SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Nag Hammadi Bibliography Online

Nag Hammadi Bibliography Online

Producent: Brill
Vydavatel: Brill
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty
Platforma: BrillOnline Discovery
URL: Homepage produktu / Product info
Obory: Religionistika / Teologie 

Chcete vědět víc?
Pište a volejte, Jakub Petřík má odpovědi na všechny vaše dotazy.

Popis produktu

Brill vytvoril novú Nag Hammadi Bibliography Online, ktorá poskytuje vedcom a študentom ucelený a aktuálny prehľad akademických štúdií o koptských kódexoch Nag Hammádí a súvisiacich textoch. Bibliografia slúži ako ťažiskové referenčné dielo pri výskume starovekých náboženstiev v grecko-rímskom svete, raného kresťanstva a samotných gnostických rukopisov z Nag Hammádí.

Prvé online vydanie obsahuje 13 000 záznamov takmer všetkých kníh, časopiseckých článkov, knižných kapitol, dizertačných prác a ďalších publikácií, ktoré vyšli v rokoch 1948 až 2006 a od r. 2013 po súčasnosť. Chýbajúce údaje z rokov 2007 do 2012 budú priebežne dopĺňané, rovnako ako abstrakty, kľúčové slová a odkazy na externé zdroje k záznamom z trojzväzkového diela Nag Hammadi Bibliography od D. M. Scholera, z ktorého bibliografia vychádza.

Fakty a vlastnosti

 • Redaktori: Lautaro Roig Lanzillotta, University of Groningen, Holandsko
 • Jazyk textov: angličtina, koptština, staroveká gréčtina
 • Jazyk rozhrania: angličtina
 • Aktualizácia: ročne, pribudne približne 400 záznamov
 • ISSN: 2405–7126
 • Způsob získání: předplatné nebo trvalý nákup + roční update fee

Užitečné nástroje a materiály

Manuály a uživatelská dokumentace

Materiály pro administrátory

 • Federativní autentizace u Brillu

  Členové eduID.cz s Identity Providerem registrovaným v eduGAIN mají k dispozici federativní autentizaci, institucionální přihlášení u Brill. Návod k nastavení je vystaven.

Ostatní

 • Brill Publishing on YouTube

  Ukázky, případové studie a další materiály o online zdrojích akademického vydavatelství Brill