SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

Průzkum uživatelů: jak vyhledávají a přistupují k online zdrojům 19. 10. 2015 - OECD Publishing

Aktuálně probíhá výzkum zaměřený na vědce, knihovníky, vyučující a studenty, který zjišťuje, jakými cestami se uživatelé dostávají k odborným online časopisům a knihám, a k jakým došlo v této oblasti změnám za posledních pár let. Průzkum navazuje na předchozí průzkumy z let 2005, 2008 a 2012. Výsledky budou volně k dispozici.

Dotazník v angličtině je dostupný online, vyplnění by nemělo trvat déle než 9 minut. Všechny odpovědi jsou anonymní, na samostatných stránkách lze následně vstoupit do slosování o šanci vyhrát jednu ze tří cen.

Průzkum podpořila řada společností, např. Brill, Cambridge University Press, The IET, OECD, Wiley a SAGE.

Více informací

Frascati Manual OECD - nová metodika pro hodnocení výzkumu a vývoje 16. 10. 2015 - OECD Publishing

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zveřejnila/při­pravuje nové studie, které lze přes AiP/AiB získat jak v elektronické, tak papírové podobě:

Frascati Manual je dokument určený pro hodnocení výzkumu a experimentálního vývoje, který vydává Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) od roku 1963. Dokument také upravuje metodiku pro sběr statistických údajů o výzkumu a vývoji (VaV). Aktuální vydání vyšlo v říjnu 2015 a obsahuje nové kapitoly týkající se praktických aspektů sběru VaV dat v různých odvětvích, a také nové pokyny k zachycení různých aspektů veřejné podpory VaV jako je daňové zvýhodnění.

Dále z nabídky novinek vybíráme:

Více informací

Nová encyklopedie zaměřená na právní otázky náboženské svobody 16. 10. 2015 - Brill

Vydavatelství Brill ze 75% zpřístupnilo v online verzi novou encyklopedii Encyclopedia of Law and Religion Online, obsah bude komplet online do konce roku 2015. Tištěná verze v pěti dílech (Afrika, Amerika, Asie, Evropa, a Oceánie + mezinárodní organizace) vyjde na jaře 2016.

Encyklopedie se zabývá právními otázkami svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení a vztahy mezi náboženstvím a státními institucemi z pohledu všech nezávislých států a mezinárodních organizací. Unikátní je právě globální záběr tohoto referenčního zdroje. Editory díla jsou prof. Gerhard Robbers a W. Cole Durham, autory informací např. z českého prostředí pak prof. Jiří Rajmund Tretera a doc. Záboj Horák z právnické fakulty UK, na encyklopedii spolupracovala také ředitelka Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody Trnavské univerzity Michaela Moravčíková.

Online verze je aktuálně dostupná pro 30denní testování, trvalý přístup lze získat formou jednorázového nákupu.

Více informací

Vznikla kolekcia partitúr skladateľov klasickej hudby 20. a 21. storočia 14. 10. 2015 - Alexander Street Press

Spoločnosť Alexander Street Press vytvorila v poradí štvrtú online kolekciu partitúr Classical Scores Library: Volume IV. Súčasťou sú partitúry hudobných skladateľov 20. a 21. storočia. Medzi skladateľmi sú Igor Stravinskij, Malcolm Arnold, Peter Maxwell Davies, Witold Lutoslawski, dále francouzští skladatelé Pierre Arvay a Henri Cramer.

Kolekcia Classical Scores Library sa s 1,3 miliónmi strán stáva najväčšou a najrozsiahlejšou online databázou partitúr na štúdium a výskum klasickej hudby, jej dejín, pochopenie, analýzu, kompozíciu a teórie.

Více informací

Brill vydá online Vigiliae Christianae Supplements 13. 10. 2015 - Brill

Prvýkrát vychádza online popredná edícia vydavateľstva Brill zameraná na rané kresťanstvo – Vigiliae Christianae Supplements. Zahŕňa vedecké preklady, textové komentáre, kritické štúdie a vedecké analýzy raného kresťanského života a jazyka.

Dostupná bude ako knižná kolekcia na platforme Brill Online Books and Journals od januára 2016.

Více informací

Knovel nejsou jenom technické příručky 12. 10. 2015 - Knovel, Albertina icome Praha

Knovel Library nejsou jenom plné texty příruček, tabulky a nástroje pro inženýry a přírodovědce. Knovel vytváří unikátní faktografické databáze o materiálech a jejich vlastnostech.

Pojďme se podívat, co od nich můžeme očekávat:

Critical Tables

Kolekce tabelárních údajů zahrnující zejména (ale nejen) vlastnosti fyzikální, termodynamické a chemické (solvent). Jen tabulky fyzikálních vlastností obsahují přes 21000 anorganických a organických sloučenin.

Aluminum Alloy Database

Předplatitelé sekce Metal and Metallurgy mají k dispozici tuto databázi fyzikálních a mechanických vlastností mechanicky zpracovaných i odlévaných hliníkových slitin, která je kompilována z publikovaných i dosud nepublikovaných zdrojů.

Magnesium Alloy Database

Předplatitelé sekce Metal and Metallurgy mohou využít databázi obsahující fyzikální a mechanické vlastnosti slitin hořčíku.

Je kompilována z řady spolehlivých publikovaných i dosud nezveřejněných zdrojů. Jsou obsažena data více než šedesáti komerčně dostupných slitin při různých teplotách a v různých formách.

Optical and Filter Glass Database

Předplatitelé sekce Optics and Photonics mají po ruce významný zdroj informací o vlastnostech optických skel zpracovaný na základě podkladů od šestnácti světových výrobců.

Databáze pokrývá optické, mechanické a chemické vlastnosti přes 1700 komerčně dostupných skel.

Titanium Alloy Database

Předplatitelům sekce Metal and Metallurgy se nabízí reprezentativní kompilace mechanických a fyzikálních vlastností více než 80 mechanicky zpracovaných i odlévaných komerčních slitin získaných za různých teplot a v různých výrobních podmínkách.

Crude Oil Assay Database

Předplatitelé sekce Oil and Gas Engineering mají k dispozici sbírku klíčových fyzikálních a chemických vlastností 300 typů surové ropy.

Databáze má přes 4000 záznamů o složení, základních vlastnostech, kinematické viskozitě, uhlovodíkové struktuře, destilačních a termických vlastnostech i parametrech vznětových.

Yaws’ Critical Property Data for Chemical Engineers and Chemists

Předplatitelům sekce Oil and Gas Engineering a Chemistry and Chemical Engineering poskytuje tato databáze přístup k vlastnostem více než 35000 organických sloučenin a přes 5000 anorganických látek a prvků.

Polymer Matrix Composites Database a Chemical Resistance Database – Plastics and Elastomers

Tyto dvě nové databáze jsou k dispozici mimo základní předplatné a jsou součástí tzv. „Premium Content“.

Přinášejí cenné tabelární údaje o kompozitních materiálech a chemické odolnosti plastů a elastomerů.

Jsou ceněnou pomůckou v oblasti makromolekulární chemie, strojírenství, elektroniky, elektrotechniky a dalších.

Více informací

Nový 360 Link s integrací alternativních metrik Altmetric 12. 10. 2015 - ProQuest

Nová verze linkovacího nástroje 360 Link umožňuje zobrazovat u výsledků vyhledávání alternativní ukazatele čtenosti, sdílení a citovanosti (tzv. altmetric).

Uživatelé získají komplexnější obrázek o tom, kolikrát byl konkrétní článek zobrazený nebo citovaný v tradičních (zpravodajství) nebo sociálních médiích (Twitter, Facebook, Google+, Wikipedia, ad.), zmíněný na blogu nebo uložený v online citačních manažerech. Tuto funkci stačí jen aktivovat v admin modulu.

Všechny novinky si lze prohlédnout v souhrnné prezentaci. Registrovaní uživatelé najdou podrobné info v Support Center.

Více o altmetrice ve Wikipedii (anglicky) nebo v příspěvku A. Jarolímkové z NLK.

Více informací

Novinky v rozhraní Alexander Street Online 11. 10. 2015 - Alexander Street Press

Vydavateľstvo Alexander Street oznámilo zmeny na platforme, ktoré pre používateľov znamenajú pohodlnejší prístup k streamovanými videám, audio nahrávkam a textom:

  • Intuitívnejšie vyhľadávanie, prezeranie, štruktúra stránok s video a audio nahrávkami pre ľahšiu orientáciu.
  • Jednoducho dostupné video návody.
  • Súvisiace matieriály sa zobrazujú na viditeľnejšom mieste.
  • Používatelia si môžu vybrať z viacerých vzhľadov rozhrania.
  • Aktualizovaný bol responzívny dizajn a prístup cez mobilné zariadenia.
  • Plynulejší prechod medzi video, audio a textovými formátmi. Ocenia najmä používateilia zmiešaných playlistov.

Více informací

Alexander Street vydal rozsiahlu kolekciu pre psychoterapiu a poradenstvo 10. 10. 2015 - Alexander Street Press

Alexander Street vydal novú kolekciu na podporu štúdia poradenstva a psychoterapie. Counseling and Therapy Online: Current Practices je určený študentom na vysokých školách. Vydavateľstvo ho vytvorilo v spolupráci s fakultami a knihovníkmi, aby obsahoval informácie k najdôležitejším témam v poradenstve.

Zahrnuté sú témy ako multikultúrna a sociálna spravodlivosť, ľudská sexualita, skupiny, trauma a postraumatická stresová porucha (PTSD), DSM-V, závislosť, výskum a hodnotenie, etika, neurovedy, všímavosť (mindfulness), pozitívna psychológia a ďalšie.

Po dokončení v roku 2017 bude obsahovať:

  • 300 hodín videí – s ťažiskovými témami pre psychológov, lekárov, terapeutov a študentov poradenstva, producent Microtraining Associates, štandardy CACREP Core 8, série videí Great Teachers, Great Courses a Therapy Talks
  • 400 prepisov skutočných terapeutických sedení
  • 1200 hodín prezentácií, prednášok a seminárov od známych poradcov a psychológov
  • 45 000 strán kníh a časopisov vrátane American Counseling Association’s Cou­nseling Today

Více informací

Clinical Practice Guidelines v Transplant Library 10. 10. 2015 - Evidentia Publishing

Centre for Evidence in Transplantation začalo dopĺňať do databázy Transplant Library Clinical Practice Guidelines. Bola to požiadavka č. 1 od používateľov databázy.

Aby bol dokument začlenený ako odporúčaný postup (guideline), musí poskytovať špecifické odporúčania a inštrukcie relevantné pre transplantáciu orgánov. Musí byť na zozname relevantných lekárskych spoločností. Každý dokument je formálne hodnotený podľa kritérií Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation (AGREE).

Ako ďalšie budú do databázy zaradené odporúčané postupy Association of Organ Procurement Organizations (AOPO). Transplant Library môže byť rozšírená o ďalšie „guidelines“ na požiadanie.

Více informací