SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Partneři » Elsevier

Elsevier

Elsevier je prestižním vydavatelstvím vědeckých časopisů, knih, informačních zdrojů a nástrojů. Na platformě ScienceDirect zpřístupňuje elektronické časopisy a knihy – zejména pro akademickou sféru – z medicíny, techniky, přírodních a společenských věd.

Pro inženýrskou praxi a aplikovaný výzkum slouží platforma Knovel s technickými referenčními příručkami, faktografickými databázemi a zejména analytickými interaktivními nástroji.

Pro klinickou praxi a studium medicíny jsou určeny ClinicalKey, dále referenční centra – původně samostatného vydavatele Amirsys – s informacemi z radiologie, patologie a anatomie.