SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

E-knihy od Wiley cez systém OASIS 15. 9. 2016 - ProQuest LLC

Systém OASIS slúži na vyhľadávanie, výber a akvizíciu tlačených a elektronických kníh poskytuje prístup k najväčšiemu výberu e-kníh s 1,5 miliónom deduplikovaných e-kníh a 25 miliónmi tlačených kníh. Obsahuje metadáta o knihách na platformách EBL, ebrary, MyiLibrary, ProQuest Ebook Central a EBSCO ebooks.

Od teraz môžete vyhľadávať a objednávať cez OASIS aj všetkých vyše 18 000 e-kníh, ktoré sú na platforme Wiley Online Library. Informácie o nových e-knihách od Wiley sú dopĺňané dvakrát mesačne.

Cez OASIS sú dostupné aj e-knihy ďalších vydavateľstiev vrátane Oxford University Press a IGI Global. ProQuest rokuje o spolupráci s významnými akademickými vydavateľstvami vrátane Taylor & Francis Group, Cambridge University Press a World Scientific.

OASIS je bezplatná online služba na vyhľadávanie, výber a objednávanie tlačených a elektronických kníh pre akademické a vedecké knižnice. Je nielen najrozsiahlejšou databázou kníh s podrobnými metadátami, ale aj nástrojom, ktorý pomáha knihovníkom pri budovaní knižného fondu, s organizáciou pracovných procesov, akvizíciou a vyhodnotením využitia. Podporuje rôzne spôsoby získania e-kníh vrátane akvizície riadenej používateľmi (demand driven acqusition).

Vďaka spolupráci s Ingram, najväčším knižným veľkoobchodom, cez systém OASIS objednáte aj zahraničné knihy v tlačenej podobe.

Více informací

Časopisy Oxford University Press v roku 2017 14. 9. 2016 - Oxford University Press

V časopiseckých kolekciách sprístupní v 2017 Oxford University Press 324 časopisov. Pribudne 19 časopisov od The Linnean Society, Chatham House, The Endocrine Society, Congress of Neurological Surgeons, Associated Professional Sleep Societies a ďalších. Časopisy vedeckých spoločností a akademických organizácií tvoria 70 % portfólia OUP. Bez zmeny oproti roku 2016 je The Humanities Collection so 74 titulmi, v ostatných kolekciách pribudnú nové časopisy:

K Wiley odídu časopisy Proceedings of the London Mathematical Society, Journal of the London Mathematical Society a Bulletin of the London Mathematical Society. Ku Cambridge University Press odchádza Political Analysis. Úplne prestane vychádzať Arbitration Law Reports and Review. Zo Social Cognitive and Affective Neuroscience (SCAN) sa stane plne open access časopis. Pokiaľ chcete prístup k týmto titulom, dajte nám vedieť.

Více informací

Amirsys Resource Centers pre anatómiu, patológiu a rádiológiu s aktualizovaným obsahom 11. 9. 2016 - Wolters Kluwer - Ovid

Amirsys spája vlastnú technológiu s grafickými informáciami založenými na dôkazoch. Znalostné systémy a referenčné diela pre klinickú diagnostiku a výučbu vytvára vyše 300 rádiológov, patológov a anatómov. Tento rok tri referenčné zdroje od Amirsysu prešli výraznou aktualizáciou:

 • Amirsys Anatomy Reference Center 2016 – Referenčný zdroj informácií o topografickej a rádiologickej anatómii spája obrázky vo vysokej kvalite a diagnóz podľa princípov EBM. Aktualizovaných je 14 % obsahu. Pribudli napr. moduly v Musculoskeletal Anatomy.
 • Amirsys Imaging Reference Center 2016 – Rozsiahly repozitár rádiologických snímiek nielen pre rádiológov, ale aj pre zdravotníckych pracovníkov zo všetkých lekárskych špecializácií, ktorí pracujú so zobrazovacou diagnostikou. Aktualizovaných a doplnených bolo 50 % obsahu – vyše 2000 tém v moduloch Brain, Musculoskeletal, Nuclear Medicine, Obstetrics, Spine a Ultrasound.
 • Amirsys Pathology Reference Center 2016 – Referenčný zdroj poskytuje lekárom a zdravotníckym pracovníkom – nielen patológom – pri objednávaní a vyhodnocovaní patologických testov pohľad na diagnózu z patologického hľadiska. Aktualizovaných bolo 40 % obsahu – spolu 1670 nových a revidovaných tém v moduloch Breast, Gastrointestinal, Kidney, Genitourinary, Neuropathology, Soft Tissue a Head and Neck.

Více informací

Astronómia a biomedicínska fyzika v IOPscience extra od roku 2017 10. 9. 2016 - IOP Publishing

Od budúceho roku časopisy:

E-knihy AAS v knižných kolekciách IOP Vďaka spolupráci s AAS v knižných kolekciách IOP vyjdú e-knihy zamerané na astronómiu a astrofyziku.

Více informací

Časopisy LWW zostávajú na špičke v klinickej medicíne 9. 9. 2016 - Wolters Kluwer - Ovid

Päť časopisov Lippincott Williams & Wilkins (LWW) sa umiestnilo v 2015 Journal Citation Reports na prvom mieste vo svojej kategórii:

Časopisy LWW sú výrazne zastúpené medzi prvými desiatimi v kategóriách:

Po dvoch časopisoch sú v prvej desiatke v kategóriách:

Do prvej desiatky vo svojej kategórii sa dostali aj Neurology (Clinical Neurology), Critical Care Medicine (Critical Care), Obstetrics & Gynecology, American Journal of Surgical Pathology (Pathology), Ear and Hearing (Otorhinolaryn­gology) a Current Opinion in Rheumatology (Rheumatology).

Více informací

Deväť nových časopisov v BioOne od roku 2017 9. 9. 2016 - BioOne

Štyri novinky od BioOne:

1. Tento rok 75 % časopisov – 143 zo 191 titulov – v BioOne Complete je zaradených v Journal Citation Reports (JCR). V ťažiskových odboroch tejto časopiseckej kolekcie sa to prejavilo:

 • Ornithology – 10 časopisov z 24 zaradených v JCR (41,7 %)
 • Entomology – 23 časopisov z 94 (24,5 %)
 • Biodiversity Conservation – 11 časopisov zo 48 (22,9 %)
 • Paleontology – 10 časopisov z 54 (18,5 %)
 • Zoology – 27 časopisov zo 160 (16,9 %)
 • Ecology – 25 časopisov zo 149 (16,8 %)
 • Plant Sciences – 27 časopisov zo 209 (12,9 %)

2. Od roku 2017 budú v BioOne sprístupnené nové časopisy, takmer 40 000 strán:

 • The Bulletin of Zoological Nomenclature od International Commission on Zoological Nomenclature, UK (vol. 65, 2008-súčasnosť) je uznávanou publikáciou vo svojom odbore. V elektronickej podobe dostupný po prvýkrát a len na platforme BioOne.
 • Canadian Journal of Animal Science, Canadian Journal of Plant Science a Canadian Journal of Soil Science – všetky od Canadian Science Publishing, Canada (vol. 91, 2011 po súčasnosť)
 • Australian Journal of Zoology (vol. 60, 2012-súčasnosť), Wildlife Research (vol. 39, 2012-súčasnosť), Australian Systematic Botany (vol. 25, 2012-súčasnosť), Invertebrate Systematics (vol. 26, 2012-súčasnosť) a Crop and Pasture Science (vol. 63, 2012-súčasnosť) – všetky od CSIRO v Austrálii

3. Po troch rokoch od vzniku open access transdiscipli­nárneho časopisu Elementa: Science of the Anthropocene prevezme od BioOne jeho vydávanie University of California Press.

4. Od 1. 1. 2017 začne vydávať časopis Biology of Reproduction Oxford University Press. Na BioOne zostane archív vydaní z rokov 2000–2016. Máte záujem o prístup k tomuto časopisu? Dajte nám vedieť.

Více informací

Periodicals Index Online s 22 miliónmi záznamov 8. 9. 2016 - ProQuest

Periodicals Index Online (PIO) vznikla v roku 1991 a stala sa východiskovou bibliografiou pre výskum v humanitných a spoločenských vedách. Jej retrospektíva siaha do r. 1665 a v súčasnosti obsahuje 22 miliónov záznamov.

PIO indexuje všetky vydania časopisov, ktoré sú zaradené do databázy. Vďaka tomu je dostupný výskum, ktorý by inak zostal neviditeľný.

Najnovší Segment 49 v PIO obsahuje:

 • 246 739 nových záznamov článkov.
 • U 298 sledovaných titulov pribudli záznamy po rok 2000.
 • 66 úplne nových časopisov vrátane titulov Home Office Research Study a Journal of Chinese Linguistics and Wire.
 • Spolu 7836 jednotlivých publikácií.
 • Rozšírená dostupnosť písmen/znakov s diakritikým znamienkom.

Více informací

Vyšla Brill's Encyclopedia of the Middle Ages Online 8. 9. 2016 - Brill

Brill's Encyclo­pedia of the Middle Ages Online zahŕňa dejiny, kultúru, náboženský a intelektuálny život ako aj technológie stredovekej Európy v období 400–1500 n. l.

Články sú usporiadané tématicky s rozsiahlou bibliografiou a indexom. Témy súčasného výskumu – vrátane umenia a architektúry, medicíny, práva, archeológie, cirkevných dejín, jazykov a literatúry – sú v interdiscipli­nárnom a nadnárodnom duchu. Nezameriavajú sa na dejiny „udalostí“, ale na komparatívne štúdie rozsiahlejších procesov a problémov.

Encyklopédia je anglickým prekladom aktualizovaného vydania známej nemeckej Enzyklopädie des Mittelalters pôvodne vydanej Primus Verlag / Wissenschaftliche Buchgesellschaft v roku 2013. Je súčasťou Brill's Medieval Reference Library Online.

Tento rok chystá Brill aktualizácie ďalších referenčných diel, ktoré sú súčasťou Brill's Medieval Reference Library Online:

 • Do Encyclopedia of Medieval Dress and Textiles of the British Isles c. 450–1450 pribudne počas septembra 2016 približne 30 000 slov.
 • Encyclopedia of the Medieval Chronicle bude v decembri 2016 rozšírená o približne 60 000 slov.

Více informací

175 rokov Royal Society of Chemistry 7. 9. 2016 - Royal Society of Chemistry

Tento rok oslavuje najstaršia chemická spoločnosť na svete – Royal Society of Chemistry – 175. výročie. Od svojho vzniku ako The Chemical Society v roku 1841 mala táto vedecká spoločnosť 54 000 členov z 125 krajín.

Tento rok oslávila aj rozšírenie bezplatnej databázy ChemSpider na 50 miliónov chemických štruktúr. Okrem vydávania časopisov, kníh a databáz, RSC podporuje výučbu chémie.

Pri príležitosti 175. výročia RSC vyzvala svojich členov, aby venovali 175 minút chémii a podelili sa o svoje príbehy.

Více informací