SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » DoseMeRx

DoseMeRx

Producent: DoseMe Pty Ltd.
Partner: DoseMeRx
Typ: Znalostní systémy a nástroje
URL: Homepage produktu / Product info
Obory: Farmakologie a farmacie 

Chcete vědět víc?
Pište a volejte, Jakub Petřík má odpovědi na všechny vaše dotazy.

Popis produktu

Software pro podporu rozhodování DoseMeRx, a TRHC Solution, využívá klinicky ověřené farmakokinetické modely léků, charakteristiky pacienta, koncentrace léků a genotyp pro optimalizaci dávkování léčiv. Je to první nástroj na světě na přesné dávkování určený pro klinickou praxi, který využívá bayesovské metody dávkování.

Základní údaje

DoseMeRx podporuje lékaře při přijímání rozhodnutí o dávkování, která jsou založena na využití informací z patologie a jiných zdrojů. Umožňuje:

  • přizpůsobit dávku a/nebo terapeutický cíl specifický pro pacienta a simulovat různé výsledky. Na výběr jsou AUC, Trough, Peak, Peak-Trough, MIC a Time in Range.

Poté je můžete porovnat s pokyny vaší nemocnice a doporučeními na dávkování, abyste optimalizovali svoje rozhodování. Dávkování podle nemocničních pokynů, včetně výpočtu počáteční dávky na základě populačních modelů

  • vybrat si jakýkoliv terapeutický cíl pro individualizaci léčby (např. Cmin, AUC, Cmax).
  • porovnat léky.
  • načasovat hladiny léků. Terapeutické monitorování léků nemusí být rigidní nebo metodou pokus-omyl. Pomocí DoseMeRx můžete kdykoli přesně interpretovat krevní hladiny a přizpůsobit dávku pro konkrétního pacienta, abyste rychleji dosáhli terapeutického cí­le.
  • interpretovat působení modelu a přepínat mezi modely. Indikátor přizpůsobení modelu vám pomůže vizuálně zjistit, jak dobře model odpovídá údajům vašeho pacienta. Navíc můžete jednoduše přepínat mezi modely bez jakéhokoli dodatečného zadávání údajů.

Funkce a vlastnosti pro správce přístupu ve zdravotnických zařízeních

  • způsob zpřístupnění: přes webové rozhraní nebo integrace do elektronické zdravotní dokumentace (EHR) nebo Pharmacy Surveillance
  • Integrace eliminuje zadávání údajů. DoseMeRx automaticky stahuje údaje o pacientech z vašeho systému EHR nebo softwaru pro sledování lékových účinků, abyste mohli jednoduše individualizovat každou dávku.
  • analytické nástroje: Clinical Analytics dashboard slouží pro analýzu postupů dávkování a výsledků v reálném čase. Usage Statistics dashboard poskytuje přehled o používání modelu ve vašem zdravotnickém zařízení. Umožňuje porovnat očekávané využití se skutečnými demografickými údaji pacientů.
  • ochrana osobních údajů: General Data Protection Regulation (GDPR), Data Security, HIPPA Privacy Statement

DoseMeRx nabízí vzdělávací verzi DoseMeRx určenou studentům a pedagogům prostřednictvím univerzitního programu Dosing Institute. Jste součástí vzdělávací instituce? Napište si o bližší informace k bezplatné licenci.

Užitečné nástroje a materiály

Manuály a uživatelská dokumentace