SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Medicína a zdraví » Klinická medicína » Stomatologie a maxilofaciální chirurgie


Zpřesněte hledání

Typ dat
PlatformaVydavatel


Stomatologie a maxilofaciální chirurgie

Počet nalezených produktů: 67

5 Minute Consult
Producent: Wolters Kluwer - Lippincott Williams & Wilkins
Typ dat: Znalostní systémy a nástroje

Rýchle a správne informované rozhodnutie v klinickej praxi

Books@Ovid - vlastní výběr titulů a kolekcí
Producent: různí / Wolters Kluwer - Ovid
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Na platformě Ovid jsou dostupné knižní tituly jednotlivě nebo v kolekcích vytvořených pro jednotlivé specializace klinické medicíny, ošetřovatelství, farmakologie, zdravotnictví, behaviorálních věd, biověd a souvisejících o­borů.

Current Contents® - Clinical Medicine
Producent: Thomson ISI
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Soubor databází Current Contents představuje elektronickou online verze tištěných Current Contents, která velmi rychle zpřístupňuje obsahy předních odborných časopisů (celkem tento soubor pokrývá přes 8 420 časopisů a obsahuje přes 6 000 000 záznamů), 2 000 knih (s uvedením adres vydavatelů, autorů) i na 7 000 vyhodno­covaných web adres, a doprovázeny abstrakty. Aktualizace probíhá týdně. Pole databáze a jejich popis, vyhledávání viz Field Guide.

Dental Education in Video
Producent: Alexander Street
Typ dat: Audiovizuální dokumenty

Soubor více než 300 odborných, výukových video-encyklopedií – doplňuje a rozšiřuje učebnice a monografie z oblasti zubního lékařství: chirurgie, estetické a kosmetické zákroky, péče o pacienta, hygiena, ústní medicína a biologie, dentální technologii, techniku a přístroje i další příbuzné obory.

ebrary College Pack: Dental Technology
Producent: různí / ProQuest LLC
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Kolekce Dental Technology obsahuje e-knihy s tematikou zubní lékařství, zubní péče a hygiena, atd. Dostupné formou trvalého nákupu.

ebrary Dentistry
Producent: různí / ProQuest LLC
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

ebrary Dentistry obsahuje cca 13 e-knih (seznam zašleme na vyžádání) zaměřených na zubní lékařství. Kolekce je dostupná formou trvalého nákupu pro vládní instituce.

ebrary Military Dentistry 2
Producent: různí / ProQuest LLC
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

ebrary Military Dentistry 2 obsahuje e-knihy zaměřené na stomatologii. Kolekce je dostupná formou trvalého nákupu pro vládní instituce.

ebrary Military Dentistry 3
Producent: různí / ProQuest LLC
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

ebrary Military Dentistry 3 obsahuje e-knihy zaměřené na stomatologii. Kolekce je dostupná formou trvalého nákupu pro vládní instituce.

EMBASE
Producent: Elsevier Science Publishers
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Renomovaná databáze EMBASE (Excerpta Medica Database) přináší záznamy z časopisů, které se zabývají všemi obory medicíny (včetně příbuzných oborů – farmacie, základní biologický výzkum, management ve zdravotnictví, drogová závislost, biomedicínské inženýrství a zdravotnická technika) – patří mezi stěžejní medicínské informační zdroje.

JAMA on Ovid
Producent: American Medical Association (AMA)
Typ dat: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

JAMA: Journal of the American Medical Association je najrozšírenejší medicínsky časopis na svete. Patrí medzi najcitovanejšie časopisy všeobecnej a internej medicíny. Na platforme Ovid sú úplné texty článkov dostupné skôr než v tlačenom vydaní. Okrem všeobecne zameraného časopisu American Medical Association vydáva aj špecializované časopisy: