SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky » Poptávka po diverzitě informačních zdrojů roste

Poptávka po diverzitě informačních zdrojů roste

15. 11. 2017 - ProQuest

Není pochyb o tom, že pro vědeckou práci jsou zatím stále stěžejní recenzované články v odborných časopisech a tištěné knihy. Aktuální průzkumy mezi vědci na univerzitách ale ukazují nastupující trend diverzity (= rozmanitosti) zdrojů, a potřebu čerpat také z dalších informačních zdrojů jako jsou e-knihy, multimedia, working papers, dizertace, konferenční sborníky, novinové články nebo blogy.

Oproti článkům, kde recenzní řízení může trvat i 2–3 roky, jsou ve working papers nebo dizertacích publikovány nové informace bezprostředně, a umožňují vědecké komunitě seznámit se s nejnovějším výzkumem.

Velký nárůst zájmu vědců zaznamenaly především videa a blogy, zatímco v roce 2015 sledovalo blogy jen 37 % respondentů nedávného průzkumu, nyní je to 61 %. U multimediálních zdrojů je nárůst ještě dramatičtější, z 39 % na 71 %. Žádané jsou také odborné časopisy v jiném jazyce než je angličtina a open access zdroje. Vyšší poptávka po e-knihách je důsledkem nástupu nových technologií, v dnešní době e-knihy používá 80 % respondentů průzkumu. Oproti tomu tištěné knihy zaznamenaly mírný pokles – zatímco dříve je používalo 95 % respondentů, dnes je to 83 %.

Kompletní výsledky průzkumu, který provedla v letech 2014 a 2017 společnost ProQuest, jsou k dispozici formou whitepaper nebo v přehledném letáku v češtině.

Oficiální tisková zpráva
Diverzita informačních zdrojů (leták v češtině)
Dissertations...Empowering Researchers with Cutting-edge Ide
Video Inspires Greater Engagement in Learning