SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Partneři » Optica Publishing Group

Optica Publishing Group

Vydavatelství Optica Publishing Group (dříve OSA Publishing) publikuje významné recenzované časopisy, v nichž vychází třetina článků z optiky a fotoniky z celého světa, včetně Advances in Optics and Photonics s impakt faktorem 14,69. V elek­tronické podobě vydává i konferenční sborníky, knihy, průmyslové analýzy a databázi ilustrací.