SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Oxford Handbooks Online

Oxford Handbooks Online

Producent: Oxford University Press
Vydavatel: Oxford University Press
Typ dat: Platforma
URL: Homepage produktu / Product info

Chcete vědět víc?
Pište a volejte, Filip Vojtášek má odpovědi na všechny vaše dotazy.

Popis produktu

Přináší na 31 000 vědeckých esejí a přehledů z více než 960 Oxford Handbooks (03/2019). Každá příručka seznamuje s tématem, zkoumá hlavní problémy a významné diskuze, kriticky nahlíží na bádání v daném vědním oboru s výhledem na možný další vývoj. K jednotlivým titulům e-knih jsou vedle bibliografických údajů volně přístupná abstrakta. Umožňuje přístup do Oxford Scholarship Online ev. dalších e-zdrojů OUP. Vyhledávat lze v plném textu, abstraktu, podle autora, data publikování či klíčových slov.

Obsah kolekce

Vlastnosti a nástroje pro uživatele i správce přístupu

  • Způsob zpřístupnění: online
  • Možnost vzdáleného přístupu: ano, přes proxy server, Athens nebo Shibboleth
  • Formát e-knih: HTML
  • Zvláštní funkce: křížové odkazy, vyhledávání v kapitolách, MARC21 záznamy, COUNTER statistiky, přímý export do citačních managerů, OpenURL, propojení s Oxford Index, osobní účet umožňuje vkládání a sdílení vlastních poznámek

Rozsah licence a cena

  • Způsob získání: předplatné nebo trvalý nákup s ročním paušálním poplatkem (hosting fee)
  • Počet současně pracujících uživatelů: neomezený počet současně přistupujících uživatelů (instituce má díky tomu k dispozici neomezený počet „exemplářů“)
  • Možnost výběru jednotlivých titulů: ne, předem sestavené tematické kolekce nebo celá Oxford Handbooks
  • Licenční podmínky: Legal Notice and Privacy Policy
  • Cena: na vyžádání

Tematické kolekce na výběr Archaeology, Business and Management, Classical Studies, Criminology and Criminal Justice, Economics and Finance, History, Law, Linguistics, Literature, Music, Neuroscience, Philosophy, Political Science, Psychology, Religion, Sociology a Physical Sciences.

Související e-zdroje Kromě přímého vyhledávání v databázi Oxford Handbooks Online mohou uživatelé od prosince 2011 vyhledávat v této databázi také prostřednictvím veřejného online portálu Oxford Index.

Zde je možné z jednoho místa prohledávat online zdroje University Press Scholarship Online, Oxford Art Online, Oxford Music Online, Oxford Medicine Online, Oxford Bibliographies, elektronických časopisů a další online zdroje OUP.

Užitečné nástroje a materiály

Manuály a uživatelská dokumentace

Propagační materiály