SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Partneři » Springer

Springer

Springer Science+Business Media je druhým největším dodavatelem odborné literatury na světě. Nabízí vedle tištěné i elektronickou formu 2 927 titulů časopisů, přes 169 000 knižních titulů (ročně kolem 9 000) – včetně monografií, sborníků z konferencí, učebnic, knižních seriálůpříruček a protokoly.

Pokrývají oblasti: architektura a návrhářství, vědy o chování, biomedicína a vědy o živých organizmech, obchod a ekonomika, chemie a vědy o materiálech, humanitní a sociální vědy a legislativu, matematiku a statistiku, fyziku a astronomii, výpočetní techniku.

Součástí skupiny Springer jsou vydavatelství Humana Press (2007) a BioMed Central (2008). Vydává také časopisy Adis International.