SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Partneři » CEEOL - Central and Eastern European Online Library

CEEOL - Central and Eastern European Online Library

CEEOL – Central and Eastern European Online Library sprístupňuje on-line úplné texty vedeckých a odborných časopisov a dokumentov so zameraním na humanitné odbory a spoločenské vedy v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe.