SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky » Nové transformační smlouvy otevírají cestu k OA publikování

Nové transformační smlouvy otevírají cestu k OA publikování

13. 3. 2023 - Albertina icome Praha

Odbor CzechELib Národní technické knihovny a společnost Albertina icome Praha s.r.o. v roli zástupce zahraničních vydavatelství uzavřely na základě výběrových řízení 22 smluv na dodávání elektronických informačních zdrojů akademickým a výzkumným institucím pro období 2023 – 2025 (či 2027).

Sedm smluv je typu read & publish, tzn. že umožňují uživatelům ze zapojených institucí přístup k plným textům odborných článků a zároveň korespondenčním autorům z těchto institucí publikovat v režimu OpenAccess se slevou či bez nutnosti hradit poplatek za zpracování článku (Article Processing Charge, APC).

Možnost publikování v otevřeném režimu je zahrnuta v licenčních smlouvách mezi CzechELib a těmito vydavateli vědeckých časopisů:

Hlavní parametry transformačních smluv 2023+.

V letošním roce chystají vydavatelé webináře pro knihovníky a publikující autory, o termínech vás budeme s předstihem informovat.
Bude-li mít vaše instituce zájem o školení vyhledávání v těchto zdrojích či o propagační materiály, neváhejte se obrátit na naši podporu.