SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

Problematika zbrojení a válečných konfliktů v SIPRI Yearbook Online 30. 1. 2015 - Oxford University Press

Vydavatelství Oxford University Press a Stockholmský mezinárodní institut pro mírový výzkum (SIPRI, zal. 1966) na konci roku 2014 oznámili, že SIPRI Yearbook Online je pro instituce dostupná nyní i výhradně formou ročního předplatného (doposud byl online přístup vázán na koupi tištěné verze příručky). Ročenky v elektronické podobě existují od roku 2010, předplatitelé online verze mají k dispozici pokročilé vyhledávání ve všech online edicích, sdílení obsahu na sociálních sítích a ukládání výsledků vyhledávání a rešeršních dotazů.

SIPRI Yearbook je celosvětově známý nezávislý zdroj pro politiky, diplomaty, novináře a analytiky se zaměřením na problematiku zbraní a kontroly zbrojení, ozbrojených konfliktů a řešení konfliktů, bezpečnostních opatření a odzbrojení, a kteří sledují nejpodstatnější dlouhodobé trendy v mezinárodní bezpečnosti. Autory ročenek jsou mezinárodně uznávaní odborníci.

Více informací

Zviditelnění Vaší knihovny na platformě ProQuest 30. 1. 2015 - ProQuest LLC

V rozhraní ProQuest mají instituce, předplácející některou z databází na této platformě, možnost nastavit zobrazení vlastního loga, odkazů na www stránky (nejčastěji logo a web/email knihovny) a vlastního textu, a to jednoduše prostřednictvím ProQuest Admin Module (PAM). Doposud se logo, odkazy a text zobrazovaly jen v zápatí stránek, nejnověji se zobrazují na viditelnějších místech a na více stránkách. Hlavní logo, které zadáte do kolonky primary logo, se bude uživatelům zobrazovat na těchto stránkách:

 • vpravo u vyhledávacího okénka v základním vyhledávání (Basic search)
 • vpravo nahoře na stránce v režimu pokročilého vyhledávání (Advanced search)
 • vpravo nahoře na stránce při zobrazení konkrétní citace s abstraktem
 • vlevo nahoře na stránce při zobrazení plného textu v PDF

Přes admin modul (ProQuest Admin Module) lze zadat až dvě loga a dva www odkazy. Stačí v menu vlevo vybrat User Interface a následně Branding. U některých log (kruhová nebo s orientací na výšku) bude třeba upravit velikost, aby se správně zobrazovala na všech stránkách. Chcete-li s nastavením pomoci, kontaktujte nás.

Více informací

Kliničtí lékaři z celého světa vyzdvihují vliv UpToDate na kvalitu péče 26. 1. 2015 - UpToDate Inc.

Ze statistik UpToDate za rok 2014 vyplývá, že kliničtí lékaři z celého světa si v loňském roce zobrazili více než 314 milionů klinických témat a zároveň 94% uživatelů UpToDate udává, že uznávaný zdroj pro podporu klinického rozhodování zlepšuje kvalitu péče, kterou poskytují pacientům. 96% respondentů posledního uživatelského průzkumu považuje UpToDate za zásadní zdroj pro poskytování efektivní péče pacientům (point-of-care) a oceňuje, že díky tomuto zdroji mají stále přehled o novinkách. 92% uživatelů vykazuje lepší péči, protože jim UpToDate pomáhá provádět vhodnější diagnostické testy. Spokojeno nebo velmi spokojeno je se službou UpToDate 98% jejích uživatelů.

UpToDate má uživatele ve 174 zemích světa, kteří si měsíčně zobrazí průměrně více než 26 milionů klinických témat. Témata se aktualizují jednak na základě nových výsledků výzkumu, ale také díky zpětné vazbě od samotných uživatelů.

Za poslední rok bylo publikováno několik nezávislých studií, které se UpToDate týkají. Studie uveřejněná v časopise Clinical Infectious Diseases například uvádí, že na základě analýzy realizovaných vyhledávání v UpToDate lze předpovědět epidemii chřipky v USA včas a přesněji než na základě jiných zdrojů jako je např. Google Flu Trends. Další studie dostupná v Journal of Hospital Medicine zjistila, že pouze UpToDate za posledních 10 let vykazuje nárůst využití, další obdobné zdroje naopak čelí klesajícím statistikám.

Není náhoda, že za rok 2014 služba UpToDate obdržela také cenu eHealthcare Leadership Award, a to v kategorii Best Health/Healthcare Content website. Porota ocenila především klinický obsah, unikátní formát a uživatelsky přívětivé možnosti vyhledávání.

Více informací

Které zdroje pro akademické knihovny ocenil časopis Choice? 26. 1. 2015 - ProQuest LLC, Brill

Na aktuálním seznamu Outstanding Academic Title list 2014, který zveřejňuje každoročně časopis Choice, se objevily následující zdroje z naší nabídky:

Outstanding Academic Title list je top výběr z více než 7 000 recenzovaných knižních publikací a online zdrojů, které byly editory časopisu Choice v předchozím roce recenzovány (v aktuálním seznamu za rok 2014 je 651 tištených knih a 39 e-zdrojů).

Kolekce ebrary CHOICE Outstanding Academic Titles nabízí online více než 2 600 titulů, které byly oceněny v letech 2005–2012.

Více informací

Poslední novinky v onkologické léčbě v novém vydání a online 22. 1. 2015 - Wolters Kluwer - Ovid

Vydavatelství Lippincott Williams & Wilkins (LWW) zpřístupnilo v online podobě poslední 10. vydání publikace DeVita, Hellman and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, která se řadí mezi prestižní referenční zdroje pro onkologii, a je určena především onkologům a hematologům, ale i dalším lékařským profesím (dermatologie, endokrinologie a metabolismus, gastroenterologie a hepatologie, imunologie, onkologie, patologie, radiologie, rehabilitace a chirurgie).

Více než 400 vědeckých kapacit v této publikaci popisuje aktuálně nejúčinnější metody léčby všech typů rakoviny a diskutuje roli všech dostupných léčebných metod, včetně jejich kombinace. Nové kapitoly se věnují typickým znakům rakoviny, molekulární medicíně, onkogenním virům, screeningu, genetickému testování a poradenství, nejnovější cílené (biologické) léčbě, ad.

V tištěné podobě má více než 2000 stran. Online přístup k publikaci je možný přes rozhraní OvidSP, a to formou jednorázového nákupu. Příručka je také součástí několika kolekcí e-knih. Online verze umožňuje snadný přístup k obsahu publikace neomezenému počtu uživatelům najednou, a vyhledávání v plných textech.

Má-li Vaše instituce o tuto publikaci zájem, vyžádejte si cenovou nabídku.

Více informací

Tituly vydavatelství Springer nově dostupné přes ProQuest ebrary 22. 1. 2015 - ProQuest LLC

Tituly akademického vydavatelství Springer jsou již nějakou dobu dostupné přes EBL (Ebook Library), a od prosince 2014 je ve zkušebním režimu nabízí k nákupu také ebrary, a to formou jednorázového nákupu, krátkodobé výpůjčky (STL) nebo přes uživateli řízenou akvizici (patron driven acquisition = knihovna nakupuje tituly, o které je mezi uživateli zájem).

Jedná se o více než 90 000 e-knih pro obory jako jsou management, počítačová věda, kryptografie, ochrana dat, počítačové sítě a počítačová bezpečnost, matematika, politické vědy, sociální politika, uchovávání a vyhledávání informací, ad. Kompletní seznam je k dispozici online.

Projděte si nabídku titulů vydavatelství Springer a napište si o ceny.

Více informací

Knovel Search Widget - šikovné vyhledávací okénko pro webstránky, intranety i do počítače 13. 1. 2015 - Knovel Corporation

Díky zajímavé funkci Knovel Search Widget mohou nyní předplatitelé databází na platformě Knovel vkládat do svých webových stránek nebo na plochu počítače – Windows nebo Mac OS X – vyhledávací formulář.

Je to vítaný způsob, jak např. začlenit vyhledávání v Knovelu do stránek knihovny, materiálů k výuce, e-learningových portálů, firemních intranetů a podobně. Uživatelé z akademických institucí můžou search widget využívat i mimo internetové sítě organizace, když si vytvoří osobní účet My Knovel.

Více informací

Novinky z oblasti transplantační medicíny na rok 2015 13. 1. 2015 - Wolters Kluwer - Ovid

Společnost Wolters Kluwer do portfolia svého vydavatelství Lippincott Williams & Wilkins od roku 2015 zařadí nový open access časopis Transplantation Direct. Publikovat se zde budou výsledky základního výzkumu a klinických studií z oblasti transplantační medicíny. Recenzenty budou odborníci z The Transplantation Society. Časopis umožní publikovat informace o výzkumných studiích sponzorovaných ze soukromých a veřejných zdrojů, které vyžadují publikování v režimu open access.

Jaké typy článků zde naleznete? Standardní základní nebo klinicko-vědecké články, stručné předběžné zprávy o experimentálních nebo klinických nálezech, protokoly zvlášť významných klinických pokusů, nové metodiky a technické zprávy, články předkládající nové (i když dosud netestované) hypotézy, články vycházející z aktuálního výzkumu, komentáře, ad.

Tento nový open access titul bude doplňkem k prestižnímu časopisu Transplantation, který je součástí několika časopiseckých kolekcí dostupných na platformě Journals@Ovid nebo jej lze předplatit samostatně (retrospektiva od roku 1963 do současnosti).

Více informací

Co mají společného ukulele, rešerše a hrtan 6. 1. 2015 - Albertina icome Praha

Po přečtení 7 zábavných faktů o ukuleleOxford Reference, a také díky AiP Ukulele Bandu, který hrává na konferencích Inforum, jsem se dostala k rešeršérské hře, co se stane, když zadám slovo ukulele do vyhledávacího políčka, a to nejen v hudebních nebo víceoborových e-zdrojích:

 • Ulrichsweb.com vyběhne jedna ročenka Ukulele Yes! vydávaná v tištěné podobě v Kanadě v letech 1976–1981.
 • Podle 360 KnowledgeBase má ukulele v názvu 70 e-knih.
 • ebrary nabízí 2 126 e-knih, u kterých se v textu vyskytuje slovo ukulele (za 1 měsíc psaní úvodníku přibyly 3 nové výskyty). V názvu má ukulele 5 e-knih.
 • ProQuestu je 70 695 záznamů, z toho 63 546 s plným textem od novinových až po vědecké články, mezi nimi také 12 historických článků z let 1830–1899. Omezení vyhledávání na grafické informace vydá 79 výsledků (především fotografií včetně nejstarší z roku 1950 o tradiční oslavě luau s americkými vojáky). Ale najde se i tabulka z American Journal of Applied Sciences o „Pitch Analysis of Ukulele“.
 • Jako předmětové heslo lze „ukulele“ použít na platformách Gale InfoTrac, ProQuest ve spojitosti s ukulele navrhne rovnou devět hesel.
 • Platforma OvidSP se přes Related Terms postará, aby ve výsledcích byly také záznamy, ve kterých se vyskytuje ukelele(s).
 • Na platformě Alexander Street Online je 404 dokumentů od audio (349) a video (38) nahrávek až po texty (17). Poslechnout se dají také čtyři krátké skladby z 20. let minulého století.
 • Pokud si myslíte, že ve znalostním nástroji pro podporu rozhodování v klinické praxi se ukulele nevyskytuje, máte pravdu. Zato se zeptá, zda jste mysleli allele(s), mukul, needleless nebo paralleled.
 • Že může souviset hrtan a ukulele, zjistíte v jediném nalezeném článku na platformě American Institute of Physics.
 • BioOne jsem se dozvěděla, že existuje Ukulele Camp v nadmořské výšce 1583 m n.m., kde vědci zkoumají místní faunu a flóru. Ani vědci zkoumající živou přírodu neodolají ukulele a rádi si na tento nástroj zahrají, jak vyplynulo z jednoho vzpomínkového článku.
 • A také nejeden chemik, píšící do časopisů American Chemical Society, si rád zahraje na ukulele.
 • Jaký má ukulele hospodářský význam jsem se sice nedozvěděla, ale v 8 dokumentech Economist Intelligence Unit se o něm píše.
 • AiP Ukulele Band, který hraje na konferencích Inforum, je vzpomenut ve dvou článcích v Ikarovi o konferenci INFORUM 2013, úvodních scénkách na konferenci a ve Zpravodaji U nás.

Tady končím s vědomím, že ukulele žije také v dalších e-zdrojích, ale toto je novoroční úvodník, a ne informační vodopád.

Více informací