SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

Uprostřed horkého léta šetří ProQuest vaše kliky 4. 8. 2018 - ProQuest LLC

ProQuest vylepšuje úvodní stránku svého rozhraní http://search.proquest.com/ a nejedná se o změnu pouze kosmetickou, ale zejména funkční. Novému designu předcházela podrobná analýza uživatelského chování při vyhledávání a také hodnocení, které sami uživatelé následně poskytli.

Rozhraní nově umožní aplikovat vyhledávací filtry hned v režimu Jednoduchého hledání, např. omezit výsledky na vědecké časopisy, video a audio materiály nebo závěrečné práce, případně zvolit další zdroje.

Přímo z hlavní stránky navíc také zjistíte, jaké aktuální databáze prohledáváte, můžete se nechat inspirovat tutoriály a tipy na vyhledávání.

Jedná se o další vylepšení, které ProQuest směrem k uživatelům zavádí. Jednak aby se uživatelé v prostředí rychle a intuitivně zorientovali, a současně byla jejich cesta k relevantním výsledkům co nejjednodušší.

Podívejte se na krátké video, které shrnuje aktuální funkce Jednoduchého hledání:

S dotazy k rozhraní, žádostmi o školení nebo statistiky se obracejte na Kláru Loukotovou (ČR) nebo Ladislava Svrška (SR).

Více informací

Časopisy Oxford University Press na špičke v siedmych odboroch 3. 8. 2018 - Oxford University Press

Podľa 2017 Journal Citation Report® od Clarivate Analytics, impakt faktory časopisov Oxford University Press naďalej rastú. OUP vydáva 269 časopisov s impakt faktorom, z nich 171 titulov má zvýšený IF:

 • 23,4 % časopisov medzi top 10 % aspoň v jednej kategórii
 • 52,8 % časopisov medzi top 25 % aspoň v jednej kategórii
 • 63,6 % s vyšším impakt faktorom oproti JCR 2016
 • V siedmych kategóriách časopisy OUP na prvom mieste.
 • Sedem časopisov získalo impakt faktor po prvýkrát.

Medicína a zdravie

 • European Heart Journal – 1. v kategórii Cardiac & Cardiovascular Systems s výrazne zvýšeným impakt faktorom 23.425
 • Human Reproduction Update – zvýšený 11.852, zostáva 1. v Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology
 • The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences & Medical Sciences – zostal 1. v kategórii Gerontology category s IF 4.902
 • Výrazný nárast IF zaznamenal European Heart Journal – Cardiovascular Imaging – z 5.99 na 8.336.
 • Prvýkrát IF získali Gastroenterology Report (2.688), Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society (2.456), Open Forum Infectious Diseases (3.24) a Operative Neurosurgery (1.67).

Prírodné vedy a matematika

Spoločenské vedy

Právo

Umenie a humanity

Více informací

Prečítajte si: zachytávanie a uskladňovanie oxidu uhličitého 31. 7. 2018 - IOP Publishing

V edícii Physics World Discovery vydavateľstva Institute of Physics vyšla 18. voľne dostupná e-kniha Carbon Capture and Storage od Owaina Tuckera. V edícii vychádzajú e-knihy, ktoré slúžia ako štartovací bod k aktuálnym témam z fyziky od popredných aj mladých vedcov od temného vesmíru po kvantitatívne financie a od antihmoty po liečbu protónovými lúčmi.

Všetky e-knihy z edície Physics World Discovery si môžete zdarma prečítať, stiahnuť vo formáte PDF, Kindle alebo ePub. Chcete zaradiť e-knihy IOP do vášho lokálneho katalógu? Tu sú k dispozícii záznamy MARC. Z ostatných e-kníh IOP v kolekciách AAS-IOP Astronomy, Expanding Physics a Concise Physics sú voľne dostupné prvé kapitoly. Celé kolekcie sú dostupné formou trvalého nákupu.

Pokiaľ máte prístup v internetovej sieti vašej organizácie:

 • ku Knovel Library, prečítajte si aj tieto technické príručky o zachytávaní a uskladňovaní CO2.
 • ProQuest Ebook Central, pohľadajte frázu „carbon capture and storage“ alebo v rozšírenom vyhľadávaní napíšete v poli Deskriptor Kongresovej knižnice „carbon sequestration“.
 • ProQuest Central nájdete články, dizertačné práce a ďalšie publikácie na túto tému, keď v jednoduchom vyhľadávaní zadáte „carbon capture and storage alebo v pokročilom vyhľadávaní použijete ako predmetové heslo "carbon capture and storage“ alebo „carbon sequestration“.

Více informací

Do Academic Complete pribudlo 7900 e-kníh 26. 7. 2018 - ProQuest

Počas prvého polroku 2018 pribudlo do Academic Complete 7942 e-kníh, čo predstavuje rozšírenie kolekcie o 5 %. Odborné kolekcie sa rozrástli o:

Pre správcov prístupu a knihovníkov

Šikovný je nový celkový prehľad Academic Complete a odborných kolekcií, ktorý dobre poslúži pri cielenej podpore využitia knižnej kolekcie, ku ktorej máte prístup. Hore uvedené odkazy vedú na informačné letáky, v ktorých sa dozviete, aké odbory, ocenené knihy, univerzitné a odborné vydavateľstvá sú zastúpené v jednotlivých kolekciách.

Nové prírastky môžete sledovať priebežne cez administrátorský portál LibCentral, kde sú k dispozícii aj záznamy MARC 21 na integráciu e-kníh do lokálneho katalógu.

Kolekcia je dostupná formou predplatného pre akademické inštitúcie pre neobmedzený počet súčasne pracujúcich používateľov. Obsah možno čítať online aj offline.

Hodil by sa vám zoznam nových titulov? Chcete rozšíriť prístup? Kontaktujte Luciu Poledníkovú.

Více informací

Prečítajte si: nakladanie s rádioaktívnym odpadom 25. 7. 2018 - IOP Publishing

V edícii Physics World Discovery vydavateľstva Institute of Physics vyšla 17. voľne dostupná e-kniha Nuclear Waste Management od Claire Corkhill a Neila Hyatta. V edícii vychádzajú e-knihy, ktoré slúžia ako štartovací bod k aktuálnym témam z fyziky od popredných aj mladých vedcov od temného vesmíru po kvantitatívne financie a od antihmoty po liečbu protónovými lúčmi.

Všetky e-knihy z edície Physics World Discovery si môžete zdarma prečítať, stiahnuť vo formáte PDF, Kindle alebo ePub. Chcete zaradiť e-knihy IOP do vášho lokálneho katalógu? Tu sú k dispozícii záznamy MARC. Z ostatných e-kníh IOP v kolekciách AAS-IOP Astronomy, Expanding Physics a Concise Physics sú voľne dostupné prvé kapitoly. Celé kolekcie sú dostupné formou trvalého nákupu.

Pokiaľ máte prístup v internetovej sieti vašej organizácie:

 • ku Knovel Library, prečítajte si aj tieto technické príručky o nakladaní s rádioaktívnym odpadom.
 • ProQuest Ebook Central, pohľadajte frázu „radioactive waste management“ alebo v rozšírenom vyhľadávaní napíšete v poli Deskriptor Kongresovej knižnice „radioactive waste“.
 • ProQuest Central nájdete články, dizertačné práce a ďalšie publikácie na túto tému, keď v jednoduchom vyhľadávaní zadáte nuclear waste management alebo v pokročilom vyhľadávaní použijete ako predmetové heslo „radioactive wastes“.

Více informací

IOP začne vydávať časopis Electronic Structure 24. 7. 2018 - IOP Publishing

Nový mnohoodborový recenzovaný časopis Electronic Structure vydavateľstva Institute of Physics je zameraný na všetky teoretické a experimentálne aspekty výskumu elektronických štruktúr, vrátane vývoja nových metód, z pohľadu materiálových vied, fyziky, chémie a biológie. Publikovať bude originálny výskum, prehľadové články a technické poznámky. Šéfredaktormi sú Bert de Jong z Lawrence Berkeley National Laboratory (USA) a Risto Nieminen z Aalto University (Fínsko).

Časopis práve zverejnil výzvu pre vedcov, ktorí chcú publikovať.

Dostupný bude formou predplatného alebo ako súčasť kolekcie IOPscience extra.

Více informací

Najnovší výskum o transplantáciách orgánov 23. 7. 2018 - Evidentia Publishing

Každý mesiac zverejňuje Peter Morris Centre for Evidence in Transplantation 10 najdôležitejších nových publikácií o transplantáciách orgánov pre svoj klinický význam a metodologickú kvalitu z pohľadu medicíny založenej na dôkazoch.

Článkom mesiaca v júli 2018 je Treatment of chronic antibody mediated rejection with intravenous immunoglobulins and rituximab: A multicenter, prospective, randomized, double-blind clinical trial zverejnenom v časopise American Journal of Transplantation. Celý prehľad top článkov o transplantáciách obličiek, pečene a srdca si prečítate v Transplant Evidence Alert.

Výber najnovších záznamov pridaných do databáz Transplant Library a Stem Cell Evidence môžete zdarma dostávať e-mailom každý mesiac.

Více informací

Najdôležitejšie články z transfúziológie: júl 2018 21. 7. 2018 - Evidentia Publishing

Článkom mesiaca podľa NHS Blood and Transplant Systematic Review Initiative je v júli 2018 otvorený Early fibrinogen concentrate therapy for major haemorrhage in trauma (E-FIT 1): results from a UK multi-centre, randomised, double blind, placebo-controlled pilot trial. Celý prehľad top článkov si prečítate v Transfusion Evidence Alert.

Článkom mesiaca o transplantáciách hematopoetických kmeňových buniek podľa UK Blood Services a NIHR Oxford Biomedical Research Centre je Inactivated varicella zoster vaccine in autologous haemopoietic stem-cell transplant recipients: an international, multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Celý prehľad je k dispozícii v Stem Cell Evidence Alert.

Více informací

ProQuest Central: čo je nové za prvý štvrťrok 2018 21. 7. 2018 - ProQuest LLC

Aké nové publikácie pribudli do ProQuest Central a prémiových kolekcií sa dozviete v prehľadoch pre jednotlivé odbory:

 • medicína a zdravotníctvo – 75 vedeckých časopisov od S. Karger, Oxford University Press, 26 Oxford Handbooks in Nursing, video kolekcie pre ošetrovateľstvo od Medcom a medicínu od Harvard Health Publications
 • technika a prírodné vedy – 38 vedeckých časopisov Cambridge University Press, Oxford University Press, Sage Publications, Springer a Acta Geographica Universitatis Comenianae
 • noviny a aktuálne spravodajstvo

Odkazy vydavateľstiev a publikácií slúžia používateľom s aktívnym prístupom k ProQuest Central, prémiovej kolekcii a odborovým databázam. Vedú priamo do služby ProQuest, pokiaľ ste v internetovej sieti vašej organizácie alebo využívate vzdialený prístup.

Hodil by sa vám celý zoznam titulov? Chýba vám prehľad nových publikácií pre spoločenské vedy, vrátane ekonomických a umenovedných? Chcete dohodnúť školenie u vás alebo online? Kontaktujte Luciu Poledníkovú.

Více informací