SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky » Podzim ve znamení online konferencí

Podzim ve znamení online konferencí

10. 9. 2020 - Albertina icome Praha

Letošní rok zatím příliš nepřál osobnímu setkávání během odborných konferencí. Řada akcí musela být zrušena nebo přesunuta na náhradní termín. Aktuálním trendem je pak překlopení tradiční konference do online podoby. Těchto virtuálních konferencí kvapem přibývá, rádi bychom Vás pozvali na některé z nich.

Již během příštího týdne se uskuteční tradiční setkání uživatelů Ex Libris, konference IGeLU 2020 (14.9. – 17.9.) s podtitulem Breaking out of your shelf, která v online podobě bude dostupná všem zájemcům. Zazní zde mimo jiné příspěvky zaměřené na discovery služby (např. Summon). Koncem září budete mít možnost se seznámit s digitálními nástroji Digital Science. Global Showcase 2020 konference (28.9. – 2.10.) je určena pracovníkům oddělení pro vědu a výzkum, knihovníkům a dalším zainteresovaným odborníkům, kteří jsou zodpovědní za analytické výstupy, prezentaci vědeckovýzkumných výsledků, otevřenou vědu, transparentnost a spolupráci ve vědecké komunitě.

V září nebude chybět také tradiční Peer Review Week (21.-25.9.), tenktorkát je mottem Trust in Peer Review.

Vedle toho na přelomu září a října proběhne série školení se zaměřením na e-knihy a pravidelné webináře pro začínající vědce Charlesworth Author Services.

I s letošním knižním veletrhem ve Frankfurtu (14.-18.10.) budou pravděpodobně spojeny online aktivity vydavatelů, o zajímavých webinářích Vás budeme rádi informovat. Pro začátek listopadu stále s jiskřičkou naděje počítáme s účastí na konferenci Bibliotheca academica (3.-4.11.), která letos proběhne v Liberci.

Těšíme se na setkání pod Ještědem a přejeme vám podzim plný barevných zážitků. Vaše AiP.