, přístupných více než půl miliónu slov a frází v současné podobě i z hlediska jejich historického vývoje. Více o OED najdete v katalogu .

Webinář (v angličtině) poběží na platformě MS Teams a pro přenos zvuku postačí, abyste měli k počítači připojené reproduktory nebo sluchátka.

Mohlo by se hodit:

Online Akvizice archivů časopisů Taylor and Francis v modelu EBA

Kdy: 10. 10. 2023, 10:00 – 11:00
Vložné: zdarma, nutná registrace
Volná místa: 3

PROGRAM:

 1. Přehled archivů Taylor & Francis v roce 2023
 2. Kolekce a jednotlivé časopisy Taylor & Francis
 3. Jak funguje model EBA (evidence-based acquisition) u archivů Taylor & Francis
 4. Speciální nabídka v roce 2023

Prezentovat bude Eva Blake z Taylor and Francis.

Webinář bude probíhat v češtině online přímo ve vašem webovém prohlížeči a pro streamování zvuku stačí mít k počítači připojené reproduktory nebo sluchátka. Následně můžeme poskytnout záznam.

Mohlo by se hodit:

Přihláška a podrobnější informace