SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » BMJ Best Practice

BMJ Best Practice

Chcete vědět víc?
Pište a volejte, Jakub Petřík má odpovědi na všechny vaše dotazy.

Popis produktu

BMJ Best Practice představuje znalostní nástroj pro podporu rozhodování kombinující nejnovější a nejlepší výsledky z výzkumu s návody a názory expertů. Pokrývá širokou oblast více než 10 000 diagnóz. Výsledky jsou prezentovány v jednotlivých krocích a pokrývají vlastní diagnózu, prognózy vývoje, způsoby léčby a prevence. BMJ Best Practice obsahuje navíc zásadní informace z medicíny založené na důkazech včetně Cochrane Clinical Answers, čímž se stává neocenitelným nástrojem jak pro klinickou praxi, tak pro studium a výzkum. Součástí je také 250 klinických kalkulátorů od EBMCal, které odstraňují nutnost pamatovat si vzorce anebo používat jiné pomůcky.

Jednotná struktura pro každé onemocnění

 • Condition monograph – Basic information: definice, epidemiologie, etiologie, patofyziologie a klasifikace, Prevention: primární, sekundární, screening, Diagnosis: historie a testy, rizikové faktory, diferenciální diagnostika, léčební postup krok za krokem, diagnostické návody a případy, Treatment: léčba a léčebné postupy podle skupiny pacientů, standardní a nové metody, důkazy, Follow up: doporučení, komplikace, prognóza, Resources: literatura, ilustrace, online zdroje, letáky pro pacienty
 • Assessment monograph – Overview: souhrn a etiologie, Emergencies: kritické aspekty, Diagnosis: přístup, diferenciální diagnostika a jak postupovat při hodnocení symptomu, klinického nálezu nebo výsledku diagnostického testování, Resources: literatura, ilustrace, online zdroje včetně dotazníků a algoritmů, vzdělávací letáky pro pacienty a kredity
 • Overview monograph – se sekcemi Introduction, Conditions, Evidence, References, Images a Credits. Úvodní informace, kterých součástí můžou být patofyziologie, historie a hodnocení. Odkazuje na relevantní důkazy v systematických přehledech (systematic reviews).
 • Drugs database – Přímé odkazy na online lékopisy, které má instituce předplacené.
 • Patient education leaflets – Informační letáky pro pacienty s certifikací The Information Standard.

Otestujte – ukázková témata BMJ Best Practice:

Základní údaje

 • Způsob zpřístupnění: online a offline, v mobilních zařízeních přes aplikace AndroidiOS
 • Vzdálený přístup: ano, nejdříve je nutné vytvořit si osobní účet v internetové síti instituce s přístupem
 • Jazyk rozhraní: angličtina a 16 dalších jazyků
 • Jazyk vyhledávání: 60 jazyků včetně češtiny a slovenštiny
 • Jazyk textů: angličtina

Funkce a vlastnosti pro uživatele

Funkce a vlastnosti pro správce přístupu v zdravotnických zařízeních

 • Integrace do zdravotnických informačních systémů: ano, widgety, HL7 nebo API
 • Podpora kódů diagnóz: ano, HL7, ICD9, ICD10, SNOMED CT, MeSH, Read V2, Read CTv3 a ICPC-2 a další klasifikace nemocí
 • Integrace s informačními systémy o léčivech: ano, např. BNF, Martindale a ASHP
 • Vkládání vlastních dokumentů: ano

Funkce a vlastnosti pro správce přístupu v akademických institucích

 • Vzdálený přístup: ano, přes proxy server, Athens, Shibboleth
 • Integrace do LMS: ano
 • Kompatibilita s discovery službami: ano, např. Summon
 • Statistiky využití: ano, ve formátu COUNTER

Rozsah licence a cena

 • Způsob získání: předplatné na jeden nebo více roků
 • Počet současně pracujících uživatelů: neomezený
 • Přístup přes mobilní zařízení pro uživatele z institucí: bezplatně
 • Licenční podmínky: Single Institution License
 • Zkušební přístup: na vyžádání pro instituce
 • Cena: na vyžádání, závisí na velikosti instituce

Užitečné nástroje a materiály

Články

Manuály a uživatelská dokumentace

Propagační materiály

Školicí materiály

Materiály pro administrátory

Ostatní