SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Annotated Legal Documents on Islam in Europe Online

Annotated Legal Documents on Islam in Europe Online

Producent: Brill
Vydavatel: Brill
Typ dat: Encyklopedie
Platforma: BrillOnline Discovery
URL: Homepage produktu / Product info
Obory: Islamistika | Právo / Veřejná správa 

Chcete vědět víc?
Pište a volejte, Jakub Petřík má odpovědi na všechny vaše dotazy.

Popis produktu

Annotated Legal Documents on Islam in Europe Online obsahuje anotované právne dokumenty, ktoré ovplyvňujú postavenie islamu a muslimov v Európe.

Zahrnuté sú texty legislatívy, vrátane sekundárnej legislatívy ako aj významných súdnych rozhodnutí. Každý právny text má úvod s popisom historických, politických a právnych okolností jeho prijatia a krátky súhrn obsahu. Právne texty sú v pôvodnom jazyku, zatiaľ čo anotácie a podporné materiály v angličtine.

Projekt bude pokrývať 28 členských štátov Európskej únie (vrátane Chorvátska), Nórsko a Švédsko, ako aj Európsku úniu a Európsky súdny dvor.

  • Redaktori: Jørgen S. Nielsen, Silvio Ferrari, Marie-Claire Foblets, Agata S. Nalborczyk, Mathias Rohe, Prakash Shah
  • ISSN: 2666–075X
  • Spôsob získania: trvalý nákup

Kolekcia bude úplná v r. 2021

Užitečné nástroje a materiály

Manuály a uživatelská dokumentace

Materiály pro administrátory

  • Federativní autentizace u Brillu

    Členové eduID.cz s Identity Providerem registrovaným v eduGAIN mají k dispozici federativní autentizaci, institucionální přihlášení u Brill. Návod k nastavení je vystaven.

Ostatní

  • Brill Publishing on YouTube

    Ukázky, případové studie a další materiály o online zdrojích akademického vydavatelství Brill